Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn. Totalt studerade 170 bran i åldern 8-11 år. Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1033

Syfte:

Studera relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn

Beskrivning:

Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn. Totalt studerade 170 bran i åldern 8-11 år. Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det.

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Alla barn (477) i fyra skolor i Malmö tillfrågades att delta, 248 varde att delta och komplett dataset finns på 170 barn.

Etikprövning:

Lund — dnr LU 243-01

Studie kopplad till biobank:

Ja

Version 1.0:

2017-10-09 doi:10.5878/002921

Ladda ner data:

Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn

Citering:

Magnus Dencker. Lunds universitet (2017). Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002921

Beskrivning:

Följande mätningar är gjorda; Blodtryck, Fysisk prestationsförmåga, Ekokardiografi, DXA, Blodprov analyserade för cystatin B, cathepsin L och cathepsin D.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

33

Antal individer/objekt:

248