Kan vi lära oss att leva med fästingar? En studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning:

Vi analyserar vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia. Vi finner ett starkt positivt samband mellan exponering och att undersöka kroppen för fästingar, men inga eller svaga samband mellan exponering och att använda skyddande kläder, ha strumporna utanpå byxorna, använda fästingmedel eller undvika högt gräs eller andra områden där fästingar kan förekomma.

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Identifierare:

SND-ID: SND 1049

Syfte:

Att analysera vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia.

Beskrivning:

Vi analyserar vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia. Vi finner ett starkt positivt samband mellan exponering och att undersöka kroppen för fästingar, men inga eller svaga samband mellan exponering och att använda skyddande kläder, ha strumporna utanpå byxorna, använda fästingmedel eller undvika högt gräs eller andra områden där fästingar kan förekomma.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-05-01 — 2013-11-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt

Etikprövning:

Göteborg — dnr 544-13

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Slunge D, Boman A (2018) Learning to live with ticks? The role of exposure and risk perceptions in protective behaviour against tick-borne diseases. PLoS ONE 13(6): e0198286. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198286
Länk till artikel hos PLOS ONE

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2018-04-23 doi:10.5878/003014

Ladda ner data:

Dataset för studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar

Citering:

Daniel Slunge. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2018). Dataset för studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003014

Beskrivning:

Datasetet innehåller de variabler som använts i studien "Learning to Live with Ticks? The Role of Exposure and Risk Perceptions in Protective Behaviour Against Tick-Borne Diseases ", av Slunge och Boman. Enkäten om fästingar, TBE och Borrelia innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta underlag. Data finns tillgängligt för nedladdning i SPSS och STATA format.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01 — 2013-11-30

Datainsamlare: Enkätfabriken

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-05-01 — 2013-11-30

Variabler:

69

Antal individer/objekt:

1510