Effektuation och systematisk sök data

Skapare/primärforskare

Mikael Samuelsson - Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Beskrivning

Datan innehåller ett populationsurval från 1998 som följs årligen över tiden fram till 2005, därefter genom Serranodatabasen, Studien syftar till att skapa bättre förståelse för hur nya företag uppstår och utvecklas.

Ämnesområde

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Mikael Samuelsson - Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1053

Beskrivning

Datan innehåller ett populationsurval från 1998 som följs årligen över tiden fram till 2005, därefter genom Serranodatabasen, Studien syftar till att skapa bättre förståelse för hur nya företag uppstår och utvecklas.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-08-01 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Nationell data

Analysenhet

Population

Individer mellan 16 - 70 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Ladda ner metadata

Version 2

2020-09-03
https://doi.org/10.5878/mw0p-6812

Uppmärkning korrigerad : Filerna endast återuppladdade pga trasig länk. Inga övriga ändringar.

Version 1.0

Ladda ner citering

Effecktuation och systematisk sök

Citering

Mikael Samuelsson. Handelshögskolan i Stockholm, Företagsekonomiska institutionen (2020). <em>Effecktuation och systematisk sök</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2. <a href="https://doi.org/10.5878/mw0p-6812">https://doi.org/10.5878/mw0p-6812</a>

Skapare/primärforskare

Mikael Samuelsson - Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Beskrivning

Populationsurval

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-08-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-08-01 — 2010-08-01

Variabler

2246

Publicerad: 2020-03-03
Senast uppdaterad: 2020-09-03