Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker

Beskrivning

Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn. Totalt studerade 170 bran i åldern 8-11 år. Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det.

Syfte:

Studera relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn

Ämnesområde

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitet

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker

Identifierare

SND-ID: SND 1033

Beskrivning

Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn. Totalt studerade 170 bran i åldern 8-11 år. Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det.

Syfte:

Studera relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn

Språk

Engelska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Etikprövning

Lund — dnr LU 243-01

Biobank finns kopplad till studien

Ja

Ämnesområde

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn

Citeringsförslag

Magnus Dencker. Lunds universitet (2017). <em>Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002921">https://doi.org/10.5878/002921</a>

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker

Beskrivning

Följande mätningar är gjorda; Blodtryck, Fysisk prestationsförmåga, Ekokardiografi, DXA, Blodprov analyserade för cystatin B, cathepsin L och cathepsin D.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

33

Antal individer/objekt

248

Publicerad: 2017-10-09