Svenska nyhetsartiklar online 2014-2015

SND-ID: SND 1004

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren

Beskrivning

Studien innehåller svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Syfte:

Att studera vilka svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet
Skyddsvärde och etikprövning
Metod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla nyhetsartiklar från nyhetssajternas RSS-flöden samlades in, det vill säga nyhetsartiklar, ledare, debattartiklar och kulturartiklar inkluderades. Sport och nöje exkluderades. Specialskriven programvara användes.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-02-08–pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Svenska nyhetsartiklar online

Beskrivning

Datamaterialet består av 953 069 nyhetsartiklar (med bland annat titel, URL, och antalet delningar i sociala medier) från de 12 största svenska nyhetssajterna under 20 månader, från februari 2014 till oktober 2015.

Version 1.0

Citering

Peter Dahlgren. Göteborgs universitet (2017). <em>Svenska nyhetsartiklar online</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002853">https://doi.org/10.5878/002853</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-02-08–2015-10-01

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-02-08–2015-10-01
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

20

Antal individer/objekt

953069

Publicerad: 2017-01-11
Senast uppdaterad: 2017-11-20