In vitro studier av hudupptag över grishud av 38 organiska lösningsmedel

SND-ID: SND 1058

Skapare/primärforskare

Gunnar Johanson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Beskrivning

We tested a larger number of organic solvents with the same experimental set up, using skin from new-born piglets and static diffusion cells. Thirty-six common organic solvents were studied neat (and 31 of them also in water dilution): acetone, acetonitrile, n-butanol 2-butanone 2-butoxyethanol, 1-butoxy-2-propanol, n-butyl acetate, butyl acrylate, cyclohexane, cyclohexanone, 1,2-dichloroethane, dichloromethane, ethanol, 2-ethoxyethanol, ethyl acetate, ethyl acrylate, ethylbenzene, furfuryl alcohol, n-hexane, 2-hexanone, 2-isopropoxyethanol, methanol, 1-methoxy-2-propanol, methyl acrylate, 3-methyl-1-butanol, methyl tertiary butyl ether, 4-metyl-2-pentanol, methyl methacrylate, 2-propanol, 2-propen-1-ol, 2-propoxyethanol, 1-propoxy-2-propanol, styrene, trichloromethane, toluene and m-xylene.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Percutaneous absorption of thirty-eight organic solvents in vitro using pig skin

Beskrivning

Experimentella data för varje ämne och spädning rapporteras i ett excelark. Toppareor från gaskromatografiska analyser och beräknade hudupptagsparametrar för varje enskild experiment rapporteras.

Version 1.0

Citering

Gunnar Johanson. Karolinska Institutet (2018). Percutaneous absorption of thirty-eight organic solvents in vitro using pig skin. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/70kb-5553

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Johanson - Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2005 – 2012

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005–2012
  • Datakälla: Biologiska prover
Publicerad: 2018-09-28