Quality of Research Practice: Face validity questionnaire responses

SND-ID: SND 1054

Skapare/primärforskare

Emelie Fröberg - Stockholm School of Economics, Department of Economics

Uno Fors - Stockholms universitet

Udo Zander - Handelshögskolan i Stockholm

Gunnar H Nilsson - Karolinska Institutet

Pär Mårtensson - Handelshögskolan i Stockholm

Beskrivning

I studien har 42 forskare (från 18 avdelningar) vid tre större universitet i Sverige svarat på en rad enkätfrågor om forskningskvalitet och forskningsutvärdering.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Handelshögskolan i Stockholm

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Pär Mårtensson, Uno Fors, Sven-Bertil Wallin, Udo Zander, Gunnar H Nilsson, Evaluating research: A multidisciplinary approach to assessing research practice and quality, Research Policy, Volume 45, Issue 3, 2016, Pages 593-603, ISSN 0048-7333, https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.009. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001845) Keywords: Research practice; Research quality; Research evaluation; Multidisciplinary; Concept model; Rigour; Relevance
DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.009

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Quality of Research Practice: Face validity questionnaire responses

Version 1.0

Citering

Emelie Fröberg, Uno Fors, Udo Zander, Gunnar H Nilsson, Pär Mårtensson. Handelshögskolan i Stockholm (2018). Quality of Research Practice: Face validity questionnaire responses. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003019

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Emelie Fröberg - Stockholm School of Economics, Department of Economics

Uno Fors - Stockholms universitet

Udo Zander - Handelshögskolan i Stockholm

Gunnar H Nilsson - Karolinska Institutet

Pär Mårtensson - Handelshögskolan i Stockholm

Antal individer/objekt

42

Publicerad: 2018-06-13
Senast uppdaterad: 2018-06-25