Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional frågeundersökning bland boende i Västra Götalands län samt Kungsbacka - Väst-SOM - i syfte att kartlägga de boende i regionens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Super-Väst-SOM är en sammanslagen superdatamängd bestående av data från de västsvenska SOM-undersökningarna. Detta stora dataset innehåller merparten av frågorna för samtliga år som de ställts sedan undersökningens början 1992. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Väst-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Syfte:

Syftet är att studera och kartlägga vanor och attityder bland boende i Västra Götalands län samt att följa utvecklingen av dessa över tid.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1046

Alternativ titel:

Super-Väst-SOM

Beskrivning:

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional frågeundersökning bland boende i Västra Götalands län samt Kungsbacka - Väst-SOM - i syfte att kartlägga de boende i regionens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Super-Väst-SOM är en sammanslagen superdatamängd bestående av data från de västsvenska SOM-undersökningarna. Detta stora dataset innehåller merparten av frågorna för samtliga år som de ställts sedan undersökningens början 1992. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Väst-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Syfte:

Syftet är att studera och kartlägga vanor och attityder bland boende i Västra Götalands län samt att följa utvecklingen av dessa över tid.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992 — 2018

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Åren 1992-1996 undersöktes Göteborg med kranskommuner. Sedan 1997 täcker undersökningen Västra Götaland samt Kungsbacka kommun.

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Region

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Etikprövning:

Göteborg — dnr 130-15

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlander, A. & Rönnerstrand B. (red) (2018). Hemma Väst: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-43-3
Länk

En brokig gemenskap [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1671/1671573_en-brokig-gemenskap-korr-20171219.pdf
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 3.0:

2020-04-02 doi:10.5878/8aed-4172

Variabel tillagd : ee920, ee930a, ee930b, ee930c, ankom

Data tillagda : Data från Väst-SOM 2018

Version 2.0:

2019-04-09 doi:10.5878/a30e-nw04

Data tillagda : Data från Väst-SOM 2017

Variabel tillagd : ee901d, ee901f, ee901g, ee901i, ee901n, ee901o, ee901p, ee901q, regprob, regprognamnt, antalregprognamnt, komprob, komprobnamnt, antalkomprobnamnt, md40a, md40b, md40c, md40d, ee910a, ee910b, ee910c, ee910d, ee910e, ce910a, ce910b, ea60a, ea60b

Version 1.0:

2018-04-16 doi:10.5878/003009

Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2018

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2020). Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2018. Svensk nationell datatjänst. Version 3.0. https://doi.org/10.5878/8aed-4172

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26 — 1993-01-18

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-26 — 1994-01-18

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-17 — 1995-01-09

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-10-17 — 1996-01-19

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-30 — 1997-01-28

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-06 — 1998-01-29

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 — 1999-01-28

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10-06 — 2000-01-18

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-03 — 2001-02-15

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-01 — 2002-02-13

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-30 — 2004-02-23

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-06 — 2005-02-18

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-26 — 2006-02-22

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-22 — 2007-02-22

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-28 — 2008-02-13

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-26 — 2009-02-03

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-18 — 2010-02-01

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01 — 2011-02-25

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16 — 2012-02-13

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09-28 — 2013-02-19

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09-27 — 2014-01-19

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-26 — 2015-03-03

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25 — 2016-03-03

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 — 2017-01-31

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-01 — 2017-12-31

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 — 2018-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 6000

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 2248

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 244

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992 — 2018

Variabler:

735

Antal individer/objekt:

80869

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

Mellan 70% - 50%

Publicerad: 2018-04-24
Senast uppdaterad: 2020-04-03