Landsjö 2015

SND-ID: SND 0999

Alternativ titel

Excavations in 2015 at Landsjö Castle in Kimstad Parish, Östergötland, Sweden.

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet

Beskrivning

Arkeologiska undersökningar (2015) i Landsjö, Kimstad socken, Östergötland, bevisade att Landsjöborgen har aldrig varit en försvarbar struktur. Undersökningarna avslöjade artefaktfynd inuti ringmuren, samtidigt som två byggnader intill västra muren och en dumphög undersöktes. Inom högen hittades två förhistoriska skärvor samt slagen kvarts.

Möjliga spår av 1700-tals torp upptäcktes på holmen, samt 25 medeltida skärvor från fyra schakt, till en större del äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.)

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanneolitikum

Medeltid

1700-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kimstad socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Landsjö 2015 - Bilder och fyndlista

Beskrivning

Mappen innehåller 258 JPG bilder, en CSV-fil med dokumentation på bilderna, samt utgrävningsrapporten i PDF-format.

Version 1.0

Citering

Martin Rundkvist, Umeå universitet (2016). Landsjö 2015 - Bilder och fyndlista. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002861

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanneolitikum

Medeltid

1700-tal

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-07-03–2015-07-17
  • Datainsamlare: Umeå universitet

Arkeologisk lämningstyp

Borg

Publicerad: 2017-02-03
Senast uppdaterad: 2017-05-19