Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional frågeundersökning bland boende i Västra Götalands län samt Kungsbacka - Väst-SOM - i syfte att kartlägga de boende i regionens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Super-Väst-SOM är en sammanslagen superdatamängd bestående av data från de västsvenska SOM-undersökningarna. Detta stora dataset innehåller merparten av frågorna för samtliga år som de ställts sedan undersökningens början 1992. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Väst-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Syfte:

Syftet är att studera och kartlägga vanor och attityder bland boende i Västra Götalands län samt att följa utvecklingen av dessa över tid.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 1046

Alternativ titel

Super-Väst-SOM

Beskrivning

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional frågeundersökning bland boende i Västra Götalands län samt Kungsbacka - Väst-SOM - i syfte att kartlägga de boende i regionens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara.

Super-Väst-SOM är en sammanslagen superdatamängd bestående av data från de västsvenska SOM-undersökningarna. Detta stora dataset innehåller merparten av frågorna för samtliga år som de ställts sedan undersökningens början 1992. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Väst-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än två mätpunkter).

Syfte:

Syftet är att studera och kartlägga vanor och attityder bland boende i Västra Götalands län samt att följa utvecklingen av dessa över tid.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 — 2019

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Åren 1992-1996 undersöktes Göteborg med kranskommuner. Sedan 1997 täcker undersökningen Västra Götaland samt Kungsbacka kommun.

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Region

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Göteborg — dnr 130-15

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlander, A. & Rönnerstrand B. (red) (2018). Hemma Väst: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-43-3
Länk
: 9789189673433

Carlander, A. & Andersson, U. (red) (2020). Digitala är vi allihopa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2020. Göteborg: SOM-institutet.
ISBN: 9789189673489

Carlander, Anders, Mellander, Elias & Öhberg, Patrik (red) (2019) Ingen kommer undan kulturen. Göteborgs universitet: SOM-institutet
ISBN:

En brokig gemenskap [Elektronisk resurs]. (2017). Göteborgs universitet.Tillgänglig på Internet: https://www.gu.se/sites/default/files/2020-05/71.%20En%20brokig%20gemenskap%20%28Andersson%20%26%20Bergstr%C3%B6m%29%202017.pdf
Libris
ISBN: 9789189673403

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 4

2021-04-01
https://doi.org/10.5878/4dn1-g585

Data tillagda : Data från 2019 års enkät

Version 3.0

2020-04-02
https://doi.org/10.5878/8aed-4172

Variabel tillagd : ee920, ee930a, ee930b, ee930c, ankom

Data tillagda : Data från Väst-SOM 2018

Version 2.0

2019-04-09
https://doi.org/10.5878/a30e-nw04

Data tillagda : Data från Väst-SOM 2017

Variabel tillagd : ee901d, ee901f, ee901g, ee901i, ee901n, ee901o, ee901p, ee901q, regprob, regprognamnt, antalregprognamnt, komprob, komprobnamnt, antalkomprobnamnt, md40a, md40b, md40c, md40d, ee910a, ee910b, ee910c, ee910d, ee910e, ce910a, ce910b, ea60a, ea60b

Version 1.0

Ladda ner citering

Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2019

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2021). <em>Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2019</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 4. <a href="https://doi.org/10.5878/4dn1-g585">https://doi.org/10.5878/4dn1-g585</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-26 — 1993-01-18

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-10-26 — 1994-01-18

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-17 — 1995-01-09

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-10-17 — 1996-01-19

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-30 — 1997-01-28

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-06 — 1998-01-29

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 — 1999-01-28

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10-06 — 2000-01-18

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-03 — 2001-02-15

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-01 — 2002-02-13

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-30 — 2004-02-23

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-10-06 — 2005-02-18

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-26 — 2006-02-22

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-09-22 — 2007-02-22

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-09-28 — 2008-02-13

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-26 — 2009-02-03

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009-09-18 — 2010-02-01

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-10-01 — 2011-02-25

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-16 — 2012-02-13

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-09-28 — 2013-02-19

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-09-27 — 2014-01-19

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09-26 — 2015-03-03

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09-25 — 2016-03-03

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-09-28 — 2017-01-31

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-01 — 2017-12-31

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 — 2018-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 6000

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 2248

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 244

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-09-16 — 2019-12-15

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Datakälla: Forskningsdata: Publicerade

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 — 2019

Variabler

735

Antal individer/objekt

83767

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50

Publicerad: 2018-04-24
Senast uppdaterad: 2021-04-01