Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme

Skapare/primärforskare:

Gerda Neyer

Johan Dahlberg

Beskrivning:

Den svenska kontextuella databasen innehåller ett stort antal longitudinella och regionala indikatorer på makronivå som insamlats i första hand för att underlätta forskning om kontextuella faktorers effekt på familjebeteende och barnafödande. Den kan kopplas till data på inidividnivå i svenska GGS liksom till data från andra surveyundersökningar. Den kan också användas till annan typ av forskning och till undervisning. Den jämförande datan kommer också integreras i den internationella kontextuella databasen hos GGP. Den kontextuella datan finns fritt tillgänglig genom GGP:s webbplats: www.ggp-i.org och genom Stockholms universitets demografiska enhets webbplats: www.suda.su.se.

Syfte:

Den svenska kontextuella databasen (CDB) skapades för att medfölja svenska Generations and Gender Survey (GGS) och för att komplettera den kontextuella databasen hos det internationella Generations and Gender Programme (GGP).

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, pension, ekonomiska förhållanden och indikatorer, ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, barn, obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, gymnasial och högre utbildning, hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, sysselsättning, arbetslöshet, val, familjeliv och äktenskap, äldre, välfärdspolitik, sociala välfärdssystem/strukturer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, sociala förhållanden och indikatorer, social förändring (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Stockholm University Demography Unit (SUDA)

Skapare/primärforskare:

Gerda Neyer

Johan Dahlberg

Identifierare:

SND-ID: SND 1048

Beskrivning:

Den svenska kontextuella databasen innehåller ett stort antal longitudinella och regionala indikatorer på makronivå som insamlats i första hand för att underlätta forskning om kontextuella faktorers effekt på familjebeteende och barnafödande. Den kan kopplas till data på inidividnivå i svenska GGS liksom till data från andra surveyundersökningar. Den kan också användas till annan typ av forskning och till undervisning. Den jämförande datan kommer också integreras i den internationella kontextuella databasen hos GGP. Den kontextuella datan finns fritt tillgänglig genom GGP:s webbplats: www.ggp-i.org och genom Stockholms universitets demografiska enhets webbplats: www.suda.su.se.

Syfte:

Den svenska kontextuella databasen (CDB) skapades för att medfölja svenska Generations and Gender Survey (GGS) och för att komplettera den kontextuella databasen hos det internationella Generations and Gender Programme (GGP).

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Hela Sverige samt NUTS2-nivå.

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond — dnr IN15-0511:1

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, pension, ekonomiska förhållanden och indikatorer, ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, barn, obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, gymnasial och högre utbildning, hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, sysselsättning, arbetslöshet, val, familjeliv och äktenskap, äldre, välfärdspolitik, sociala välfärdssystem/strukturer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, sociala förhållanden och indikatorer, social förändring (CESSDA Topic Classification)

Version 1.0:

Ladda ner data:

Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme

Citeringsförslag:

Gerda Neyer, Johan Dahlberg. Stockholms universitet, Stockholm University Demography Unit (SUDA) (2018). Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/jzsd-7063

Skapare/primärforskare:

Gerda Neyer

Johan Dahlberg

Beskrivning:

Den svenska kontextuella datasamlingen finns tillgänglig i xls-format. Dessutom kommer den internationellt jämförande datan att integreras i GGP:s kontextuella databas (CDB) under 2018. Dessa data kan också exporteras till andra format (t.ex. CSV och XML). Det är också möjligt att få tillgång till indikatorerna i en enda fil i STATA- eller SPSS-format. Datan kan matchas med svenska GGS. Internationella regionala kodningsscheman, såsom NUTS och OECD, stöds också.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1970-01-01 — 2017-12-31

Variabler:

242

Publicerad: 2018-07-11
Senast uppdaterad: 2018-11-30