Skördar i Sverige före agrarrevolutionen

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Beskrivning

Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden fr o m 1665, då volymmåtten blev enhetliga i landet, tills tiondet blev en fast skatt utan vidare anknytning till skördarna. Övergången till fast tionde skedde successivt i olika landskap och var i huvudsak avslutad vid 1700-talets mitt.

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Identifierare

SND-ID: SND 0996

Beskrivning

Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden fr o m 1665, då volymmåtten blev enhetliga i landet, tills tiondet blev en fast skatt utan vidare anknytning till skördarna. Övergången till fast tionde skedde successivt i olika landskap och var i huvudsak avslutad vid 1700-talets mitt.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Dataset SND 0996-001: Bohuslän; Dataset SND 0996-002: Halland; Dataset SND 0996-003: Härjedalen, Jämtland; Dataset SND 0996-004: Dalarna; Dataset SND 0996-005: Närke, Värmland; Dataset SND 0996-006: Dalsland, Småland, Västergötland; Dataset SND 0996-007: Södermanland; Dataset SND 0996-008: Uppland; Dataset SND 0996-009: Västerbotten; Dataset SND 0996-010: Gästrikland, Hälsningland, Medelpad, Ångermanland; Dataset SND 0996-011: Västmanland; Dataset SND 0996-012: Öland; Dataset SND 0996-013: Östergötland.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Län

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Bohuslän

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Bohuslän</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002863">https://doi.org/10.5878/002863</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

27

Antal individer/objekt

1944

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Halland

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Halland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002864">https://doi.org/10.5878/002864</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

21

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Jämtland och Härjedalen

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Jämtland och Härjedalen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002872">https://doi.org/10.5878/002872</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

54

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Kopparbergs län (Dalarna)

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Kopparbergs län (Dalarna)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002865">https://doi.org/10.5878/002865</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

31

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Örebro län (Närke och Värmland)

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Örebro län (Närke och Värmland)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002873">https://doi.org/10.5878/002873</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

27

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Småland, Västergötland och Dalsland

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Småland, Västergötland och Dalsland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002874">https://doi.org/10.5878/002874</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

13

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Södermanland

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Södermanland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002866">https://doi.org/10.5878/002866</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

27

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 8

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Uppsala och Stockholms län

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Uppsala och Stockholms län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002875">https://doi.org/10.5878/002875</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

31

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 9

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västerbotten

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västerbotten</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002867">https://doi.org/10.5878/002867</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

24

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 10

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västernorrland (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland)

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västernorrland (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002868">https://doi.org/10.5878/002868</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

14

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 11

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västmanland

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västmanland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002869">https://doi.org/10.5878/002869</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

23

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 12

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Öland

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Öland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002870">https://doi.org/10.5878/002870</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

16

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 13

Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Östergötland

Citeringsförslag

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Östergötland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002871">https://doi.org/10.5878/002871</a>

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1665 — 1800

Variabler

39

Publicerad: 2017-03-10
Senast uppdaterad: 2020-02-14