Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora

SND-ID: SND 1050

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

... Visa mer..

Beskrivning

År 2011 gjordes två nya reflexionsseismiska undersökningar över västra delen av Siljansringen, Mora och Orsa profilerna. Siljansringen är en struktur som uppkom för ca 377 miljoner sedan genom ett meteoritnedslag. Mora profilen (detta dataset) är ca 10 km lång och visar de geologiska strukturerna till ca 3 km djup. Den seismiska bilden visar att den geologiska följden i de siluriska och ordoviciska sedimentera bergarterna är starkt störd.

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2009-04492
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Mora kommun

Publikationer

Juhlin, Christopher, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, and Guido Meinhold. 2012. “A New Interpretation of the Sedimentary Cover in the Western Siljan Ring Area, Central Sweden, Based on Seismic Data.” Tectonophysics 580 (December):88-99. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.08.040.
Fulltext article
DOI: https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.08.040

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Raw data

Beskrivning

Datasetet innehåller rådata för Mora-profilen, efter avkodning.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

För tillgång till data kontakta request@snd.gu.se eller använd beställningsformuläret i katalogen.

Version 1.0

Citering

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Raw data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/hzph-7x33

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

... Visa mer..

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03–2011-06-09
 • Instrument: SERCEL 428UL - Seismisk
 • Instrument: VIBSIST 3000 - Seismisk

Licens

Creative Commons Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 2
Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Shot geometry corrected

Beskrivning

Bearbetad data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Version 1.0

Citering

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Shot geometry corrected. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7cev-0a59

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

... Visa mer..

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03–2011-06-09
 • Instrument: SERCEL 428UL - Seismisk
 • Instrument: VIBSIST 3000 - Seismisk

Licens

Creative Commons Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 3
Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Stacked data

Beskrivning

Bearbetade data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Version 1.0

Citering

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Stacked data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/xhpk-9k65

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

... Visa mer..

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03–2011-06-09
 • Instrument: SERCEL 428UL - Seismisk
 • Instrument: VIBSIST 3000 - Seismisk

Licens

Creative Commons Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 4
Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data

Beskrivning

Bearbetade data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Version 1.0

Citering

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vtb8-q859

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

... Visa mer..

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03–2011-06-09
 • Instrument: VIBSIST 3000 - Seismisk
 • Instrument: SERCEL 428UL - Seismisk

Licens

Creative Commons Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 5
Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data

Beskrivning

Bearbetad data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Version 1.0

Citering

Christopher Juhlin, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, Guido Meinhold. Uppsala universitet (2018). Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Migrated data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/76ny-n692

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

... Visa mer..

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03–2011-06-09
 • Instrument: SERCEL 428UL - Seismisk
 • Instrument: VIBSIST 3000 - Seismisk

Licens

Creative Commons Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Publicerad: 2018-09-19
Senast uppdaterad: 2021-08-20