Joseph Stephens dagböcker i Indien 1860-1863

SND-ID: SND 1036

Skapare/primärforskare

Ingemar Gunnarsson - Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper

Beskrivning

Materialet är transkriberingar med dithörande analyser och referenser ingående i den historiska forskningsstudien "En skandinavisk järnvägskontraktör i Indien 1860-1869".

I Joseph Stephens dagboksanteckningar från de inledande åren 1860-1863 i Indien återges, förutom lärlingsrollens arbetsmoment och fältstudier, även Josephs privata studier och intressen. Motsvarande berättelse, och med utgångspunkt från lokala koloniala förhållanden, saknas till stora delar i den litteratur som är tillgänglig idag. Detta gör historien om den unge kontraktörens liv i Indien unik och kan bidra till nya kunskaper om hur dessa aktörer levde sina år i fält och vilka förutsättningar som gavs i en kolonialt präglad miljö. Studien klargör även hur Joseph lade grunden till att bli den "ingenjör" och affärsman som var målet med hans lärlingstid i Indien och som blev hans signum i skilda sammanhang även efter återkomsten till Skandinavien.

Materialet har utgjort grundstruktur i avhandlingen om Joseph Stephens tid i Indien.

Syfte:

Syftet med studien är att kasta ljus över hur en skandinavisk ung man på 1860-talet ge

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kulturvetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1860-01-01 – 1861-12-31

1862-01-01 – 1863-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Indien

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och lingvistik, SAMHÄLLE OCH KULTUR, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lagrosen, S., & Roy, A. (2020). Entrepreneurial relationship marketing in 19th century India - The case of railway contractor Joseph Stephens. Business History, 1–16. https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1821659
DOI: https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1821659
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-98378

Gunnarsson, Ingemar. (2017). En skandinavisk järnvägskontraktör i Indien på 1860-talet: från lärling till ingenjör. I Huseby i världen. Linnéuniversitetet
ResearchGate

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Transkriberat från Joseph Stephens dagbok 1860-1863

Beskrivning

2 datafiler i pdf-format. Transkriptioner inklusive analyser och referenser.
Gul/röd markering = Tveksamheter vid tolkningar i samband med transkriberingen, avser även vissa oläsliga delar.

Originalet förvars på Linnéuniversitetet, Växjö, Husebyarkiven, Joseph Stephens tid i Indien - övriga handlingar, F IF:1.

Version 1.0

Citering

Ingemar Gunnarsson. Linnéuniversitetet (2017). Transkriberat från Joseph Stephens dagbok 1860-1863. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002929

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Ingemar Gunnarsson - Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper

Tidsperiod(er) som undersökts

1860-01-01 – 1861-12-31

1862-01-01 – 1863-12-31

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Transkription
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-01-02–2013-02-27
  • Datakälla: Kommunikation

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Transkription
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-05-16–2013-11-18
  • Datakälla: Kommunikation
Publicerad: 2017-11-16
Senast uppdaterad: 2020-11-24