Mapping of energy performance certificates (EPC) data applications

Skapare/primärforskare:

Oleksii Pasichnyi - Kungliga tekniska högskolan orcid

Beskrivning:

Kartläggning av tillämpningar av EPC data. En mer detaljerad beskrivning är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1066

Ansvarig institution/enhet:

Kungliga tekniska högskolan

Skapare/primärforskare:

Oleksii Pasichnyi - Kungliga tekniska högskolan orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1066

Beskrivning:

Kartläggning av tillämpningar av EPC data. En mer detaljerad beskrivning är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1066

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-01-01 — 2018-06-30

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oleksii Pasichnyi, Jörgen Wallin, Fabian Levihn, Hossein Shahrokni, Olga Kordas, Energy performance certificates — New opportunities for data-enabled urban energy policy instruments?, Energy Policy, Volume 127, 2019, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.051.
DOI: doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.051

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Kartläggning av tillämpningar av EPC data

Citeringsförslag:

Oleksii Pasichnyi. Kungliga tekniska högskolan (2018). Kartläggning av tillämpningar av EPC data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/xtzj-s624

Skapare/primärforskare:

Oleksii Pasichnyi - Kungliga tekniska högskolan orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Arkeologisk lämningstyp:

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010-01-01 — 2018-06-30

Variabler:

32

Antal individer/objekt:

79

Publicerad: 2018-12-13
Senast uppdaterad: 2019-02-05