Effektuation och systematisk sök data

Skapare/primärforskare:

Mikael Samuelsson - Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Beskrivning:

Datan innehåller ett populationsurval från 1998 som följs årligen över tiden fram till 2005, därefter genom Serranodatabasen, Studien syftar till att skapa bättre förståelse för hur nya företag uppstår och utvecklas.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Handelshögskolan i Stockholm, Företagsekonomiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Mikael Samuelsson - Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1053

Beskrivning:

Datan innehåller ett populationsurval från 1998 som följs årligen över tiden fram till 2005, därefter genom Serranodatabasen, Studien syftar till att skapa bättre förståelse för hur nya företag uppstår och utvecklas.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998-08-01 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Nationell data

Analysenhet:

Population:

Individer mellan 16 - 70 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Nyckelord:

Ladda ner metadata:

Version 2:

2020-09-03 doi:10.5878/mw0p-6812

Uppmärkning korrigerad : Filerna endast återuppladdade pga trasig länk. Inga övriga ändringar.

Version 1.0:

Effecktuation och systematisk sök

Citeringsförslag:

Mikael Samuelsson. Handelshögskolan i Stockholm, Företagsekonomiska institutionen (2020). <em>Effecktuation och systematisk sök</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2. <a href="https://doi.org/10.5878/mw0p-6812">https://doi.org/10.5878/mw0p-6812</a>

Skapare/primärforskare:

Mikael Samuelsson - Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Beskrivning:

Populationsurval

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-08-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998-08-01 — 2010-08-01

Variabler:

2246

Publicerad: 2020-03-03
Senast uppdaterad: 2020-09-03