SOM-undersökningen i Skåne 2015

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Skåne

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den sjätte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av tio sammanhållna frågeområden: Lokala nyheter; Politik och demokrati; Att leva och bo i Skåne; Trafik och kommunikationer; Internet och mobiltelefoni; Aktiviteter, intressen och värderingar; Danmark; Boende; Arbetsliv; Bakgrund.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 1020

Alternativ titel

Syd-SOM 2015

Beskrivning

Detta är den sjätte SOM-undersökning som genomförts i Skåne. Den första undersökningen genomfördes 2001 i Malmöregionen (A-region 28 samt Eslöv). De senare undersökningarna har genomförts i hela Region Skåne.

Frågeformuläret består av tio sammanhållna frågeområden: Lokala nyheter; Politik och demokrati; Att leva och bo i Skåne; Trafik och kommunikationer; Internet och mobiltelefoni; Aktiviteter, intressen och värderingar; Danmark; Boende; Arbetsliv; Bakgrund.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2015

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i region Skåne

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Andersson, U. (ed) (2017) Slutna rum och öppna landskap : den sydsvenska SOM-undersökningen 2015. Gothenburg: SOM Institute. ISBN: 978-91-89673-38-0.
Libris SOM-institutets bokserie
ISBN: 978-91-89673-38-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

SOM-undersökningen i Skåne 2015

Citeringsförslag

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2017). <em>SOM-undersökningen i Skåne 2015</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002911">https://doi.org/10.5878/002911</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25 — 2016-03-09

Datainsamlare: Kinnmark

Instrument: Frågeformulär Skåne II (Strukturerat frågeformulär) — Detta formulär skickades till ett förstärkt ungdomsurval (16-29 år)

Instrument: Frågeformulär Skåne I (Strukturerat frågeformulär) — Detta formulär skickades till personer i urval 1 (16-85 år).

Urvalsstorlek: 4000

Antal svar: 1690

Antal ej svarande: 2310

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 296

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2014

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25 — 2016-03-09

Datainsamlare: Kinnmark

Instrument: Frågeformulär Skåne I (Strukturerat frågeformulär) — Detta formulär skickades till personer i urval 1 (16-85 år).

Instrument: Frågeformulär Skåne II (Strukturerat frågeformulär) — Detta formulär skickades till ett förstärkt ungdomsurval (16-29 år)

Urvalsstorlek: 4000

Antal svar: 1163

Antal ej svarande: 2837

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 340

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2497

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

335

Antal individer/objekt

2853

Publicerad: 2017-07-12
Senast uppdaterad: 2019-02-05