Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar

SND-ID: SND 1056

Skapare/primärforskare

Mikael Ögren

Beskrivning

I bostadsområden nära järnvägstunnlar hörs inga luftburna ljud från järnvägen, men invånarna kan utsättas för stomljud. Luftburna ljud nattetid har visat sig ha potentiellt störande effekter på sömnen, men sedan tidigare finns begränsad mängd forskning om effekterna av stomljud från järnvägen. I studien har laboratorieundersökningar gjors för att ta reda på vad markburet järnvägsbuller har för påverkan på sömnen.

Ljudfilerna i studien skapades för att simulera stomljud från en tågtunnel i nära anslutning till bostaden. Båda filerna domineras av låga frekvenser, men den fil där de låga frekvenserna framträder starkast har beteckningen "LF" i filnamnet.

Syfte:

Ljudfilerna användes som exponering i en sömnstudie med inriktning på effekterna av stomljud från järnvägstunnlar.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Smith M., Ögren M., Ageborg Morsing J., Persson Waye K. (2019). Effects of ground-borne noise from railway tunnels on sleep: A polysomnographic study. Building and Environment Volume 149, February 2019, Pages 288-296.
Länk till publikation
DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.12.009

Smith M., Ögren M., Ageborg Morsing J., Jerson T., Persson Waye K. (2018).The effects on sleep of ground borne noise from trains in tunnels. Proceedings of Eurnoise 2018. Paper 16.1.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar - Huvudförsök

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Ljudfilerna i huvudstudien är märkta med "LF" eller "HF". Filen som är märkt med "LF" har mer lågfrekventa ljud än filen märkt som "HF".

Version 1.0

Citering

Mikael Ögren. Göteborgs universitet (2018). Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar - Huvudförsök. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/69kh-3090

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Audio

Skapare/primärforskare

Mikael Ögren

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Dataset 2
Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar - Pilotstudie

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Ljudfilerna i pilotstudien som är märkta med "RCG" simulerar godståg som passerar förbi och filerna som är märkta med "X55" är passagerartåg. "A", "B" och "C" betecknar olika ljudspektrum.

Version 1.0

Citering

Mikael Ögren. Göteborgs universitet (2018). Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar - Pilotstudie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3qpf-8w33

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Audio

Skapare/primärforskare

Mikael Ögren

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2018-06-29
Senast uppdaterad: 2019-03-14