Svenska nyhetsartiklar online 2014-2015

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren

Beskrivning

Studien innehåller svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Syfte:

Att studera vilka svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren

Identifierare

SND-ID: SND 1004

Beskrivning

Studien innehåller svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Syfte:

Att studera vilka svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-02-08 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Version 1.0

Svenska nyhetsartiklar online

Citeringsförslag

Peter Dahlgren. Göteborgs universitet (2017). <em>Svenska nyhetsartiklar online</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002853">https://doi.org/10.5878/002853</a>

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren

Beskrivning

Datamaterialet består av 953 069 nyhetsartiklar (med bland annat titel, URL, och antalet delningar i sociala medier) från de 12 största svenska nyhetssajterna under 20 månader, från februari 2014 till oktober 2015.

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-02-08 — 2015-10-01

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-02-08 — 2015-10-01

Variabler

20

Antal individer/objekt

953069

Publicerad: 2017-01-11
Senast uppdaterad: 2017-11-20