Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige

SND-ID: SND 1052

Skapare/primärforskare

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Beskrivning

Databasen ligger till grund för studien av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder i Sydsverige. Skelettmaterial har osteologiskt registrerats från 46 olika lokaler. Databasen har legat till grund för paleopatologi, paleodemografi och kroppslängdsstudier.

Syfte:

Databas för studie av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder. Underlag för doktorsavhandling i historisk osteologi.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Övrigt
Urval beroende på bäst bevaringsgrad i Västergötland, Uppland, Närke och Östergötland. Allt material tillgängligt beroende av magasinstillgänglighet och bevaringsgrad i Skåne.

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum – Äldre bronsålder

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Närke, Skåne, Uppland, Västergötland, Östergötland

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset 1
Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Osteologisk databas

Beskrivning

Osteologisk registrering. Okulär bedömning.

Version 1.0

Citering

Anna Tornberg. Lunds universitet (2018). Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Osteologisk databas. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003021

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01–2018-03-28

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01–2018-03-28
Dataset 2
Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Registeringsformulär

Version 1.0

Citering

Anna Tornberg. Lunds universitet (2018). Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Registeringsformulär. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003022

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01–2018-03-28

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01–2018-03-28
Publicerad: 2018-06-21
Senast uppdaterad: 2019-12-17