Mediebarometern 2016

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Identifierare

SND-ID: SND 1051

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 — 2016

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Nordicom Sverige. 2017. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016. Nordicom Sverige

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Mediebarometern 2016

Citeringsförslag

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning. Göteborgs universitet (2018). <em>Mediebarometern 2016</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/7367-q948">https://doi.org/10.5878/7367-q948</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-02-03 — 2016-12-15

Datainsamlare: CMA Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2016 — 2016

Variabler

711

Antal individer/objekt

6002

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

50

Publicerad: 2018-06-28
Senast uppdaterad: 2019-02-06