Anonymitet och feedback på internet

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Emma von Essen - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning:

Feedback är viktigt för att skapa tillit när vi handlar och interagerar på Internet. Diskriminering i hur vi ger feedback can därmed skapa ekonomiska olikheter mellan grupper. Vi lät en grupp säljare på eBay avslöja sina namn i användarnamnen och en annan grupp använde anonyma användarnamn. Säljarnas namn signalerar en blanding av kön och huruvida namnet klingara utländskt (ur ett sterotypt svenskt perspektiv). När auktionen är över skickar eBay automatiskt de riktiga namnen till köparen och säljaren. Vi studerar hur köpare lämnar feedback efter försäljningen och huruvida säljarens namn påverkar detta.

Syfte:

Undersöka diskriminering i feedback på internet och hur användarnas anonymitet påverkar detta.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet

Skapare/primärforskare:

Emma von Essen - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1061

Beskrivning:

Feedback är viktigt för att skapa tillit när vi handlar och interagerar på Internet. Diskriminering i hur vi ger feedback can därmed skapa ekonomiska olikheter mellan grupper. Vi lät en grupp säljare på eBay avslöja sina namn i användarnamnen och en annan grupp använde anonyma användarnamn. Säljarnas namn signalerar en blanding av kön och huruvida namnet klingara utländskt (ur ett sterotypt svenskt perspektiv). När auktionen är över skickar eBay automatiskt de riktiga namnen till köparen och säljaren. Vi studerar hur köpare lämnar feedback efter försäljningen och huruvida säljarens namn påverkar detta.

Syfte:

Undersöka diskriminering i feedback på internet och hur användarnas anonymitet påverkar detta.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-04-30 — 2012-08-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

De som handlar på svenska eBay

Urvalsmetod:

Övrigt

Etikprövning:

Stockholm — dnr 2011/1328-31

Ämnesområde:

Kontakt för frågor om data:

Emma von Essen

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

A matter of transient anonymity: Discrimination by gender and foreignness in online auctions, in von Essen, E. (2013). Understanding unequal outcomes: Studies on gender, social status and foreignness (Doctoral dissertation, Department of Economics, Stockholm University).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Anonymitet och feedback på internet

Citeringsförslag:

Emma von Essen. Stockholms universitet (2020). Anonymitet och feedback på internet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0w40-2q34

Skapare/primärforskare:

Emma von Essen - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Beskrivning:

Vi lät en grupp säljare på eBay avslöja sina namn i användarnamnen och en annan grupp använde anonyma användarnamn. Säljarnas namn signalerar en blanding av kön och huruvida namnet klingar utländskt (ur ett stereotypt svenskt perspektiv). När auktionen är över skickar eBay automatiskt de riktiga namnen till köparen och säljaren. Vi studerar hur köpare lämnar feedback efter försäljningen och huruvida säljarens namn påverkar detta. Vi samlade in datat manuellt

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04-30 — 2012-08-30

Datakälla: Kommunikation, Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-04-30 — 2012-08-30

Variabler:

40

Publicerad: 2020-02-28