Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige

Skapare/primärforskare:

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Beskrivning:

Databasen ligger till grund för studien av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder i Sydsverige. Skelettmaterial har osteologiskt registrerats från 46 olika lokaler. Databasen har legat till grund för paleopatologi, paleodemografi och kroppslängdsstudier.

Syfte:

Databas för studie av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder. Underlag för doktorsavhandling i historisk osteologi.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Skapare/primärforskare:

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1052

Beskrivning:

Databasen ligger till grund för studien av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder i Sydsverige. Skelettmaterial har osteologiskt registrerats från 46 olika lokaler. Databasen har legat till grund för paleopatologi, paleodemografi och kroppslängdsstudier.

Syfte:

Databas för studie av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder. Underlag för doktorsavhandling i historisk osteologi.

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senneolitikum — Äldre bronsålder

Geografisk utbredning:

Urvalsmetod:

Övrigt

Ämnesområde:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2018-05-22 doi:10.5878/003021

Dataset 1

Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Osteologisk databas

Citeringsförslag:

Anna Tornberg. Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia (2018). Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Osteologisk databas. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003021

Skapare/primärforskare:

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Beskrivning:

Osteologisk registrering. Okulär bedömning.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 — 2018-03-28

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 — 2018-03-28

Version 1.0:

2018-05-22 doi:10.5878/003022

Dataset 2

Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Registeringsformulär

Citeringsförslag:

Anna Tornberg. Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia (2018). Skelettmaterial från senneolitikum-äldre bronsålder i Sydsverige - Registeringsformulär. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003022

Skapare/primärforskare:

Anna Tornberg - Lunds universitet orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 — 2018-03-28

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-09-01 — 2018-03-28

Publicerad: 2018-06-21
Senast uppdaterad: 2019-12-17