SOM-undersökningen i Göteborg 2016

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Hösten 2016 genomfördes för första gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 7000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Syfte:

Syftet med undersökningen är att belysa attityder och opinioner bland boende i Göteborgs kommun, samt att följa dessa över tid.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 1045

Beskrivning

Hösten 2016 genomfördes för första gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 7000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Syfte:

Syftet med undersökningen är att belysa attityder och opinioner bland boende i Göteborgs kommun, samt att följa dessa över tid.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2016

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

SOM-undersökningen i Göteborg 2016 [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1649/1649849_31-som-unders--kningen-i-g--teborg-2016.pdf
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

SOM-undersökningen i Göteborg 2016

Citeringsförslag

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2018). <em>SOM-undersökningen i Göteborg 2016</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003008">https://doi.org/10.5878/003008</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 — 2016-12-16

Datainsamlare: Kinnmark

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2016

Variabler

199

Antal individer/objekt

3463

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52

Publicerad: 2018-04-24
Senast uppdaterad: 2020-03-16