Skördar i Sverige före agrarrevolutionen

SND-ID: SND 0996

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Beskrivning

Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden fr o m 1665, då volymmåtten blev enhetliga i landet, tills tiondet blev en fast skatt utan vidare anknytning till skördarna. Övergången till fast tionde skedde successivt i olika landskap och var i huvudsak avslutad vid 1700-talets mitt.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Dataset SND 0996-001: Bohuslän; Dataset SND 0996-002: Halland; Dataset SND 0996-003: Härjedalen, Jämtland; Dataset SND 0996-004: Dalarna; Dataset SND 0996-005: Närke, Värmland; Dataset SND 0996-006: Dalsland, Småland, Västergötland; Dataset SND 0996-007: Södermanland; Dataset SND 0996-008: Uppland; Dataset SND 0996-009: Västerbotten; Dataset SND 0996-010: Gästrikland, Hälsningland, Medelpad, Ångermanland; Dataset SND 0996-011: Västmanland; Dataset SND 0996-012: Öland; Dataset SND 0996-013: Östergötland.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Hallberg, E., Linde, M., Leijonhufvud, L., & Andersson Palm, L. (2016). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Statistisk undersökning av det rörliga tiondet fr.o.m 1665: Introduktion till databaser. Forskningsrapport till Riksbankens Jubileumsfond. http://hdl.handle.net/2077/42266
Handle: 2077/42266

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Bohuslän

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Bohuslän. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002863

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

27

Antal individer/objekt

1944

Dataset 2
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Halland

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Halland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002864

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

21

Dataset 3
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Jämtland och Härjedalen

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Jämtland och Härjedalen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002872

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

54

Dataset 4
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Kopparbergs län (Dalarna)

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Kopparbergs län (Dalarna). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002865

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

31

Dataset 5
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Örebro län (Närke och Värmland)

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Örebro län (Närke och Värmland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002873

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

27

Dataset 6
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Småland, Västergötland och Dalsland

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Småland, Västergötland och Dalsland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002874

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

13

Dataset 7
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Södermanland

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Södermanland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002866

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

27

Dataset 8
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Uppsala och Stockholms län

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Uppsala och Stockholms län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002875

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

31

Dataset 9
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västerbotten

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västerbotten. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002867

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

24

Dataset 10
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västernorrland (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland)

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västernorrland (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002868

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

14

Dataset 11
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västmanland

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västmanland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002869

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

23

Dataset 12
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Öland

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Öland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002870

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

16

Dataset 13
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Östergötland

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Östergötland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002871

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 – 1800

Variabler

39

Publicerad: 2017-03-10
Senast uppdaterad: 2022-08-16