ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

SND-ID: SND 1035

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2016 undersöker åsikter om politik och den offentliga sektorn.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska befolkningen i åldern 18-79

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2016

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Jonas Edlund. Umeå universitet (2018). ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/rev9-bc62

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-10-10 – 2016-12-12

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-10-10–2016-12-12
  • Datainsamlare: SIFO Research International
  • Instrument: ISSP2016 Frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 2997
  • Antal svar: 1140
  • Antal ej svarande: 1857
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 1762
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 34
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

118

Antal individer/objekt

1140

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

39%

Publicerad: 2018-12-18
Senast uppdaterad: 2019-11-18