Mediebarometern 2016

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Ämnesområde:

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Identifierare:

SND-ID: SND 1051

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016 — 2016

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Ämnesområde:

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom Sverige. 2017. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016. Nordicom Sverige

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Mediebarometern 2016

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning. Göteborgs universitet (2018). Mediebarometern 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7367-q948

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-02-03 — 2016-12-15

Datainsamlare: CMA Research AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016 — 2016

Variabler:

711

Antal individer/objekt:

6002

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

50

Publicerad: 2018-06-28
Senast uppdaterad: 2019-02-06