Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012

Skapare/primärforskare:

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008) och andra gången 2012-2013 (KOLFU 2012). Antalet faktiska respondenter 2012 - exklusive bortfallet - var 10,491 .
KOLFU 2012 genomfördes av forskare vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Svenska politiker. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare) och David Karlsson (projektsamordnare). I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) genomförs för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
politiska beteenden och attityder, val, politisk ideologi, regering, politiska system och organisationer, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare:

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1040

Beskrivning:

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008) och andra gången 2012-2013 (KOLFU 2012). Antalet faktiska respondenter 2012 - exklusive bortfallet - var 10,491 .
KOLFU 2012 genomfördes av forskare vid Göteborgs universitet medan företaget Detector AB svarade för fältarbetet. Undersökningen genomfördes inom ramen för projektet Svenska politiker. Forskarteamet bestod av Mikael Gilljam (projektledare) och David Karlsson (projektsamordnare). I KOLFU ingår frågor om ledamöternas sociala bakgrund, deras åsikter i politiska frågor, deras syn på demokratins spelregler och det politiska arbetet i den egna kommunen och landstinget.

Syfte:

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) genomförs för att undersöka svenska kommun- och landstingspolitikers syn på demokrati och politik.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012 — 2013

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
politiska beteenden och attityder, val, politisk ideologi, regering, politiska system och organisationer, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Karlsson, David och Mikael Gilljam (red) (2014): Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommuner. Stockholm: Santérus förlag.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2018-02-06 doi:10.5878/002982

Licens:

Creative Commons License

Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012

Citeringsförslag:

David Karlsson, Mikael Gilljam. Göteborgs universitet (2018). Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU) 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002982

Skapare/primärforskare:

David Karlsson - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

KOLFU-undersökningarna genomfördes huvudsakligen som e-enkäter. Fältarbetet har varit upplagt på följande sätt: I en första fas samlades e-postadresser in till så många ledamöter som möjligt. I ett e-brev fick respondenterna därefter möjligheten att via en länk besvara enkätundersökningen på Internet. Ledamöter som saknar e-adress fick en postenkät till hemadressen. Det gällde även ledamöter som särskilt bad om att få besvara enkäten på detta sätt. Ledamöter som inte svarade fick upprepade påmin

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012 — 2013

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-10 — 2013-02

Variabler:

429

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

79%

Publicerad: 2018-02-06
Senast uppdaterad: 2019-02-05