ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2016 undersöker åsikter om politik och den offentliga sektorn.

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016

Data collection:

2016-10-10 — 2016-12-12 (Självadministrerat frågeformulär: papper)

Data collector: SIFO Research International

Sample size: 2997

Number of responses: 1140

Non response size: 1857

Anledning till bortfall — Avböjd medverkan: 17

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 1745

Anledning till bortfall — Förhindrad att medverka: 34

Instrument:

ISSP2016 Frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk plats:

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska befolkningen i åldern 18-79

Typ av data:

Ursprung för data:

Befolkningsgrupp

Typ av dataformat:

Numeriska

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Citering:

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2018). ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/rev9-bc62

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-10-10 — 2016-12-12

Variabler:

118

Antal individer/objekt:

1140

Svarsfrekvens:

39%