Anonymitet och feedback på internet

SND-ID: SND 1061

Skapare/primärforskare

Emma von Essen - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning

Feedback är viktigt för att skapa tillit när vi handlar och interagerar på Internet. Diskriminering i hur vi ger feedback can därmed skapa ekonomiska olikheter mellan grupper. Vi lät en grupp säljare på eBay avslöja sina namn i användarnamnen och en annan grupp använde anonyma användarnamn. Säljarnas namn signalerar en blanding av kön och huruvida namnet klingara utländskt (ur ett sterotypt svenskt perspektiv). När auktionen är över skickar eBay automatiskt de riktiga namnen till köparen och säljaren. Vi studerar hur köpare lämnar feedback efter försäljningen och huruvida säljarens namn påverkar detta.

Syfte:

Undersöka diskriminering i feedback på internet och hur användarnas anonymitet påverkar detta.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Stockholm - dnr 2011/1328-31

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

De som handlar på svenska eBay

Tidsdimension

Studiedesign

Experimentell studie

Urvalsmetod

Övrigt
En del var en audit studie och en annan del ett randomiserat experiment

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-04-30 – 2012-08-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

A matter of transient anonymity: Discrimination by gender and foreignness in online auctions, in von Essen, E. (2013). Understanding unequal outcomes: Studies on gender, social status and foreignness (Doctoral dissertation, Department of Economics, Stockholm University).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Anonymitet och feedback på internet

Beskrivning

Vi lät en grupp säljare på eBay avslöja sina namn i användarnamnen och en annan grupp använde anonyma användarnamn. Säljarnas namn signalerar en blanding av kön och huruvida namnet klingar utländskt (ur ett stereotypt svenskt perspektiv). När auktionen är över skickar eBay automatiskt de riktiga namnen till köparen och säljaren. Vi studerar hur köpare lämnar feedback efter försäljningen och huruvida säljarens namn påverkar detta. Vi samlade in datat manuellt

Version 1.0

Citering

Emma von Essen. Stockholms universitet (2020). Anonymitet och feedback på internet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0w40-2q34

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Emma von Essen - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-04-30 – 2012-08-30

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04-30–2012-08-30
  • Datakälla: Kommunikation, Befolkningsgrupp

Variabler

40

Publicerad: 2020-02-28