Landsjö 2015

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning:

Arkeologiska undersökningar (2015) i Landsjö, Kimstad socken, Östergötland, bevisade att Landsjöborgen har aldrig varit en försvarbar struktur. Undersökningarna avslöjade artefaktfynd inuti ringmuren, samtidigt som två byggnader intill västra muren och en dumphög undersöktes. Inom högen hittades två förhistoriska skärvor samt slagen kvarts.

Möjliga spår av 1700-tals torp upptäcktes på holmen, samt 25 medeltida skärvor från fyra schakt, till en större del äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.)

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Identifierare:

SND-ID: SND 0999

Alternativ titel:

Excavations in 2015 at Landsjö Castle in Kimstad Parish, Östergötland, Sweden.

Beskrivning:

Arkeologiska undersökningar (2015) i Landsjö, Kimstad socken, Östergötland, bevisade att Landsjöborgen har aldrig varit en försvarbar struktur. Undersökningarna avslöjade artefaktfynd inuti ringmuren, samtidigt som två byggnader intill västra muren och en dumphög undersöktes. Inom högen hittades två förhistoriska skärvor samt slagen kvarts.

Möjliga spår av 1700-tals torp upptäcktes på holmen, samt 25 medeltida skärvor från fyra schakt, till en större del äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.)

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Mellanneolitikum

Medeltid

1700-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Kimstad socken

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2016-11-09 doi:10.5878/002861

Ladda ner data:

Landsjö 2015 - Bilder och fyndlista

Citeringsförslag:

Martin Rundkvist, Umeå universitet. Umeå universitet (2016). Landsjö 2015 - Bilder och fyndlista. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002861

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning:

Mappen innehåller 258 JPG bilder, en CSV-fil med dokumentation på bilderna, samt utgrävningsrapporten i PDF-format.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Stillbild

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-07-03 — 2015-07-17

Datainsamlare: Umeå universitet

Tidsperiod(er) som undersökts:

Mellanneolitikum

Medeltid

1700-tal

Publicerad: 2017-02-03
Senast uppdaterad: 2017-05-19