Stensöborg 2015

SND-ID: SND 0998

Alternativ titel

Excavations in 2015 at Stensö Castle

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet

Beskrivning

Arkeologiska undersökningar (2015) i Stensöborg, Östra Husby socken, Östergötland, identifierade västra delen av borgens ringmur, samt ett antal högar med byggnadsmaterial som brutits ur ruinerna för återanvändning. En runristning upptäcktes på det södra tornets utsida med namnet Helge - möjligen en byggnadsarbetare eller tornets arkitekt. Utgrävningarna gav rika fynd av medeltida keramik, mestadels äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östra Husby församling, Östra Husby socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

medeltid, keramik

Publikationer
Dataset 1
Stensöborg 2015 - Bilder

Ladda ner data

Beskrivning

Datasetet innehåller bilder tagna under arkeologiska undersökningen, samt en excel-fil som dokumenterar dessa bilder. Dataset-mappen innehåller även en utgrävningsrapport.

Version 1.0

Citering

Martin Rundkvist, Umeå universitet (2016). Stensöborg 2015 - Bilder. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002846

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet

Nyckelord

medeltid

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-06-01–2015-07-31
  • Datainsamlare: Umeå universitet

Variabler

6

Dataset 2
Stensöborg 2015 - Fyndlista

Beskrivning

Datasetet innehåller en fyndlista till arkeologiska undersökningen Stensöborg 2015. Dataset-mappen innehåller även en utgrävningsrapport och en kodbok till fyndlistan.

Version 1.0

Citering

Martin Rundkvist, Umeå universitet (2016). Stensöborg 2015 - Fyndlista. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002847

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet

Nyckelord

medeltid

Tidsperiod(er) som undersökts

Medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-06-01–2015-07-31
  • Datainsamlare: Umeå universitet

Variabler

9

Publicerad: 2017-01-10