Morfologisk omvandling av sotpartiklar

SND-ID: SND 1057

Skapare/primärforskare

Ravi Kant Pathak

Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Beskrivning

En omfattande studie av morfologisk omvandling av sotpartiklar (se abstrakt på engelska för detaljer)

Syfte:

Studie av morfologisk omvandling av sotpartiklar

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Cheng Wu, Dui Wu, and Jian Zhen Yu. Quantifying black carbon light absorption enhancement with a novel statistical approach. Atmos. Chem. Phys., 18, 289–309, 2018. FranzKanngießer, MichaelKahnert. Calculation of optical properties of light-absorbing carbon with weakly absorbing coating: A model with tunable transition from film-coating to spherical-shell coating. J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer, 216, 17–36, 2018.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mätning av sotpartikel mobilitet-mass förhållande

Beskrivning

Se beskrivning på engelska för detaljer

Version 1.0

Citering

Ravi Kant Pathak, Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi (2018). Mätning av sotpartikel mobilitet-mass förhållande. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/mc9m-j176

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ravi Kant Pathak

Göteborgs universitet, Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Publicerad: 2018-07-03
Senast uppdaterad: 2018-08-14