Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Den svenska kontextuella databasen innehåller ett stort antal longitudinella och regionala indikatorer på makronivå som insamlats i första hand för att underlätta forskning om kontextuella faktorers effekt på familjebeteende och barnafödande. Den kan kopplas till data på inidividnivå i svenska GGS liksom till data från andra surveyundersökningar. Den kan också användas till annan typ av forskning och till undervisning. Den jämförande datan kommer också integreras i den internationella kontextuella databasen hos GGP. Den kontextuella datan finns fritt tillgänglig genom GGP:s webbplats: www.ggp-i.org och genom Stockholms universitets demografiska enhets webbplats: www.suda.su.se.

Ladda ner data:

The Swedish Contextual Database

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1048

Syfte:

Den svenska kontextuella databasen (CDB) skapades för att medfölja svenska Generations and Gender Survey (GGS) och för att komplettera den kontextuella databasen hos det internationella Generations and Gender Programme (GGP).

Beskrivning:

Den svenska kontextuella databasen innehåller ett stort antal longitudinella och regionala indikatorer på makronivå som insamlats i första hand för att underlätta forskning om kontextuella faktorers effekt på familjebeteende och barnafödande. Den kan kopplas till data på inidividnivå i svenska GGS liksom till data från andra surveyundersökningar. Den kan också användas till annan typ av forskning och till undervisning. Den jämförande datan kommer också integreras i den internationella kontextuella databasen hos GGP. Den kontextuella datan finns fritt tillgänglig genom GGP:s webbplats: www.ggp-i.org och genom Stockholms universitets demografiska enhets webbplats: www.suda.su.se.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Hela Sverige samt NUTS2-nivå.

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond —IN15-0511:1

Version 1.0:

Ladda ner data:

The Swedish Contextual Database

Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme

Citering:

Gerda Neyer, Johan Dahlberg. Stockholms universitet, Stockholm University Demography Unit (SUDA) (2018). Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/jzsd-7063

Beskrivning:

Den svenska kontextuella datasamlingen finns tillgänglig i xls-format. Dessutom kommer den internationellt jämförande datan att integreras i GGP:s kontextuella databas (CDB) under 2018. Dessa data kan också exporteras till andra format (t.ex. CSV och XML). Det är också möjligt att få tillgång till indikatorerna i en enda fil i STATA- eller SPSS-format. Datan kan matchas med svenska GGS. Internationella regionala kodningsscheman, såsom NUTS och OECD, stöds också.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-01-01 — 2017-12-31

Variabler:

242