Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie

Beställ data

Skapare/primärforskare

Johan Rahm - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Maria Johansson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Beskrivning

Studien följde en mix-design; inom-individdesign för att utvärdera skillnader mellan belysningslösningarna och mellan-individdesign för att utforska åldersskillnader. Varje deltagare utförde momenten tre gånger, en gång för varje belysningslösning. Ljuskällorna byttes ut genom att toppen på lyktstolpen roterades. Presentationsordningen var balanserad.


Mer information finns att ta del av via publicerad artikel https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204638

Syfte:

Studien syftar till att identifiera och utforska metoder som kan användas för att utvärdera fotgängares ljusupplevelser.

Skapare/primärforskare

Johan Rahm - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Maria Johansson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1031

Beskrivning

Studien följde en mix-design; inom-individdesign för att utvärdera skillnader mellan belysningslösningarna och mellan-individdesign för att utforska åldersskillnader. Varje deltagare utförde momenten tre gånger, en gång för varje belysningslösning. Ljuskällorna byttes ut genom att toppen på lyktstolpen roterades. Presentationsordningen var balanserad.


Mer information finns att ta del av via publicerad artikel https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204638

Syfte:

Studien syftar till att identifiera och utforska metoder som kan användas för att utvärdera fotgängares ljusupplevelser.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-11-01 — 2014-11-20

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Lund kommun

Analysenhet

Population

Deltagarna rekryterades från två åldersgrupper. En yngre grupp (N: 43, 19 - 31 år) och en äldre grupp (N: 46, 62 – 77 år)

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: respondent-assisterat urval
Deltagarna rekryterades från pensionärsorganisationer, på offentlig plats, på universitetsområdet och genom personliga nätverk.

Finansiering

Finansiär: Energimyndigheten

Diarienummer hos finansiär: 2012-00-3180

Finansiär: Interreg Europe: Lighting Metropolis

Diarienummer hos finansiär: NYPS 20200430

Ladda ner metadata

Publikationer

Rahm J, Johansson M (2018) Assessing the pedestrian response to urban outdoor lighting: A full-scale laboratory study. PLoS ONE 13(10): e0204638. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204638
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204638

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

2018-09-25
https://doi.org/10.5878/cy2y-wj90

Variabel borttagen : "acuityRight", "acuityLeft", "acuityBoth", "contrast_vision", "visualaid", "colorvision_errors"

Version 1.0

Ladda ner citering

Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie

Citering

Johan Rahm, Maria Johansson. Lunds tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och byggd miljö (2018). <em>Undersökning av fotgängares upplevelse av utomhusbelysning: En laboratoriestudie</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cy2y-wj90">https://doi.org/10.5878/cy2y-wj90</a>

Skapare/primärforskare

Johan Rahm - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Maria Johansson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-11-03 — 2014-11-20

Datakälla: Övrigt

Insamlingsmetod

Laboratorieexperiment

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-11-01 — 2014-11-20

Variabler

120

Antal individer/objekt

89

Publicerad: 2018-09-18
Senast uppdaterad: 2019-11-28