Stensöborg 2015

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning:

Arkeologiska undersökningar (2015) i Stensöborg, Östra Husby socken, Östergötland, identifierade västra delen av borgens ringmur, samt ett antal högar med byggnadsmaterial som brutits ur ruinerna för återanvändning. En runristning upptäcktes på det södra tornets utsida med namnet Helge - möjligen en byggnadsarbetare eller tornets arkitekt. Utgrävningarna gav rika fynd av medeltida keramik, mestadels äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.).

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Identifierare:

SND-ID: SND 0998

Alternativ titel:

Excavations in 2015 at Stensö Castle

Beskrivning:

Arkeologiska undersökningar (2015) i Stensöborg, Östra Husby socken, Östergötland, identifierade västra delen av borgens ringmur, samt ett antal högar med byggnadsmaterial som brutits ur ruinerna för återanvändning. En runristning upptäcktes på det södra tornets utsida med namnet Helge - möjligen en byggnadsarbetare eller tornets arkitekt. Utgrävningarna gav rika fynd av medeltida keramik, mestadels äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.).

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Version 1.0:

2016-10-31 doi:10.5878/002846

Ladda ner data:

Dataset 1

Stensöborg 2015 - Bilder

Citeringsförslag:

Martin Rundkvist, Umeå universitet. Umeå universitet (2016). Stensöborg 2015 - Bilder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002846

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning:

Datasetet innehåller bilder tagna under arkeologiska undersökningen, samt en excel-fil som dokumenterar dessa bilder. Dataset-mappen innehåller även en utgrävningsrapport.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Stillbild

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-06-01 — 2015-07-31

Datainsamlare: Umeå universitet

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid

Variabler:

6

Version 1.0:

2016-10-31 doi:10.5878/002847

Ladda ner data:

Dataset 2

Stensöborg 2015 - Fyndlista

Citeringsförslag:

Martin Rundkvist, Umeå universitet. Umeå universitet (2016). Stensöborg 2015 - Fyndlista. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002847

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning:

Datasetet innehåller en fyndlista till arkeologiska undersökningen Stensöborg 2015. Dataset-mappen innehåller även en utgrävningsrapport och en kodbok till fyndlistan.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Stillbild

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-06-01 — 2015-07-31

Datainsamlare: Umeå universitet

Tidsperiod(er) som undersökts:

Medeltid

Variabler:

9

Publicerad: 2017-01-10