Kan vi lära oss att leva med fästingar? En studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning:

Vi analyserar vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia. Vi finner ett starkt positivt samband mellan exponering och att undersöka kroppen för fästingar, men inga eller svaga samband mellan exponering och att använda skyddande kläder, ha strumporna utanpå byxorna, använda fästingmedel eller undvika högt gräs eller andra områden där fästingar kan förekomma.

Syfte:

Att analysera vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia.

Ämnesområde:

EKONOMI, HÄLSA, NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Identifierare:

SND-ID: SND 1049

Beskrivning:

Vi analyserar vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia. Vi finner ett starkt positivt samband mellan exponering och att undersöka kroppen för fästingar, men inga eller svaga samband mellan exponering och att använda skyddande kläder, ha strumporna utanpå byxorna, använda fästingmedel eller undvika högt gräs eller andra områden där fästingar kan förekomma.

Syfte:

Att analysera vilken roll riskuppfattningar och riskexponering spelar för fem olika sätt att skydda sig mot fästingbett, TBE och borrelia.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-05-01 — 2013-11-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt

Etikprövning:

Göteborg — dnr 544-13

Ämnesområde:

EKONOMI, HÄLSA, NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Slunge D, Boman A (2018) Learning to live with ticks? The role of exposure and risk perceptions in protective behaviour against tick-borne diseases. PLoS ONE 13(6): e0198286. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198286
Länk till artikel hos PLOS ONE

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2018-04-23 doi:10.5878/003014

Ladda ner data:

Dataset för studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar

Citeringsförslag:

Daniel Slunge. Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2018). Dataset för studie av riskuppfattning och beteende kopplat till fästingburna sjukdomar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003014

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning:

Datasetet innehåller de variabler som använts i studien "Learning to Live with Ticks? The Role of Exposure and Risk Perceptions in Protective Behaviour Against Tick-Borne Diseases ", av Slunge och Boman. Enkäten om fästingar, TBE och Borrelia innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta underlag. Data finns tillgängligt för nedladdning i SPSS och STATA format.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01 — 2013-11-30

Datainsamlare: Enkätfabriken

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-05-01 — 2013-11-30

Variabler:

69

Antal individer/objekt:

1510

Publicerad: 2018-05-22
Senast uppdaterad: 2020-03-16