Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker

Beskrivning

Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn. Totalt studerade 170 bran i åldern 8-11 år. Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det.

Syfte:

Studera relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn

Ämnesområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR) (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker

Identifierare

SND-ID: SND 1033

Beskrivning

Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn. Totalt studerade 170 bran i åldern 8-11 år. Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det.

Syfte:

Studera relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn

Språk

Engelska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla barn (477) i fyra skolor i Malmö tillfrågades att delta, 248 varde att delta och komplett dataset finns på 170 barn.

Etikprövning

Lund — dnr LU 243-01

Studie kopplad till biobank

Ja

Ämnesområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR) (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn

Citering

Magnus Dencker. Lunds universitet (2017). <em>Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002921">https://doi.org/10.5878/002921</a>

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker

Beskrivning

Följande mätningar är gjorda; Blodtryck, Fysisk prestationsförmåga, Ekokardiografi, DXA, Blodprov analyserade för cystatin B, cathepsin L och cathepsin D.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

33

Antal individer/objekt

248

Publicerad: 2017-10-09