Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

I bostadsområden nära järnvägstunnlar hörs inga luftburna ljud från järnvägen, men invånarna kan utsättas för stomljud. Luftburna ljud nattetid har visat sig ha potentiellt störande effekter på sömnen, men sedan tidigare finns begränsad mängd forskning om effekterna av stomljud från järnvägen. I studien har laboratorieundersökningar gjors för att ta reda på vad markburet järnvägsbuller har för påverkan på sömnen.

Ljudfilerna i studien skapades för att simulera stomljud från en tågtunnel i nära anslutning till bostaden. Båda filerna domineras av låga frekvenser, men den fil där de låga frekvenserna framträder starkast har beteckningen "LF" i filnamnet.

Ladda ner data:

Högfrekventa stomljud Lågfrekventa stomljud
stomljud_RCG_A.wav (2.56 MB)
Stomljud från godståg (A)
stomljud_RCG_B.wav (2.56 MB)
Stomljud från godståg (B)
stomljud_RCG_C.wav (2.56 MB)
Stomljud från godståg (C)
stomljud_X55_A.wav (1.28 MB)
Stomljud från passagerartåg (A)
stomljud_X55_B.wav (1.28 MB)
Stomljud från passagerartåg (B)
stomljud_X55_C.wav (1.28 MB)
Stomljud från passagerartåg (C)

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1056

Syfte:

Ljudfilerna användes som exponering i en sömnstudie med inriktning på effekterna av stomljud från järnvägstunnlar.

Beskrivning:

I bostadsområden nära järnvägstunnlar hörs inga luftburna ljud från järnvägen, men invånarna kan utsättas för stomljud. Luftburna ljud nattetid har visat sig ha potentiellt störande effekter på sömnen, men sedan tidigare finns begränsad mängd forskning om effekterna av stomljud från järnvägen. I studien har laboratorieundersökningar gjors för att ta reda på vad markburet järnvägsbuller har för påverkan på sömnen.

Ljudfilerna i studien skapades för att simulera stomljud från en tågtunnel i nära anslutning till bostaden. Båda filerna domineras av låga frekvenser, men den fil där de låga frekvenserna framträder starkast har beteckningen "LF" i filnamnet.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Smith M., Ögren M., Ageborg Morsing J., Jerson T., Persson Waye K. (2018).The effects on sleep of ground borne noise from trains in tunnels. Proceedings of Eurnoise 2018. Paper 16.1.

Smith M., Ögren M., Ageborg Morsing J., Persson Waye K. (2019). Effects of ground-borne noise from railway tunnels on sleep: A polysomnographic study. Building and Environment Volume 149, February 2019, Pages 288-296.
Länk till publikation

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Högfrekventa stomljud Lågfrekventa stomljud

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1056-001

Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar - Huvudförsök

Citering:

Mikael Ögren. Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin (2018). Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar - Huvudförsök. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/69kh-3090

Beskrivning:

Ljudfilerna i huvudstudien är märkta med "LF" eller "HF". Filen som är märkt med "LF" har mer lågfrekventa ljud än filen märkt som "HF".

Dataformat / datastruktur:

Audio

Version 1.0:

Ladda ner data:

stomljud_RCG_A.wav (2.56 MB)
Stomljud från godståg (A)
stomljud_RCG_B.wav (2.56 MB)
Stomljud från godståg (B)
stomljud_RCG_C.wav (2.56 MB)
Stomljud från godståg (C)
stomljud_X55_A.wav (1.28 MB)
Stomljud från passagerartåg (A)
stomljud_X55_B.wav (1.28 MB)
Stomljud från passagerartåg (B)
stomljud_X55_C.wav (1.28 MB)
Stomljud från passagerartåg (C)

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1056-002

Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar - Pilotstudie

Citering:

Mikael Ögren. Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin (2018). Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar - Pilotstudie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3qpf-8w33

Beskrivning:

Ljudfilerna i pilotstudien som är märkta med "RCG" simulerar godståg som passerar förbi och filerna som är märkta med "X55" är passagerartåg. "A", "B" och "C" betecknar olika ljudspektrum.

Dataformat / datastruktur:

Audio