In vitro studier av hudupptag över grishud av 38 organiska lösningsmedel

Skapare/primärforskare:

Gunnar Johanson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Beskrivning:

We tested a larger number of organic solvents with the same experimental set up, using skin from new-born piglets and static diffusion cells. Thirty-six common organic solvents were studied neat (and 31 of them also in water dilution): acetone, acetonitrile, n-butanol 2-butanone 2-butoxyethanol, 1-butoxy-2-propanol, n-butyl acetate, butyl acrylate, cyclohexane, cyclohexanone, 1,2-dichloroethane, dichloromethane, ethanol, 2-ethoxyethanol, ethyl acetate, ethyl acrylate, ethylbenzene, furfuryl alcohol, n-hexane, 2-hexanone, 2-isopropoxyethanol, methanol, 1-methoxy-2-propanol, methyl acrylate, 3-methyl-1-butanol, methyl tertiary butyl ether, 4-metyl-2-pentanol, methyl methacrylate, 2-propanol, 2-propen-1-ol, 2-propoxyethanol, 1-propoxy-2-propanol, styrene, trichloromethane, toluene and m-xylene.

Ämnesområde:

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
arbets- och miljömedicin (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet

Skapare/primärforskare:

Gunnar Johanson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Identifierare:

SND-ID: SND 1058

Beskrivning:

We tested a larger number of organic solvents with the same experimental set up, using skin from new-born piglets and static diffusion cells. Thirty-six common organic solvents were studied neat (and 31 of them also in water dilution): acetone, acetonitrile, n-butanol 2-butanone 2-butoxyethanol, 1-butoxy-2-propanol, n-butyl acetate, butyl acrylate, cyclohexane, cyclohexanone, 1,2-dichloroethane, dichloromethane, ethanol, 2-ethoxyethanol, ethyl acetate, ethyl acrylate, ethylbenzene, furfuryl alcohol, n-hexane, 2-hexanone, 2-isopropoxyethanol, methanol, 1-methoxy-2-propanol, methyl acrylate, 3-methyl-1-butanol, methyl tertiary butyl ether, 4-metyl-2-pentanol, methyl methacrylate, 2-propanol, 2-propen-1-ol, 2-propoxyethanol, 1-propoxy-2-propanol, styrene, trichloromethane, toluene and m-xylene.

Språk:

Engelska

Ämnesområde:

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
arbets- och miljömedicin (CESSDA Topic Classification)

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Percutaneous absorption of thirty-eight organic solvents in vitro using pig skin

Citeringsförslag:

Gunnar Johanson. Karolinska Institutet (2018). Percutaneous absorption of thirty-eight organic solvents in vitro using pig skin. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/70kb-5553

Skapare/primärforskare:

Gunnar Johanson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Beskrivning:

Experimentella data för varje ämne och spädning rapporteras i ett excelark. Toppareor från gaskromatografiska analyser och beräknade hudupptagsparametrar för varje enskild experiment rapporteras.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Experiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005 — 2012

Datakälla: Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005 — 2012

Publicerad: 2018-09-28