Svenska nyhetsartiklar online 2014-2015

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Studien innehåller svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1004

Syfte:

Att studera vilka svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Beskrivning:

Studien innehåller svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-02-08 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Alla nyhetsartiklar från nyhetssajternas RSS-flöden samlades in, det vill säga nyhetsartiklar, ledare, debattartiklar och kulturartiklar inkluderades. Sport och nöje exkluderades. Specialskriven programvara användes.
Detta är den senaste versionen av datasetet.

Version 1.0:

2017-01-12 doi:10.5878/002853

Svenska nyhetsartiklar online

Citering:

Peter Dahlgren (2017). Svenska nyhetsartiklar online. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002853

Beskrivning:

Datamaterialet består av 953 069 nyhetsartiklar (med bland annat titel, URL, och antalet delningar i sociala medier) från de 12 största svenska nyhetssajterna under 20 månader, från februari 2014 till oktober 2015.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-02-08 — 2015-10-01

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-02-08 — 2015-10-01

Variabler:

20

Antal individer/objekt:

953069