Svensk valundersökning 2014

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Riksdagsval

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Oleskog Tryggvason - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Valundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, svarskort, intervjuarinstruktioner, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval, fältarbete och redovisning i den officiella statistiken. Fältarbetet utgjordes av besöksintervjuer, uppföljningsarbetet av både besöks- och telefonintervjuer.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Oleskog Tryggvason - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 1039

Beskrivning

Valundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, svarskort, intervjuarinstruktioner, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval, fältarbete och redovisning i den officiella statistiken. Fältarbetet utgjordes av besöksintervjuer, uppföljningsarbetet av både besöks- och telefonintervjuer.

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-18 — 2014-10-10

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Röstberättigade svenska medborgare i åldrarna 18-80 år och bosatta i Sverige.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Valundersökningen i samband med riksdagsvalet 2014 följer samma design som alla valundersökningar sedan valet 1973. I undersökning ingår ett representativt urval av 3 971 röstberättigade svenska medborgare, i åldern 18-80 år. Svenska medborgare boende i utlandet ingår inte i urvalet. Av urvalets 3 971 personer ställde 2 230 upp för intervju (56 procent).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Version 1

Ladda ner citering

Svensk Valundersökning 2014

Citering

Henrik Ekengren Oscarsson, Per Hedberg, Per Oleskog Tryggvason, Linda Berg. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2021). <em>Svensk Valundersökning 2014</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/qhzg-x011">https://doi.org/10.5878/qhzg-x011</a>

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Oleskog Tryggvason - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Linda Berg - Göteborgs universitet, Valforskningsprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Valundersökningen 2014 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar för frågeformuleringar, framställning av frågeformulär, svarskort, intervjuarinstruktioner, databearbetning, kodning och analyser. SCB ansvarar för urval, fältarbete och redovisning i den officiella st

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-18 — 2014-09-12

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-15 — 2014-10-10

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Röstresultat, Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-18 — 2014-10-10

Variabler

1424

Antal individer/objekt

3971

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

56

Publicerad: 2021-03-09