ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2016 undersöker åsikter om politik och den offentliga sektorn.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 1035

Beskrivning

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2016 undersöker åsikter om politik och den offentliga sektorn.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2016

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Svenska befolkningen i åldern 18-79

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Citering

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2018). <em>ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/rev9-bc62">https://doi.org/10.5878/rev9-bc62</a>

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-10-10 — 2016-12-12

Datainsamlare: SIFO Research International

Instrument: ISSP2016 Frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)

Urvalsstorlek: 2997

Antal svar: 1140

Antal ej svarande: 1857

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 1745

Anledning till bortfall — Avböjd medverkan: 17

Anledning till bortfall — Förhindrad att medverka: 34

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-10-10 — 2016-12-12

Variabler

118

Antal individer/objekt

1140

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

39

Publicerad: 2018-12-18
Senast uppdaterad: 2019-11-18