Stensöborg 2015

Skapare/primärforskare

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning

Arkeologiska undersökningar (2015) i Stensöborg, Östra Husby socken, Östergötland, identifierade västra delen av borgens ringmur, samt ett antal högar med byggnadsmaterial som brutits ur ruinerna för återanvändning. En runristning upptäcktes på det södra tornets utsida med namnet Helge - möjligen en byggnadsarbetare eller tornets arkitekt. Utgrävningarna gav rika fynd av medeltida keramik, mestadels äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.).

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Identifierare

SND-ID: SND 0998

Alternativ titel

Excavations in 2015 at Stensö Castle

Beskrivning

Arkeologiska undersökningar (2015) i Stensöborg, Östra Husby socken, Östergötland, identifierade västra delen av borgens ringmur, samt ett antal högar med byggnadsmaterial som brutits ur ruinerna för återanvändning. En runristning upptäcktes på det södra tornets utsida med namnet Helge - möjligen en byggnadsarbetare eller tornets arkitekt. Utgrävningarna gav rika fynd av medeltida keramik, mestadels äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.).

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Stensöborg 2015 - Bilder

Citering

Martin Rundkvist, Umeå universitet (2016). <em>Stensöborg 2015 - Bilder</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002846">https://doi.org/10.5878/002846</a>

Skapare/primärforskare

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning

Datasetet innehåller bilder tagna under arkeologiska undersökningen, samt en excel-fil som dokumenterar dessa bilder. Dataset-mappen innehåller även en utgrävningsrapport.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-06-01 — 2015-07-31

Datainsamlare: Umeå universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Variabler

6

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Stensöborg 2015 - Fyndlista

Citering

Martin Rundkvist, Umeå universitet (2016). <em>Stensöborg 2015 - Fyndlista</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002847">https://doi.org/10.5878/002847</a>

Skapare/primärforskare

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning

Datasetet innehåller en fyndlista till arkeologiska undersökningen Stensöborg 2015. Dataset-mappen innehåller även en utgrävningsrapport och en kodbok till fyndlistan.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-06-01 — 2015-07-31

Datainsamlare: Umeå universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Variabler

9

Publicerad: 2017-01-10