Mapping of energy performance certificates (EPC) data applications

SND-ID: SND 1066

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Oleksii Pasichnyi - Kungliga tekniska högskolan orcid

Beskrivning

Kartläggning av tillämpningar av EPC data. En mer detaljerad beskrivning är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1066

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan

Ansvarig institution/enhet

Kungliga tekniska högskolan
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-01-01–2018-06-30

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Oleksii Pasichnyi, Jörgen Wallin, Fabian Levihn, Hossein Shahrokni, Olga Kordas, Energy performance certificates — New opportunities for data-enabled urban energy policy instruments?, Energy Policy, Volume 127, 2019, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.051.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.051

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kartläggning av tillämpningar av EPC data

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Oleksii Pasichnyi. Kungliga tekniska högskolan (2018). <em>Kartläggning av tillämpningar av EPC data</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/xtzj-s624">https://doi.org/10.5878/xtzj-s624</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Oleksii Pasichnyi - Kungliga tekniska högskolan orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-01-01–2018-06-30

Variabler

32

Antal individer/objekt

79

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelse

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)
Publicerad: 2018-12-13
Senast uppdaterad: 2019-02-05