Joseph Stephens dagböcker i Indien 1860-1863

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Materialet är transkriberingar med dithörande analyser och referenser ingående i den historiska forskningsstudien "En skandinavisk järnvägskontraktör i Indien 1860-1869".

I Joseph Stephens dagboksanteckningar från de inledande åren 1860-1863 i Indien återges, förutom lärlingsrollens arbetsmoment och fältstudier, även Josephs privata studier och intressen. Motsvarande berättelse, och med utgångspunkt från lokala koloniala förhållanden, saknas till stora delar i den litteratur som är tillgänglig idag. Detta gör historien om den unge kontraktörens liv i Indien unik och kan bidra till nya kunskaper om hur dessa aktörer levde sina år i fält och vilka förutsättningar som gavs i en kolonialt präglad miljö. Studien klargör även hur Joseph lade grunden till att bli den "ingenjör" och affärsman som var målet med hans lärlingstid i Indien och som blev hans signum i skilda sammanhang även efter återkomsten till Skandinavien.

Materialet har utgjort grundstruktur i avhandlingen om Joseph Stephens tid i Indien.

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1036

Syfte:

Syftet med studien är att kasta ljus över hur en skandinavisk ung man på 1860-talet genom självstudier, lärlingsplats och familjeband lade grunden för en framgångsrik karriär som järnvägskontraktör och entreprenör i en tid av samhällsomvandling i den framväxande brittiska kolonin.

Beskrivning:

Materialet är transkriberingar med dithörande analyser och referenser ingående i den historiska forskningsstudien "En skandinavisk järnvägskontraktör i Indien 1860-1869".

I Joseph Stephens dagboksanteckningar från de inledande åren 1860-1863 i Indien återges, förutom lärlingsrollens arbetsmoment och fältstudier, även Josephs privata studier och intressen. Motsvarande berättelse, och med utgångspunkt från lokala koloniala förhållanden, saknas till stora delar i den litteratur som är tillgänglig idag. Detta gör historien om den unge kontraktörens liv i Indien unik och kan bidra till nya kunskaper om hur dessa aktörer levde sina år i fält och vilka förutsättningar som gavs i en kolonialt präglad miljö. Studien klargör även hur Joseph lade grunden till att bli den "ingenjör" och affärsman som var målet med hans lärlingstid i Indien och som blev hans signum i skilda sammanhang även efter återkomsten till Skandinavien.

Materialet har utgjort grundstruktur i avhandlingen om Joseph Stephens tid i Indien.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1860-01-01 — 1861-12-31

1862-01-01 — 1863-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Indien

Analysenhet:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gunnarsson, Ingemar. (2017). En skandinavisk järnvägskontraktör i Indien på 1860-talet: från lärling till ingenjör. I Huseby i världen. Linnéuniversitetet
ResearchGate

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2017-11-07 doi:10.5878/002929

Transkriberat från Joseph Stephens dagbok 1860-1863

Citering:

Ingemar Gunnarsson. Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (2017). Transkriberat från Joseph Stephens dagbok 1860-1863. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002929

Beskrivning:

2 datafiler i pdf-format. Transkriptioner inklusive analyser och referenser.

Originalet förvars på Linnéuniversitetet, Växjö, Husebyarkiven, Joseph Stephens tid i Indien - övriga handlingar, F IF:1.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Transkription

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-01-02 — 2013-02-27

Datakälla: Kommunikation

Insamlingsmetod: Transkription

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-05-16 — 2013-11-18

Datakälla: Kommunikation

Tidsperiod(er) som undersökts:

1860-01-01 — 1861-12-31

1862-01-01 — 1863-12-31