Kan vi lära oss att leva med fästingar? En studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar

SND-ID: SND 1049

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning

Vi analyserar vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia. Vi finner ett starkt positivt samband mellan exponering och att undersöka kroppen för fästingar, men inga eller svaga samband mellan exponering och att använda skyddande kläder, ha strumporna utanpå byxorna, använda fästingmedel eller undvika högt gräs eller andra områden där fästingar kan förekomma.

Syfte:

Att analysera vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för nationalekonomi med statistik

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 544-13

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-01 – 2013-11-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Slunge D, Boman A (2018) Learning to live with ticks? The role of exposure and risk perceptions in protective behaviour against tick-borne diseases. PLoS ONE 13(6): e0198286. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198286
Länk till artikel hos PLOS ONE

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dataset för studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar

Beskrivning

Datasetet innehåller de variabler som använts i studien "Learning to Live with Ticks? The Role of Exposure and Risk Perceptions in Protective Behaviour Against Tick-Borne Diseases ", av Slunge och Boman. Enkäten om fästingar, TBE och Borrelia innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta underlag. Data finns tillgängligt för nedladdning i SPSS och STATA format.

Version 1.0

Citering

Daniel Slunge. Göteborgs universitet (2018). Dataset för studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003014

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-01 – 2013-11-30

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01–2013-11-30
  • Datainsamlare: Enkätfabriken
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

69

Antal individer/objekt

1510

Publicerad: 2018-05-22
Senast uppdaterad: 2020-03-16