Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Beskrivning:

År 2011 gjordes två nya reflexionsseismiska undersökningar över västra delen av Siljansringen, Mora och Orsa profilerna. Siljansringen är en struktur som uppkom för ca 377 miljoner sedan genom ett meteoritnedslag. Mora profilen (detta dataset) är ca 10 km lång och visar de geologiska strukturerna till ca 3 km djup. Den seismiska bilden visar att den geologiska följden i de siluriska och ordoviciska sedimentera bergarterna är starkt störd.

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1050

Beskrivning:

År 2011 gjordes två nya reflexionsseismiska undersökningar över västra delen av Siljansringen, Mora och Orsa profilerna. Siljansringen är en struktur som uppkom för ca 377 miljoner sedan genom ett meteoritnedslag. Mora profilen (detta dataset) är ca 10 km lång och visar de geologiska strukturerna till ca 3 km djup. Den seismiska bilden visar att den geologiska följden i de siluriska och ordoviciska sedimentera bergarterna är starkt störd.

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050

Språk:

Engelska

Instrument:

SERCEL 428UL (Seismisk)

VIBSIST 3000 (Seismisk)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Mora kommun

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 2009-04492

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Juhlin, Christopher, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, and Guido Meinhold. 2012. “A New Interpretation of the Sedimentary Cover in the Western Siljan Ring Area, Central Sweden, Based on Seismic Data.” Tectonophysics 580 (December):88-99. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.08.040.
Fulltext article
DOI: https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.08.040

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 1

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Raw data

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Raw data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/hzph-7x33

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Beskrivning:

Datasetet innehåller rådata för Mora-profilen, efter avkodning.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

För tillgång till data kontakta request@snd.gu.se eller använd beställningsformuläret i katalogen.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03 — 2011-06-09

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 2

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Shot geometry corrected

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Shot geometry corrected. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7cev-0a59

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Beskrivning:

Bearbetad data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03 — 2011-06-09

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 3

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Stacked data

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Stacked data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/xhpk-9k65

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Beskrivning:

Bearbetade data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03 — 2011-06-09

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 4

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vtb8-q859

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Beskrivning:

Bearbetade data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03 — 2011-06-09

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Dataset 5

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/76ny-n692

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Beskrivning:

Bearbetad data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03 — 2011-06-09

Publicerad: 2018-09-19
Senast uppdaterad: 2020-01-22