ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID:

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2016 undersöker åsikter om politik och den offentliga sektorn.

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016

Instrument:

ISSP2016 Frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska befolkningen i åldern 18-79

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Version 1.0:

ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Citering:

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2018). ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/rev9-bc62

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

2016-10-10 — 2016-12-12

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Datainsamlare: SIFO Research International

Sample size: 2997

Number of responses: 1140

Non response size: 1857

Anledning till bortfall — Avböjd medverkan: 17

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 1745

Anledning till bortfall — Förhindrad att medverka: 34

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-10-10 — 2016-12-12

Variabler:

118

Antal individer/objekt:

1140

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

39%