Mapping of energy performance certificates (EPC) data applications

Primärforskare:

Oleksii Pasichnyi - Kungliga tekniska högskolan

Beskrivning:

Kartläggning av tillämpningar av EPC data.

Ämnesområde:

Ladda ner data:

SND 1066-001-V1.0.zip Kartläggning av tillämpningar av EPC data

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Oleksii Pasichnyi - Kungliga tekniska högskolan

Beskrivning:

Kartläggning av tillämpningar av EPC data.

Språk:

Engelska

Ämnesområde:

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-01-01 — 2018-06-30

Analysenhet:

Typ av dataformat:

Numeriska

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND 1066-001-V1.0.zip Kartläggning av tillämpningar av EPC data

Kartläggning av tillämpningar av EPC data

Citering:

Oleksii Pasichnyi (2018). Kartläggning av tillämpningar av EPC data. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/xtzj-s624

Typ av data:

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-01-01 — 2018-06-30

Variabler:

32

Antal individer/objekt:

79

Licens:

Creative Commons License