Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Beskrivning:

År 2011 gjordes två nya reflexionsseismiska undersökningar över västra delen av Siljansringen, Mora och Orsa profilerna. Siljansringen är en struktur som uppkom för ca 377 miljoner sedan genom ett meteoritnedslag. Mora profilen (detta dataset) är ca 10 km lång och visar de geologiska strukturerna till ca 3 km djup. Den seismiska bilden visar att den geologiska följden i de siluriska och ordoviciska sedimentera bergarterna är starkt störd.

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050

Karta:

Ladda ner data:

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Shot geometry corrected
Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - stacked data
Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data
Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1050

Beskrivning:

År 2011 gjordes två nya reflexionsseismiska undersökningar över västra delen av Siljansringen, Mora och Orsa profilerna. Siljansringen är en struktur som uppkom för ca 377 miljoner sedan genom ett meteoritnedslag. Mora profilen (detta dataset) är ca 10 km lång och visar de geologiska strukturerna till ca 3 km djup. Den seismiska bilden visar att den geologiska följden i de siluriska och ordoviciska sedimentera bergarterna är starkt störd.

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050

Språk:

Engelska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03 — 2011-06-09

Instrument:

SERCEL 428UL (Seismisk)

VIBSIST 3000 (Seismisk)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Mora kommun

Finansiering:

Vetenskapsrådet —2009-04492

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Juhlin, Christopher, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, and Guido Meinhold. 2012. “A New Interpretation of the Sedimentary Cover in the Western Siljan Ring Area, Central Sweden, Based on Seismic Data.” Tectonophysics 580 (December):88–99. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.08.040.
Fulltext article

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1050-001

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Raw data

Citering:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Raw data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/hzph-7x33

Beskrivning:

Datasetet innehåller rådata för Mora-profilen, efter avkodning.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

För tillgång till data kontakta request@snd.gu.se eller använd beställningsformuläret i katalogen.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Version 1.0:

Ladda ner data:

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Shot geometry corrected

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1050-002

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Shot geometry corrected

Citering:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Shot geometry corrected. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7cev-0a59

Beskrivning:

Bearbetad data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Version 1.0:

Ladda ner data:

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - stacked data

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1050-003

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Stacked data

Citering:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Stacked data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/xhpk-9k65

Beskrivning:

Bearbetade data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Version 1.0:

Ladda ner data:

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1050-004

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data

Citering:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vtb8-q859

Beskrivning:

Bearbetade data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Version 1.0:

Ladda ner data:

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1050-005

Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data

Citering:

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/76ny-n692

Beskrivning:

Bearbetad data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt