Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Beskrivning

Databasen ligger till grund för studien av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder i Sydsverige. Skelettmaterial har osteologiskt registrerats från 46 olika lokaler. Databasen har legat till grund för paleopatologi, paleodemografi och kroppslängdsstudier.

Syfte:

Databas för studie av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder. Underlag för doktorsavhandling i historisk osteologi.

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Skapare/primärforskare

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1052

Beskrivning

Databasen ligger till grund för studien av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder i Sydsverige. Skelettmaterial har osteologiskt registrerats från 46 olika lokaler. Databasen har legat till grund för paleopatologi, paleodemografi och kroppslängdsstudier.

Syfte:

Databas för studie av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder. Underlag för doktorsavhandling i historisk osteologi.

Tidsperiod(er) som undersökts

Senneolitikum — Äldre bronsålder

Geografisk utbredning

Urvalsmetod

Övrigt

Ämnesområde

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Osteologisk databas

Citeringsförslag

Anna Tornberg. Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia (2018). <em>Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Osteologisk databas</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003021">https://doi.org/10.5878/003021</a>

Skapare/primärforskare

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Beskrivning

Osteologisk registrering. Okulär bedömning.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 — 2018-03-28

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 — 2018-03-28

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Registeringsformulär

Citeringsförslag

Anna Tornberg. Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia (2018). <em>Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Registeringsformulär</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003022">https://doi.org/10.5878/003022</a>

Skapare/primärforskare

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 — 2018-03-28

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 — 2018-03-28

Publicerad: 2018-06-21
Senast uppdaterad: 2019-12-17