SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2016

SND-ID: SND 1043

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2016

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.
Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.
Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2016 gäller det exempelvis Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Myndigheten för radio och tv.
2016 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökni

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sex randomiserade delurval om vardera 3 400 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2016

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, Energi och naturresurser, POLITIK, Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, Välfärdspolitik, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

SOM-institutet (2017). Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016. Göteborg: SOM-institutet.
Libris
ISBN: 978-91-89673-39-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2016

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2018). Den nationella SOM-undersökningen 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003006

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Tidsperiod(er) som undersökts

2016

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28–2017-01-31
 • Datainsamlare: Kinnmark
 • Instrument: Riks-1 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-6 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-4 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-5 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-3 (Strukturerat frågeformulär)
 • Instrument: Riks-2 (Strukturerat frågeformulär)
 • Urvalsstorlek: 20400
 • Antal svar: 9828
 • Antal ej svarande: 10572
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 9539
 • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 1033
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

879

Antal individer/objekt

9828

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51%

Hemsida

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2018-04-24
Senast uppdaterad: 2019-10-18