Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer

SND-ID: SND 1024

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker - Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lunds Universitet

Beskrivning

Studien studerade effekten av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer (Proseek Multiplex CVD III, Olink), på 22 friska personer före, 30 och 120 minuter efter mat intag. Total sänktes nivån för 8 biomarkörer signifikant av matintag 30 minuter, 7 biomarkörer var fortfarande sänkta 120 minuter efter matintag. Förändringarna var ofta

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund

Metod

Analysenhet

Population

Friska försökspersoner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01–2009-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Geografisk beskrivning: Malmö

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Dencker M. Effect of food intake on 92 biomarkers for cardiovascular disease. PONE-D-17-02534R1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Magnus Dencker. Lunds universitet, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin (2017). <em>Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002891">https://doi.org/10.5878/002891</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker - Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lunds Universitet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-01–2009-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

281

Antal individer/objekt

22

Publicerad: 2017-05-29
Senast uppdaterad: 2017-06-09