Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie

SND-ID: SND 1064

Skapare/primärforskare

Pär Sparén - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Beskrivning

Humant papillomavirus av högrisk-typ (hrHPV) är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. Huruvida förekomst av hrHPV-status i den invasiva tumörvävnaden har betydelse för prognosen är dock oklart.

Vi samlade in information om alla fall av invasiv livmoderhalscancer i Sverige under åren 2002-2011 (4254 bekräftade fall efter en fullständig journalgenomgång). Vi begärde ut motsvarande vävnadsblock för invasiv livmoderhalscancer från alla landets biobanker för att undersöka förekomst av humant papillomvirus (HPV). Tjugo av tjugofem tillfrågade biobanker lämnade ut vävnadsblocken, så att vi för totalt 2845 kvinnor med bekräftad invasiv livmoderhalscancer kunde analysera förekomst av HPV. Alla kvinnor med invasiv livmoderhalscancer följdes från datum för cancerdiagnos till dödsdatum (alla dödsorsaker) eller till och med den 31 december 2015.

Vi påvisade hrHPV i 2293/2845 (80,6 %) av tumörerna. Kvinnor med hrHPV-positiva tumörer var oftare screeningupptäckta, var yngre och hade en högre socioekonomisk status. De var också upptäckta i ett tidigare stadium jämfört med kvinnor med hrHPV-negativa t

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Finansiering 1

 • Finansiär: Cancerfonden
 • Diarienummer hos finansiär: 110569; 140665

Finansiering 2

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: 2014-03732; 2017-02346

Finansiering 3

 • Finansiär: Stiftelsen för strategisk forskning, SSF
 • Diarienummer hos finansiär: KF10-0046; RB 13-0011
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Stockholm - dnr 2011/1026-31/4, 2017/1028/32, 02- 189 556, 2012/1028/32, 2011/921-32

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kvinnor diagnostiserades som livmoderhalscancer under år 2002-2011 i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Lei J, Ploner A, Lagheden C, Eklund C, Nordqvist Kleppe S, Andrae B, Elfström KM, Dillner J, Sparén P, Sundström K (2018). High-risk human papillomavirus status and prognosis in invasive cervical cancer: A nationwide cohort study. PLoS Med 15(10): e1002666. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002666
DOI: https://doi.org/10.1371/j

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie. Dataset 1

Beskrivning

Denna dataset består av 2845 invasiva fall av livmoderhalscancer som diagnostiserats i Sverige under åren 2002-2011 och hade giltiga human papillomavirus (HPV)-resultat bedömda från de formalin-fixerade, paraffin-inbäddade blocken.

Version 1.0

Citering

Pär Sparén. Karolinska Institutet (2019). Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie. Dataset 1. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/rtxk-6790

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Pär Sparén - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Aggregation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-01-01–2015-12-31
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

11

Antal individer/objekt

2845

Dataset 2
Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie. Dataset 2

Beskrivning

Detta är en aggregerad dataset inklusive den genomsnittliga överlevnadsgraden för den svenska kvinnopopulationen, efter ålder, under åren 2000-2015. Datasetet genereras utifrån den svenska befolkningens ålder, kön och kalender årliga överlevnadsnivåer under samma kalenderperiod.

Version 1.0

Citering

Pär Sparén. Karolinska Institutet (2019). Förekomst av humant papillomvirus av högrisktyp och prognos för invasiv cervixcancer: en nationell kohortstudie. Dataset 2. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vc29-ft86

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Pär Sparén - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik orcid

Nyckelord

mortalitet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01–2015-12-31
 • Datainsamlare: Karolinska Institutet
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Variabler

4

Publicerad: 2019-10-21