Svenskt tv-utbud 2007

Primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Sammanfattning:

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998. Undersökningen av programutbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur såg utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2007? (2) Vilka likheter och skillnader fanns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur såg programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television? Undersökningen av programutbudet utgår i princip enbart från tv-kanalernas egna programtablåer. Programmen klassificeras med hjälp av denna information och med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt klassificeringsschema. Åtta sändningskanaler har undersökts: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen/Kunskapskanalen (B/K), TV4, TV4 Plus, TV3, Kanal 5, TV6, TV8 samt UR. I denna undersökning, liksom i de flesta svenska och utländska studier av televisionens programutbud från 1950-talet och framåt, utgör information-underhållning den grundläggande dimensionen i klassificeringen av programutbudet. Detta innebär i stora dr

... mer

Nyckelord:

Studienummer:

Primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Syfte:

Skapa återkommande, systematiska och långsiktiga vetenskapliga studier av programutbudet i svensk television.

Sammanfattning:

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998. Undersökningen av programutbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur såg utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2007? (2) Vilka likheter och skillnader fanns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur såg programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television? Undersökningen av programutbudet utgår i princip enbart från tv-kanalernas egna programtablåer. Programmen klassificeras med hjälp av denna information och med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt klassificeringsschema. Åtta sändningskanaler har undersökts: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen/Kunskapskanalen (B/K), TV4, TV4 Plus, TV3, Kanal 5, TV6, TV8 samt UR. I denna undersökning, liksom i de flesta svenska och utländska studier av televisionens programutbud från 1950-talet och framåt, utgör information-underhållning den grundläggande dimensionen i klassificeringen av programutbudet. Detta innebär i stora dr

... mer

Nyckelord:

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007 — 2007

Geografisk plats:

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Program i svenska kanaler under 2007

Typ av data:

Typ av dataformat:

Numeriska

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Undersökningen bygger på program sända i SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen/Kunskapskanalen (B/K), TV4, TV4 Plus, TV3, Kanal 5, TV6, TV8 och UR under 17 veckor 2007. Urvalet av veckor skedde obundet och slumpmässigt och stratifierades efter säsong. För perioden januari-maj och september-december (högsäsong) undersöktes 13 veckor (v 2,4, 5, 9, 15, 19, 37, 39, 40, 41, 43, 45 och 48) och för perioden juni-augusti 4 veckor (v. 24, 30, 32 och 35).

Finansiär:

Myndigheten för radio och tv

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Myndigheten för radio och TV. 2011. Svenskt tv-utbud. Myndigheten för radio och TV. ISSN: 1403-6320 http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/svenskt%20tvutbud%202011.pdf

Svenskt tv-utbud 1999, Tryck: Elanders Gotab AB - Stockholm, maj 2000, ISSN: 1403-6320

Myndigheten för radio och TV. 2014. Svenskt medieutbud. ISSN: 1403-6320 http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Svenskt-medieutbud-2014-webb.pdf

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2018-01-19 doi:10.5878/002969

Svenskt tv-utbud 2007

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2018). Svenskt tv-utbud 2007. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002969

Typ av data:

Insamlingsmetod:

Undersökningen av programutbudet utgår i princip från TV-kanalernas egna programtablåer och där programmen klassificerats med utgångspunkt ifrån ett i förväg bestämt klassificeringssystem. Följande tio TV-kanaler har undersökts: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen/Kunskapskanalen (B/K), TV4, TV4 Plus, TV3, Kanal 5, ZTV, TV8 och UR.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007 — 2007

Språk:

Data: Svenska
Kodbok: Svenska
Rapport: Svenska