GIS-databas över arkeologiska lämningar på Samoa

SND-ID: SND 1041

Skapare/primärforskare

Olof Håkansson - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Databas och GIS-modell över fornlämningar på ön Savaii på Samoa, byggd i GIS-programvaran ArcMap från ESRI. Det digitaliserade området utgörs av en dal på sydöstra Savaii, numera övergiven och övervuxen av djungel, som åtminstånde från år tusen AD har tjänat som bosättning. Databasen och GIS-modellen utgör del av ett arbete på MA-nivå inom arkeologi bedrivet på Uppsala universitet. Databasen är huvudsakligen baserad på Gregory Jackmonds opublicerade kartläggning av de arkeologiska lämningarna i dalen från 1976-78, samt i mindre grad på Helene Martinsson Wallin och Paul Wallins utgrävningar, som utförts av Campus Gotland och National University of Samoa. Jackmonds arbete finns sparat på Auckland War Memorial Museum på Nya Zeeland. Upphovsmannen (Olof Håkansson) har tagit del av kopior av Jackmonds arbete och har byggt upp databasen och överfört originalanteckningar och kartor till digital form. Arbetet med digitaliseringen av analog data har utförts under två års tid, från hösten 2015 till hösten 2017. Särskild vikt har lagts vid att undvika osäkra uppgifter. Kvarstående felaktigheter tillskriv

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Alla fornlämningar som registrerats av Gregory Jackmond samt Helene Martinsson Wallin och Paul Wallin i Letolo-dalen på Savaii i Samoa.

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid – Historisk tid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Samoa

Geografisk beskrivning: Savaii, Sydöstra kusten, dalen Letolo

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Samhälle och kultur (INSPIRE ämnesklassificering)

Nyckelord

gis, spatial analys

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Martinsson-Wallin H. (ed.) 2007a Archaeology in Samoa. The Pulemelei Investigations, Archaeology in Oceania vol. 42 supplement, Sydney, University of Sydney


URN: urn:nbn:se:uu:diva-331545

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
GIS-dataset över arkeologiska lämningar på Samoa

Ladda ner data

Beskrivning

Förhistoriska lämningar av Letolo-bosättningen på ön Savaii i Samoa i Polynesien.

Version 1.0

Citering

Olof Håkansson. Uppsala universitet (2018). GIS-dataset över arkeologiska lämningar på Samoa. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003012

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Olof Håkansson - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid – Historisk tid

Insamlingsmetod

Kompilering/Syntes Transkription Kodning av innehåll

Arkeologisk lämningstyp

Bosättning

Publicerad: 2018-05-03
Senast uppdaterad: 2019-06-07