GIS-databas över arkeologiska lämningar på Samoa

Skapare/primärforskare:

Olof Håkansson - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

Databas och GIS-modell över fornlämningar på ön Savaii på Samoa, byggd i GIS-programvaran ArcMap från ESRI. Det digitaliserade området utgörs av en dal på sydöstra Savaii, numera övergiven och övervuxen av djungel, som åtminstånde från år tusen AD har tjänat som bosättning. Databasen och GIS-modellen utgör del av ett arbete på MA-nivå inom arkeologi bedrivet på Uppsala universitet. Databasen är huvudsakligen baserad på Gregory Jackmonds opublicerade kartläggning av de arkeologiska lämningarna i dalen från 1976-78, samt i mindre grad på Helene Martinsson Wallin och Paul Wallins utgrävningar, som utförts av Campus Gotland och National University of Samoa. Jackmonds arbete finns sparat på Auckland War Memorial Museum på Nya Zeeland. Upphovsmannen (Olof Håkansson) har tagit del av kopior av Jackmonds arbete och har byggt upp databasen och överfört originalanteckningar och kartor till digital form. Arbetet med digitaliseringen av analog data har utförts under två års tid, från hösten 2015 till hösten 2017. Särskild vikt har lagts vid att undvika osäkra uppgifter. Kvarstående felaktigheter tillskriv

... Visa mer..

Nyckelord:

Karta:

Ladda ner data:

SND-1041-V1.0.zip (10.49 MB)
GIS-dataset över arkeologiska lämningar på Samoa

Skapare/primärforskare:

Olof Håkansson - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 1041

Syfte:

Syftet är att undersöka hierarkier i det förhistoriska Samoanska samhället. Syftet är vidare att tillgängliggöra de dataset som producerats.

Beskrivning:

Databas och GIS-modell över fornlämningar på ön Savaii på Samoa, byggd i GIS-programvaran ArcMap från ESRI. Det digitaliserade området utgörs av en dal på sydöstra Savaii, numera övergiven och övervuxen av djungel, som åtminstånde från år tusen AD har tjänat som bosättning. Databasen och GIS-modellen utgör del av ett arbete på MA-nivå inom arkeologi bedrivet på Uppsala universitet. Databasen är huvudsakligen baserad på Gregory Jackmonds opublicerade kartläggning av de arkeologiska lämningarna i dalen från 1976-78, samt i mindre grad på Helene Martinsson Wallin och Paul Wallins utgrävningar, som utförts av Campus Gotland och National University of Samoa. Jackmonds arbete finns sparat på Auckland War Memorial Museum på Nya Zeeland. Upphovsmannen (Olof Håkansson) har tagit del av kopior av Jackmonds arbete och har byggt upp databasen och överfört originalanteckningar och kartor till digital form. Arbetet med digitaliseringen av analog data har utförts under två års tid, från hösten 2015 till hösten 2017. Särskild vikt har lagts vid att undvika osäkra uppgifter. Kvarstående felaktigheter tillskriv

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid — Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Samoa

Geografisk beskrivning: Savaii, Sydöstra kusten, dalen Letolo

Urvalsmetod:

Alla fornlämningar som registrerats av Gregory Jackmond samt Helene Martinsson Wallin och Paul Wallin i Letolo-dalen på Savaii i Samoa.

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Martinsson-Wallin H. (ed.) 2007a Archaeology in Samoa. The Pulemelei Investigations, Archaeology in Oceania vol. 42 supplement, Sydney, University of Sydney

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2018-03-12 doi:10.5878/003012

Ladda ner data:

SND-1041-V1.0.zip (10.49 MB)
GIS-dataset över arkeologiska lämningar på Samoa

GIS-dataset över arkeologiska lämningar på Samoa

Citering:

Olof Håkansson. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (2018). GIS-dataset över arkeologiska lämningar på Samoa. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003012

Beskrivning:

Förhistoriska lämningar av Letolo-bosättningen på ön Savaii i Samoa i Polynesien.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Bosättning

Insamlingsmetod:

Kompilering/Syntes Transkription Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) som undersökts:

Förhistorisk tid — Historisk tid