Quality of Research Practice: Face validity questionnaire responses

Skapare/primärforskare:

Emelie Fröberg - Stockholm School of Economics, Department of Economics

Uno Fors - Stockholms universitet

Udo Zander - Handelshögskolan i Stockholm

Gunnar H Nilsson - Karolinska institutet

Pär Mårtensson - Handelshögskolan i Stockholm

Beskrivning:

I studien har 42 forskare (från 18 avdelningar) vid tre större universitet i Sverige svarat på en rad enkätfrågor om forskningskvalitet och forskningsutvärdering.

Ladda ner data:

Dataset 1054-001 i CSV Dataset 1054-001 i Excel

Skapare/primärforskare:

Emelie Fröberg - Stockholm School of Economics, Department of Economics

Uno Fors - Stockholms universitet

Udo Zander - Handelshögskolan i Stockholm

Gunnar H Nilsson - Karolinska institutet

Pär Mårtensson - Handelshögskolan i Stockholm

Identifierare:

SND-ID: SND 1054

Beskrivning:

I studien har 42 forskare (från 18 avdelningar) vid tre större universitet i Sverige svarat på en rad enkätfrågor om forskningskvalitet och forskningsutvärdering.

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Pär Mårtensson, Uno Fors, Sven-Bertil Wallin, Udo Zander, Gunnar H Nilsson, Evaluating research: A multidisciplinary approach to assessing research practice and quality, Research Policy, Volym 45, nummer 3, 2016, Sid. 593-603, ISSN 0048-7333, https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.009. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001845) Nyckelord: Research practice; Research quality; Research evaluation; Multidisciplinary; Concept model; Rigour; Relevance

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2018-06-13 doi:10.5878/003019

Ladda ner data:

Dataset 1054-001 i CSV Dataset 1054-001 i Excel

Quality of Research Practice: Face validity questionnaire responses

Citering:

Emelie Fröberg, Uno Fors, Udo Zander, Gunnar H Nilsson, Pär Mårtensson (2018). Quality of Research Practice: Face validity questionnaire responses. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003019

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Antal individer/objekt:

42