Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön

SND-ID: SND 1032

Skapare/primärforskare

Olof Olsson - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Beskrivning

Fullständig beskrivning av studien som fotodokumentationen gäller finns i en vetenskaplig artikel med följande referens:
Olsson, O. & Hentati-Sundberg, J. 2017. Trends and status of four seabird species at Stora Karlsö in the Baltic Sea. Ornis Svecica (2)

Syfte:

Syftet är att denna fotodokumentation ska finnas tillgänglig för framtida inventeringar av sillgrisslorna på Stora Karlsö.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Stockholm Resilience Centre

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-05-20 – 2014-05-23

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Gotlands län

Geografisk beskrivning: Stora Karlsö

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Olof Olsson. Stockholms universitet (2017). Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002919

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Olof Olsson - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-20–2014-05-23
Publicerad: 2017-10-05
Senast uppdaterad: 2020-05-08