Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie

Skapare/primärforskare:

Pär Sparén - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Beskrivning:

Humant papillomavirus av högrisk-typ (hrHPV) är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Huruvida förekomst av hrHPV-status i den invasiva tumörvävnaden har betydelse för prognosen är dock oklart.

Vi samlade in information om alla fall av invasiv livmoderhalscancer i Sverige under åren 2002-2011 (4254 bekräftade fall efter en fullständig journalgenomgång). Vi begärde ut motsvarande vävnadsblock för invasiv livmoderhalscancer från alla landets biobanker för att undersöka förekomst av humant papillomvirus (HPV). Tjugo av tjugofem tillfrågade biobanker lämnade ut vävnadsblocken, så att vi för totalt 2845 kvinnor med bekräftad invasiv livmoderhalscancer kunde analysera förekomst av HPV. Alla kvinnor med invasiv livmoderhalscancer följdes från datum för cancerdiagnos till dödsdatum (alla dödsorsaker) eller till och med den 31 december 2015.

Vi påvisade hrHPV i 2293/2845 (80,6 %) av tumörerna. Kvinnor med hrHPV-positiva tumörer var oftare screeningupptäckta, var yngre och hade en högre socioekonomisk status. De var också upptäckta i ett tidigare stadium jämfört med kvinnor med hrHPV-negativa t

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Skapare/primärforskare:

Pär Sparén - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1064

Beskrivning:

Humant papillomavirus av högrisk-typ (hrHPV) är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Huruvida förekomst av hrHPV-status i den invasiva tumörvävnaden har betydelse för prognosen är dock oklart.

Vi samlade in information om alla fall av invasiv livmoderhalscancer i Sverige under åren 2002-2011 (4254 bekräftade fall efter en fullständig journalgenomgång). Vi begärde ut motsvarande vävnadsblock för invasiv livmoderhalscancer från alla landets biobanker för att undersöka förekomst av humant papillomvirus (HPV). Tjugo av tjugofem tillfrågade biobanker lämnade ut vävnadsblocken, så att vi för totalt 2845 kvinnor med bekräftad invasiv livmoderhalscancer kunde analysera förekomst av HPV. Alla kvinnor med invasiv livmoderhalscancer följdes från datum för cancerdiagnos till dödsdatum (alla dödsorsaker) eller till och med den 31 december 2015.

Vi påvisade hrHPV i 2293/2845 (80,6 %) av tumörerna. Kvinnor med hrHPV-positiva tumörer var oftare screeningupptäckta, var yngre och hade en högre socioekonomisk status. De var också upptäckta i ett tidigare stadium jämfört med kvinnor med hrHPV-negativa t

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Kvinnor diagnostiserades som livmoderhalscancer under år 2002-2011 i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt

Etikprövning:

Stockholm — dnr 2011/1026-31/4, 2017/1028/32, 02- 189 556, 2012/1028/32, 2011/921-32

Studie kopplad till biobank:

Ja

Finansiering:

Cancerfonden — dnr 110569; 140665

Vetenskapsrådet — dnr 2014-03732; 2017-02346

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF — dnr KF10-0046; RB 13-0011

Kontakt för frågor om data:

Per Hall

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lei J, Ploner A, Lagheden C, Eklund C, Nordqvist Kleppe S, Andrae B, Elfström KM, Dillner J, Sparén P, Sundström K (2018). High-risk human papillomavirus status and prognosis in invasive cervical cancer: A nationwide cohort study. PLoS Med 15(10): e1002666. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002666
DOI: https://doi.org/10.1371/j

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Dataset 1

Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie. Dataset 1

Citeringsförslag:

Pär Sparén. Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (2019). Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie. Dataset 1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/rtxk-6790

Skapare/primärforskare:

Pär Sparén - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Beskrivning:

Denna dataset består av 2845 invasiva fall av livmoderhalscancer som diagnostiserats i Sverige under åren 2002-2011 och hade giltiga human papillomavirus (HPV)-resultat bedömda från de formalin-fixerade, paraffin-inbäddade blocken.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Aggregation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-01-01 — 2015-12-31

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

11

Antal individer/objekt:

2845

Version 1.0:

Dataset 2

Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie. Dataset 2

Citeringsförslag:

Pär Sparén. Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (2019). Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie. Dataset 2. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vc29-ft86

Skapare/primärforskare:

Pär Sparén - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Beskrivning:

Detta är en aggregerad dataset inklusive den genomsnittliga överlevnadsgraden för den svenska kvinnopopulationen, efter ålder, under åren 2000-2015. Datasetet genereras utifrån den svenska befolkningens ålder, kön och kalender årliga överlevnadsnivåer under samma kalenderperiod.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01 — 2015-12-31

Datainsamlare: Karolinska Institutet

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler:

4

Publicerad: 2019-10-21