Skördar i Sverige före agrarrevolutionen

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Beskrivning:

Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden fr o m 1665, då volymmåtten blev enhetliga i landet, tills tiondet blev en fast skatt utan vidare anknytning till skördarna. Övergången till fast tionde skedde successivt i olika landskap och var i huvudsak avslutad vid 1700-talets mitt.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Identifierare:

SND-ID: SND 0996

Beskrivning:

Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden fr o m 1665, då volymmåtten blev enhetliga i landet, tills tiondet blev en fast skatt utan vidare anknytning till skördarna. Övergången till fast tionde skedde successivt i olika landskap och var i huvudsak avslutad vid 1700-talets mitt.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Dataset SND 0996-001: Bohuslän; Dataset SND 0996-002: Halland; Dataset SND 0996-003: Härjedalen, Jämtland; Dataset SND 0996-004: Dalarna; Dataset SND 0996-005: Närke, Värmland; Dataset SND 0996-006: Dalsland, Småland, Västergötland; Dataset SND 0996-007: Södermanland; Dataset SND 0996-008: Uppland; Dataset SND 0996-009: Västerbotten; Dataset SND 0996-010: Gästrikland, Hälsningland, Medelpad, Ångermanland; Dataset SND 0996-011: Västmanland; Dataset SND 0996-012: Öland; Dataset SND 0996-013: Östergötland.

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002863

Dataset 1

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Bohuslän

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Bohuslän. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002863

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

27

Antal individer/objekt:

1944

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002864

Dataset 2

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Halland

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Halland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002864

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

21

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002872

Dataset 3

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Jämtland och Härjedalen

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Jämtland och Härjedalen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002872

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

54

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002865

Dataset 4

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Kopparbergs län (Dalarna)

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Kopparbergs län (Dalarna). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002865

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

31

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002873

Dataset 5

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Örebro län (Närke och Värmland)

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Örebro län (Närke och Värmland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002873

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

27

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002874

Dataset 6

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Småland, Västergötland och Dalsland

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Småland, Västergötland och Dalsland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002874

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

13

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002866

Dataset 7

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Södermanland

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Södermanland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002866

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

27

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002875

Dataset 8

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Uppsala och Stockholms län

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Uppsala och Stockholms län. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002875

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

31

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002867

Dataset 9

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västerbotten

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västerbotten. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002867

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

24

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002868

Dataset 10

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västernorrland (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland)

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västernorrland (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002868

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

14

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002869

Dataset 11

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västmanland

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västmanland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002869

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

23

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002870

Dataset 12

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Öland

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Öland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002870

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

16

Version 1.0:

2017-03-13 doi:10.5878/002871

Dataset 13

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Östergötland

Citeringsförslag:

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Östergötland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002871

Skapare/primärforskare:

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1665 — 1800

Variabler:

39

Publicerad: 2017-03-10
Senast uppdaterad: 2020-02-14