Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer

SND-ID: SND 1024

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker - Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lunds Universitet

Beskrivning

Studien studerade effekten av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer (Proseek Multiplex CVD III, Olink), på 22 friska personer före, 30 och 120 minuter efter mat intag. Total sänktes nivån för 8 biomarkörer signifikant av matintag 30 minuter, 7 biomarkörer var fortfarande sänkta 120 minuter efter matintag. Förändringarna var ofta <10%, bara 6 biomarkörer hade mer än 10% förändring. Störst förändring hittades för; Insulin-like growth factor-binding protein 1 (30%); Azurocidin, Cystatin-B, och Myeloperoxidase (13%); Monocyte chemotactic protein 1 (11%); och Myeloblastin (10%), alla 120 minuter efter matintag.

Syfte:

Att studera effekten av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Friska försökspersoner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01 – 2009-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Geografisk beskrivning: Malmö

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Dencker M. Effect of food intake on 92 biomarkers for cardiovascular disease. PONE-D-17-02534R1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Magnus Dencker. Lunds universitet (2017). Effekt av matintag på 92 kardiovaskulära biomarkörer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002891

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker - Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lunds Universitet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-01–2009-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

281

Antal individer/objekt

22

Publicerad: 2017-05-29
Senast uppdaterad: 2017-06-09