Effektuation och systematisk sök data

SND-ID: SND 1053

Skapare/primärforskare

Mikael Samuelsson - Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Beskrivning

Datan innehåller ett populationsurval från 1998 som följs årligen över tiden fram till 2005, därefter genom Serranodatabasen, Studien syftar till att skapa bättre förståelse för hur nya företag uppstår och utvecklas.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Handelshögskolan i Stockholm

Ansvarig institution/enhet

Företagsekonomiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individer mellan 16 - 70 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-08-01 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Nationell data

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

EKONOMI (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

entreprenörsanda

Publikationer
Dataset
Effecktuation och systematisk sök

Beskrivning

Populationsurval

Version 2

2020-09-03
https://doi.org/10.5878/mw0p-6812

Uppmärkning korrigerad : Filerna endast återuppladdade pga trasig länk. Inga övriga ändringar.

... Visa mer..

Citering

Mikael Samuelsson. Handelshögskolan i Stockholm (2020). Effecktuation och systematisk sök. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/mw0p-6812

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mikael Samuelsson - Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Nyckelord

entreprenörsanda

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-08-01 – 2010-08-01

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-08-01–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

2246

Publicerad: 2020-03-03
Senast uppdaterad: 2020-09-03