GIS-databas över arkeologiska lämningar på Samoa

Skapare/primärforskare

Olof Håkansson - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Databas och GIS-modell över fornlämningar på ön Savaii på Samoa, byggd i GIS-programvaran ArcMap från ESRI. Det digitaliserade området utgörs av en dal på sydöstra Savaii, numera övergiven och övervuxen av djungel, som åtminstånde från år tusen AD har tjänat som bosättning. Databasen och GIS-modellen utgör del av ett arbete på MA-nivå inom arkeologi bedrivet på Uppsala universitet. Databasen är huvudsakligen baserad på Gregory Jackmonds opublicerade kartläggning av de arkeologiska lämningarna i dalen från 1976-78, samt i mindre grad på Helene Martinsson Wallin och Paul Wallins utgrävningar, som utförts av Campus Gotland och National University of Samoa. Jackmonds arbete finns sparat på Auckland War Memorial Museum på Nya Zeeland. Upphovsmannen (Olof Håkansson) har tagit del av kopior av Jackmonds arbete och har byggt upp databasen och överfört originalanteckningar och kartor till digital form. Arbetet med digitaliseringen av analog data har utförts under två års tid, från hösten 2015 till hösten 2017. Särskild vikt har lagts vid att undvika osäkra uppgifter. Kvarstående felaktigheter tillskriv

... Visa mer..

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Olof Håkansson - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare

SND-ID: SND 1041

Beskrivning

Databas och GIS-modell över fornlämningar på ön Savaii på Samoa, byggd i GIS-programvaran ArcMap från ESRI. Det digitaliserade området utgörs av en dal på sydöstra Savaii, numera övergiven och övervuxen av djungel, som åtminstånde från år tusen AD har tjänat som bosättning. Databasen och GIS-modellen utgör del av ett arbete på MA-nivå inom arkeologi bedrivet på Uppsala universitet. Databasen är huvudsakligen baserad på Gregory Jackmonds opublicerade kartläggning av de arkeologiska lämningarna i dalen från 1976-78, samt i mindre grad på Helene Martinsson Wallin och Paul Wallins utgrävningar, som utförts av Campus Gotland och National University of Samoa. Jackmonds arbete finns sparat på Auckland War Memorial Museum på Nya Zeeland. Upphovsmannen (Olof Håkansson) har tagit del av kopior av Jackmonds arbete och har byggt upp databasen och överfört originalanteckningar och kartor till digital form. Arbetet med digitaliseringen av analog data har utförts under två års tid, från hösten 2015 till hösten 2017. Särskild vikt har lagts vid att undvika osäkra uppgifter. Kvarstående felaktigheter tillskriv

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid — Historisk tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Samoa

Geografisk beskrivning: Savaii, Sydöstra kusten, dalen Letolo

Ämnesområde

Nyckelord

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Martinsson-Wallin H. (ed.) 2007a Archaeology in Samoa. The Pulemelei Investigations, Archaeology in Oceania vol. 42 supplement, Sydney, University of Sydney


URN: urn:nbn:se:uu:diva-331545

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

GIS-dataset över arkeologiska lämningar på Samoa

Citeringsförslag

Olof Håkansson. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (2018). <em>GIS-dataset över arkeologiska lämningar på Samoa</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003012">https://doi.org/10.5878/003012</a>

Skapare/primärforskare

Olof Håkansson - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Förhistoriska lämningar av Letolo-bosättningen på ön Savaii i Samoa i Polynesien.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Insamlingsmetod

Kompilering/Syntes Transkription Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) som undersökts

Förhistorisk tid — Historisk tid

Publicerad: 2018-05-03
Senast uppdaterad: 2019-06-07