Skördar i Sverige före agrarrevolutionen

SND-ID: SND 0996

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Beskrivning

Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden fr o m 1665, då volymmåtten blev enhetliga i landet, tills tiondet blev en fast skatt utan vidare anknytning till skördarna. Övergången till fast tionde skedde successivt i olika landskap och var i huvudsak avslutad vid 1700-talets mitt.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Dataset SND 0996-001: Bohuslän; Dataset SND 0996-002: Halland; Dataset SND 0996-003: Härjedalen, Jämtland; Dataset SND 0996-004: Dalarna; Dataset SND 0996-005: Närke, Värmland; Dataset SND 0996-006: Dalsland, Småland, Västergötland; Dataset SND 0996-007: Södermanland; Dataset SND 0996-008: Uppland; Dataset SND 0996-009: Västerbotten; Dataset SND 0996-010: Gästrikland, Hälsningland, Medelpad, Ångermanland; Dataset SND 0996-011: Västmanland; Dataset SND 0996-012: Öland; Dataset SND 0996-013: Östergötland.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Län

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Bohuslän

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Bohuslän</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002863">https://doi.org/10.5878/002863</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

27

Antal individer/objekt

1944

Dataset 2
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Halland

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Halland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002864">https://doi.org/10.5878/002864</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

21

Dataset 3
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Jämtland och Härjedalen

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Jämtland och Härjedalen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002872">https://doi.org/10.5878/002872</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

54

Dataset 4
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Kopparbergs län (Dalarna)

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Kopparbergs län (Dalarna)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002865">https://doi.org/10.5878/002865</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

31

Dataset 5
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Örebro län (Närke och Värmland)

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Örebro län (Närke och Värmland)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002873">https://doi.org/10.5878/002873</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

27

Dataset 6
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Småland, Västergötland och Dalsland

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Småland, Västergötland och Dalsland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002874">https://doi.org/10.5878/002874</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

13

Dataset 7
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Södermanland

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Södermanland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002866">https://doi.org/10.5878/002866</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

27

Dataset 8
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Uppsala och Stockholms län

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Uppsala och Stockholms län</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002875">https://doi.org/10.5878/002875</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

31

Dataset 9
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västerbotten

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västerbotten</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002867">https://doi.org/10.5878/002867</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

24

Dataset 10
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västernorrland (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland)

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västernorrland (Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ångermanland)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002868">https://doi.org/10.5878/002868</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

14

Dataset 11
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västmanland

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Västmanland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002869">https://doi.org/10.5878/002869</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

23

Dataset 12
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Öland

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Öland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002870">https://doi.org/10.5878/002870</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

16

Dataset 13
Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Östergötland

Version 1.0

Citering

Erik Hallberg, Martin Linde, Lotta Leijonhufvud, Lennart Andersson Palm. Göteborgs universitet (2017). <em>Skördar i Sverige före agrarrevolutionen: Östergötland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002871">https://doi.org/10.5878/002871</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Erik Hallberg - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Martin Linde - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Lennart Andersson Palm - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Tidsperiod(er) som undersökts

1665–1800

Variabler

39

Publicerad: 2017-03-10
Senast uppdaterad: 2021-04-27