Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön

Skapare/primärforskare

Olof Olsson - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Beskrivning

Fullständig beskrivning av studien som fotodokumentationen gäller finns i en vetenskaplig artikel med följande referens:
Olsson, O. & Hentati-Sundberg, J. 2017. Trends and status of four seabird species at Stora Karlsö in the Baltic Sea. Ornis Svecica (2)

Syfte:

Syftet är att denna fotodokumentation ska finnas tillgänglig för framtida inventeringar av sillgrisslorna på Stora Karlsö.

Ämnesområde

NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Olof Olsson - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Identifierare

SND-ID: SND 1032

Beskrivning

Fullständig beskrivning av studien som fotodokumentationen gäller finns i en vetenskaplig artikel med följande referens:
Olsson, O. & Hentati-Sundberg, J. 2017. Trends and status of four seabird species at Stora Karlsö in the Baltic Sea. Ornis Svecica (2)

Syfte:

Syftet är att denna fotodokumentation ska finnas tillgänglig för framtida inventeringar av sillgrisslorna på Stora Karlsö.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-05-20 — 2014-05-23

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Gotlands län

Geografisk beskrivning: Stora Karlsö

Ämnesområde

NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön

Citering

Olof Olsson. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre (2017). <em>Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002919">https://doi.org/10.5878/002919</a>

Skapare/primärforskare

Olof Olsson - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Datainsamling

Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-20 — 2014-05-23

Publicerad: 2017-10-05
Senast uppdaterad: 2020-05-08