Effektivitet av screening med cellprover för att förebygga livmoderhalscancer efter 60 års ålder beroende av tidigare screening

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Bakgrund: I länder som har infört screening med cellprover för att förebygga livmoderhalscancer finns genomgående en hög incidens av sjukdomen hos äldre kvinnor (över 60 år). Hittills finns det inga studier som har undersökt effektiviteten av screening med cellprover mot livmoderhalscancer hos äldre kvinnor (över 60 år) som har tagit hänsyn till kvinnornas screeninghistoria i åldrarna 51-60 år. Vi utförde en nationell kohortstudie för att undersöka förekomsten av livmoderhalscancer efter 60 års ålder och effekten av screening med cellprover i åldrarna 61-65, beroende av kvinnornas screeninghistoria i åldrarna 51-60 år.
Metod och resultat: Med hjälp av det svenska befolkningsregistret följde vi 569 132 kvinnor födda 1919-1945 och folkbokförda i Sverige sedan 51 års ålder. Information om screening mot livmoderhalscancer, förekomst av livmoderhalscancer och kliniskt stadium hämtades från nationella register och kliniska journaler. Vi beräknade den kumulativa incidensen av livmoderhalscancer i åldrarna 61-80 år genom att använda ”competing risk regression models”. I Cox-regressionmodeller beräkna

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1028

Beskrivning:

Bakgrund: I länder som har infört screening med cellprover för att förebygga livmoderhalscancer finns genomgående en hög incidens av sjukdomen hos äldre kvinnor (över 60 år). Hittills finns det inga studier som har undersökt effektiviteten av screening med cellprover mot livmoderhalscancer hos äldre kvinnor (över 60 år) som har tagit hänsyn till kvinnornas screeninghistoria i åldrarna 51-60 år. Vi utförde en nationell kohortstudie för att undersöka förekomsten av livmoderhalscancer efter 60 års ålder och effekten av screening med cellprover i åldrarna 61-65, beroende av kvinnornas screeninghistoria i åldrarna 51-60 år.
Metod och resultat: Med hjälp av det svenska befolkningsregistret följde vi 569 132 kvinnor födda 1919-1945 och folkbokförda i Sverige sedan 51 års ålder. Information om screening mot livmoderhalscancer, förekomst av livmoderhalscancer och kliniskt stadium hämtades från nationella register och kliniska journaler. Vi beräknade den kumulativa incidensen av livmoderhalscancer i åldrarna 61-80 år genom att använda ”competing risk regression models”. I Cox-regressionmodeller beräkna

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-01-01 — 2011-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: National study

Analysenhet:

Population:

Kvinnor bosatta i Sverige vid 51 års ålder och med screening register tillgängliga sedan 51 års ålder.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Etikprövning:

Stockholm — dnr 2011/921-32

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Cancerfonden

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF — dnr KF10-0046

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Effectiveness of cervical screening after age 60 according to screening history: nationwide cohort study, 2017

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2017-08-28 doi:10.5878/002910

Effektivitet av screening med cellprover för att förebygga livmoderhalscancer efter 60 års ålder beroende av tidigare screening

Citeringsförslag:

Pär Sparén. Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (2017). Effektivitet av screening med cellprover för att förebygga livmoderhalscancer efter 60 års ålder beroende av tidigare screening. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002910

Skapare/primärforskare:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991 — 2013

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-01-01 — 2011-12-31

Variabler:

12

Antal individer/objekt:

569132

Publicerad: 2017-08-28
Senast uppdaterad: 2017-10-18