Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie

Skapare/primärforskare:

Johan Rahm - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Maria Johansson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Beskrivning:

Studien följde en mix-design; inom-individdesign för att utvärdera skillnader mellan belysningslösningarna och mellan-individdesign för att utforska åldersskillnader. Varje deltagare utförde momenten tre gånger, en gång för varje belysningslösning. Ljuskällorna byttes ut genom att toppen på lyktstolpen roterades. Presentationsordningen var balanserad.


Mer information finns att ta del av via publicerad artikel https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204638

Syfte:

Studien syftar till att identifiera och utforska metoder som kan användas för att utvärdera fotgängares ljusupplevelser.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Skapare/primärforskare:

Johan Rahm - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Maria Johansson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1031

Beskrivning:

Studien följde en mix-design; inom-individdesign för att utvärdera skillnader mellan belysningslösningarna och mellan-individdesign för att utforska åldersskillnader. Varje deltagare utförde momenten tre gånger, en gång för varje belysningslösning. Ljuskällorna byttes ut genom att toppen på lyktstolpen roterades. Presentationsordningen var balanserad.


Mer information finns att ta del av via publicerad artikel https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204638

Syfte:

Studien syftar till att identifiera och utforska metoder som kan användas för att utvärdera fotgängares ljusupplevelser.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-11-01 — 2014-11-20

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Lund kommun

Analysenhet:

Population:

Deltagarna rekryterades från två åldersgrupper. En yngre grupp (N: 43, 19 - 31 år) och en äldre grupp (N: 46, 62 – 77 år)

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: respondent-assisterat urval

Finansiering:

Energimyndigheten — dnr 2012-00-3180

Interreg Europe: Lighting Metropolis — dnr NYPS 20200430

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rahm J, Johansson M (2018) Assessing the pedestrian response to urban outdoor lighting: A full-scale laboratory study. PLoS ONE 13(10): e0204638. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204638
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204638

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0:

2018-09-25 doi:10.5878/cy2y-wj90

Variabel borttagen : "acuityRight", "acuityLeft", "acuityBoth", "contrast_vision", "visualaid", "colorvision_errors"

Version 1.0:

Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie

Citeringsförslag:

Johan Rahm, Maria Johansson. Lunds tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och byggd miljö (2018). Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/cy2y-wj90

Skapare/primärforskare:

Johan Rahm - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Maria Johansson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-11-03 — 2014-11-20

Datakälla: Övrigt

Insamlingsmetod:

Laboratorieexperiment

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-11-01 — 2014-11-20

Variabler:

120

Antal individer/objekt:

89

Publicerad: 2018-09-18
Senast uppdaterad: 2019-11-28