ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2016 undersöker åsikter om politik och den offentliga sektorn.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1035

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som den svenska delen i 2016 års undersökning i 'International Social Survey Program' (ISSP) och det är den tredje gången Sverige ingår i en ISSP-undersökning fokuserad på temat den offentliga sektorn. De tidigare undersökningarna med detta tema genomfördes 1996 och 2006.

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2016 undersöker åsikter om politik och den offentliga sektorn.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016

Instrument:

ISSP2016 Frågeformulär (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska befolkningen i åldern 18-79

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

Ladda ner data:

ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Citeringsförslag:

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2018). ISSP 2016 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/rev9-bc62

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-10-10 — 2016-12-12

Datainsamlare: SIFO Research International

Urvalsstorlek: 2997

Antal svar: 1140

Antal ej svarande: 1857

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 1745

Anledning till bortfall — Avböjd medverkan: 17

Anledning till bortfall — Förhindrad att medverka: 34

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-10-10 — 2016-12-12

Variabler:

118

Antal individer/objekt:

1140

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

39%

Publicerad: 2018-12-18
Senast uppdaterad: 2019-11-18