Svenskt medieutbud 2012

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998. Från och med 2012 undersöktes - förutom tv-kanalernas programutbud (SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8 samt UR:s program i SVT1 och SVT2) - även programutbudet i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad) samt tv-kanalernas play-tjänster (SVT play, TV4 play, TV3 play och Kanal 5 play). Det nya namnet på undersökningen är därför "Svenskt medieutbud".

Undersökningen av tv-utbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2012? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television?

Undersökningen utgår i princip enbart från kanalernas egen programinformation. Det är med hjälp av denna information som programmen klassificeras med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt kodningsschem

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 1011

Syfte:

Skapa återkommande, systematiska och långsiktiga vetenskapliga studier av programutbudet i svensk television.

Beskrivning:

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998. Från och med 2012 undersöktes - förutom tv-kanalernas programutbud (SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8 samt UR:s program i SVT1 och SVT2) - även programutbudet i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad) samt tv-kanalernas play-tjänster (SVT play, TV4 play, TV3 play och Kanal 5 play). Det nya namnet på undersökningen är därför "Svenskt medieutbud".

Undersökningen av tv-utbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2012? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television?

Undersökningen utgår i princip enbart från kanalernas egen programinformation. Det är med hjälp av denna information som programmen klassificeras med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt kodningsschem

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — 2012

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012 — 2012

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Program i svenska radio och tv-kanaler under 2012

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Undersökningen bygger på program sända i SVT1, SVT2, Barnkanalen/ SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8 samt UR under 12 veckor 2012. Urvalet av veckor skedde obundet och slump­mässigt och stratifierades efter säsong. För perioden januari-maj och september-december (högsäsong) undersöktes 10 veckor (v. 3, 9, 12, 15, 19, 21, 39, 40, 42, 49) och för perioden juni-augusti 2 veckor (v. 26 och 31). Undersökningen av radioutbudet bygger på samma veckor, medan undersökningen av play-tjäns­ternas utbud bygger på fem veckor: 15, 39, 40, 42, 49.

Finansiering:

Myndigheten för radio och tv

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Myndigheten för radio och TV. 2014. Svenskt medieutbud. ISSN: 1403-6320 http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Svenskt-medieutbud-2014-webb.pdf

Svenskt tv-utbud 1999, Tryck: Elanders Gotab AB - Stockholm, maj 2000, ISSN: 1403-6320

Myndigheten för radio och TV. 2011. Svenskt tv-utbud. Myndigheten för radio och TV. ISSN: 1403-6320 http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/svenskt%20tvutbud%202011.pdf

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2018-01-19 doi:10.5878/002967

Dataset SND 1011-001

Svenskt medieutbud 2012

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2018). Svenskt medieutbud 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002967

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Data om tv-, radio-, och play-tjänsternas utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — 2012

Version 1.0:

2018-01-19 doi:10.5878/002976

Dataset SND 1011-002

Svenskt medieutbud 2012, Playkanaler

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2018). Svenskt medieutbud 2012, Playkanaler. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002976

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Data om tv-, radio-, och play-tjänsternas utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — 2012

Version 1.0:

2018-01-19 doi:10.5878/002977

Dataset SND 1011-003

Svenskt medieutbud 2012, radio

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2018). Svenskt medieutbud 2012, radio. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002977

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Data om tv-, radio-, och play-tjänsternas utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — 2012