Landsjö 2015

Skapare/primärforskare

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning

Arkeologiska undersökningar (2015) i Landsjö, Kimstad socken, Östergötland, bevisade att Landsjöborgen har aldrig varit en försvarbar struktur. Undersökningarna avslöjade artefaktfynd inuti ringmuren, samtidigt som två byggnader intill västra muren och en dumphög undersöktes. Inom högen hittades två förhistoriska skärvor samt slagen kvarts.

Möjliga spår av 1700-tals torp upptäcktes på holmen, samt 25 medeltida skärvor från fyra schakt, till en större del äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Identifierare

SND-ID: SND 0999

Alternativ titel

Excavations in 2015 at Landsjö Castle in Kimstad Parish, Östergötland, Sweden.

Beskrivning

Arkeologiska undersökningar (2015) i Landsjö, Kimstad socken, Östergötland, bevisade att Landsjöborgen har aldrig varit en försvarbar struktur. Undersökningarna avslöjade artefaktfynd inuti ringmuren, samtidigt som två byggnader intill västra muren och en dumphög undersöktes. Inom högen hittades två förhistoriska skärvor samt slagen kvarts.

Möjliga spår av 1700-tals torp upptäcktes på holmen, samt 25 medeltida skärvor från fyra schakt, till en större del äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.)

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanneolitikum

Medeltid

1700-tal

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kimstad socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Landsjö 2015 - Bilder och fyndlista

Citering

Martin Rundkvist, Umeå universitet (2016). <em>Landsjö 2015 - Bilder och fyndlista</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002861">https://doi.org/10.5878/002861</a>

Skapare/primärforskare

Umeå universitet

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beskrivning

Mappen innehåller 258 JPG bilder, en CSV-fil med dokumentation på bilderna, samt utgrävningsrapporten i PDF-format.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Stillbild

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-07-03 — 2015-07-17

Datainsamlare: Umeå universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanneolitikum

Medeltid

1700-tal

Publicerad: 2017-02-03
Senast uppdaterad: 2017-05-19