Svenskt medieutbud 2015

Primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Sammanfattning:

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998. Från och med 2012 undersöktes - förutom tv-kanalernas programutbud (SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8 samt UR:s program i SVT1 och SVT2) - även programutbudet i svensk radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad, Radio Rix och Mix Megapol) samt tv-kanalernas play-tjänster (SVT play, TV4 play, TV3 play och Kanal 5 play). Det nya namnet på undersökningen är därför "Svenskt medieutbud". Undersökningen av tv-utbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2015? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television? Undersökningen utgår i princip enbart från kanalernas egen programinformation. Det är med hjälp av denna information som programmen klassificeras med utgångspunkt ifrån ett i för

... mer

Studienummer:

Primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Syfte:

Skapa återkommande, systematiska och långsiktiga vetenskapliga studier av programutbudet i svensk television.

Sammanfattning:

Undersökningen "Svenskt tv-utbud" sker årligen sedan 1998. Från och med 2012 undersöktes - förutom tv-kanalernas programutbud (SVT1, SVT2, Barnkanalen, SVT24, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8 samt UR:s program i SVT1 och SVT2) - även programutbudet i svensk radio (P1, P2, P3, P4 Göteborg, P4 Kristianstad, Radio Rix och Mix Megapol) samt tv-kanalernas play-tjänster (SVT play, TV4 play, TV3 play och Kanal 5 play). Det nya namnet på undersökningen är därför "Svenskt medieutbud". Undersökningen av tv-utbudet avser att besvara fem olika frågor: (1) Hur ser utbudet ut i de enskilda tv-kanalerna under programåret 2015? (2) Vilka likheter och skillnader finns mellan tv- kanalernas programprofiler? (3) Hur ser programutbudet ut till särskilda grupper: barn, ungdomar, minoritetsgrupper och funktionshindrade? (4) Hur har programutbudet utvecklats över tid? (5) Och hur ser mångfalden ut i svensk television? Undersökningen utgår i princip enbart från kanalernas egen programinformation. Det är med hjälp av denna information som programmen klassificeras med utgångspunkt ifrån ett i för

... mer

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015 — 2015

Geografisk plats:

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Program i svenska radio och tv-kanaler under 2015

Typ av data:

Typ av dataformat:

Numeriska

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Undersökningen bygger på program sända i SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, Sjuan, TV3, Kanal 5, TV6 och TV8 under 12 veckor 2015. Urvalet av veckor skedde obundet och slumpmässigt och stratifierades efter säsong. För perioden januari-maj och september-december (högsäsong) undersöktes 9 veckor (v. 3, 12, 15, 16, 19, 37, 42, 45, 48) och för perioden juni-augusti 3 veckor (v. 25, 29 och 35). Undersökningen av radioutbudet bygger på samma veckor, medan undersökningen av play-tjänsternas utbud bygger på nio veckor: 15, 16, 19, 25, 35, 37, 42, 45 och 48.

Finansiär:

Myndigheten för radio och tv

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Myndigheten för radio och TV. 2014. Svenskt medieutbud. ISSN: 1403-6320 http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Svenskt-medieutbud-2014-webb.pdf

Svenskt tv-utbud 1999, Tryck: Elanders Gotab AB - Stockholm, maj 2000, ISSN: 1403-6320

Myndigheten för radio och TV. 2011. Svenskt tv-utbud. Myndigheten för radio och TV. ISSN: 1403-6320 http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/svenskt%20tvutbud%202011.pdf

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Dataset SND 1026-001

Version 1.0:

2018-01-19 doi:10.5878/002979

Svenskt medieutbud 2015

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2018). Svenskt medieutbud 2015. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002979

Typ av data:

Insamlingsmetod:

Data om tv-, radio-, och play-tjänsternas utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.

Språk:

Data: Svenska
Kodbok: Svenska
Rapport: Svenska

Dataset SND 1026-002

Version 1.0:

2018-01-19 doi:10.5878/002980

Svenskt medieutbud 2015, Playkanaler

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2018). Svenskt medieutbud 2015, Playkanaler. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002980

Typ av data:

Insamlingsmetod:

Data om tv-, radio-, och play-tjänsternas utbud samlades genom kodningen av programinformation som tillhandahålls av varje kanal. Programinformationen skickas till forskarna vecka för vecka eller så laddas den ner från kanalernas hemsidor. Uppgifter om olika egenskaper hos programmen blev kodade, dvs. fick en sifferkod.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015 — 2015

Språk:

Data: Svenska
Kodbok: Svenska
Rapport: Svenska