Mediebarometern 2014

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0997

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2014

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Telefonintervjuerna har genomförts under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 30/1 till 19/6 och 7/8 till 16/12 2014. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar osv.
Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur SPARs befolkningsregister och omfattade 15 114 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnum­mersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 11 023 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 6 010 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 55 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 28 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka m.m.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Nordicom Sverige. 2015. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014. Nordicom Sverige. 978-91-87957-14-7
LIBRIS
ISBN: 978-91-87957-14-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Mediebarometern 2014

Citering

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2016). <em>Mediebarometern 2014</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002828">https://doi.org/10.5878/002828</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-30 — 2014-06-19

Datainsamlare: CMA Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-07 — 2014-12-16

Datainsamlare: CMA Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 — 2014

Variabler

858

Antal individer/objekt

6010

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

55

Publicerad: 2016-07-18
Senast uppdaterad: 2019-02-06