Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön

Skapare/primärforskare:

Olof Olsson - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Beskrivning:

Fullständig beskrivning av studien som fotodokumentationen gäller finns i en vetenskaplig artikel med följande referens:
Olsson, O. & Hentati-Sundberg, J. 2017. Trends and status of four seabird species at Stora Karlsö in the Baltic Sea. Ornis Svecica (2)

Syfte:

Syftet är att denna fotodokumentation ska finnas tillgänglig för framtida inventeringar av sillgrisslorna på Stora Karlsö.

Ämnesområde:

NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Skapare/primärforskare:

Olof Olsson - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Identifierare:

SND-ID: SND 1032

Beskrivning:

Fullständig beskrivning av studien som fotodokumentationen gäller finns i en vetenskaplig artikel med följande referens:
Olsson, O. & Hentati-Sundberg, J. 2017. Trends and status of four seabird species at Stora Karlsö in the Baltic Sea. Ornis Svecica (2)

Syfte:

Syftet är att denna fotodokumentation ska finnas tillgänglig för framtida inventeringar av sillgrisslorna på Stora Karlsö.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-05-20 — 2014-05-23

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Gotlands län

Geografisk beskrivning: Stora Karlsö

Ämnesområde:

NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2017-10-05 doi:10.5878/002919

Ladda ner data:

Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön

Citeringsförslag:

Olof Olsson. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre (2017). <em>Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002919">https://doi.org/10.5878/002919</a>

Skapare/primärforskare:

Olof Olsson - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-20 — 2014-05-23

Publicerad: 2017-10-05
Senast uppdaterad: 2020-05-08