Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer

Skapare/primärforskare:

Magnus Dencker - Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lunds Universitet

Beskrivning:

Studien studerade effekten av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer (Proseek Multiplex CVD III, Olink), på 22 friska personer före, 30 och 120 minuter efter mat intag. Total sänktes nivån för 8 biomarkörer signifikant av matintag 30 minuter, 7 biomarkörer var fortfarande sänkta 120 minuter efter matintag. Förändringarna var ofta

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Skapare/primärforskare:

Magnus Dencker - Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lunds Universitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1024

Beskrivning:

Studien studerade effekten av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer (Proseek Multiplex CVD III, Olink), på 22 friska personer före, 30 och 120 minuter efter mat intag. Total sänktes nivån för 8 biomarkörer signifikant av matintag 30 minuter, 7 biomarkörer var fortfarande sänkta 120 minuter efter matintag. Förändringarna var ofta

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-01 — 2009-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Geografisk beskrivning: Malmö

Analysenhet:

Population:

Friska försökspersoner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Etikprövning:

Lund

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dencker M. Effect of food intake on 92 biomarkers for cardiovascular disease. PONE-D-17-02534R1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2017-05-29 doi:10.5878/002891

Ladda ner data:

Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer

Citeringsförslag:

Magnus Dencker. Lunds universitet, Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin (2017). Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002891

Skapare/primärforskare:

Magnus Dencker - Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lunds Universitet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-01 — 2009-09

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

281

Antal individer/objekt:

22

Publicerad: 2017-05-29
Senast uppdaterad: 2017-06-09