Effekterna av inaktin på mitokondriell funktion och produktion av fria syreradikaler

Skapare/primärforskare

Fredrik Palm - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Tomas Schiffer - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beskrivning

Inaktin är ett bedövningsmedel som ofta används i råttstudier. Det har okså visat sig ha fysiologiska effekter som att minska blodflödet i njurarna, glomerulär filtrationshastighet. Det är okänt om inaktin också påverkar isolerade njurmitokondrier som kan vara viktigt när man studerar relaterade ämnen i bedövade djur. Syftet med denna studie var att utvärdera om inaktin har effekter på mitokondriell funktion och produktion av reaktiva syrearter. Njurmitokondriell funktion och reaktiv syreproduktion efter akut (5 min) eller längre (1,5 timmars) hos inaktinanestetiserande råttor bestämdes genom användning av respirometri med hög upplösning.

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Fredrik Palm - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Tomas Schiffer - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Identifierare

SND-ID: SND 1068

Beskrivning

Inaktin är ett bedövningsmedel som ofta används i råttstudier. Det har okså visat sig ha fysiologiska effekter som att minska blodflödet i njurarna, glomerulär filtrationshastighet. Det är okänt om inaktin också påverkar isolerade njurmitokondrier som kan vara viktigt när man studerar relaterade ämnen i bedövade djur. Syftet med denna studie var att utvärdera om inaktin har effekter på mitokondriell funktion och produktion av reaktiva syrearter. Njurmitokondriell funktion och reaktiv syreproduktion efter akut (5 min) eller längre (1,5 timmars) hos inaktinanestetiserande råttor bestämdes genom användning av respirometri med hög upplösning.

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Effekterna av inaktin på mitokondriell funktion och produktion av fria syreradikaler

Citering

Fredrik Palm, Tomas Schiffer. Uppsala universitet (2018). <em>Effekterna av inaktin på mitokondriell funktion och produktion av fria syreradikaler</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/6m1n-7j65">https://doi.org/10.5878/6m1n-7j65</a>

Skapare/primärforskare

Fredrik Palm - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Tomas Schiffer - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2018-11-12
Senast uppdaterad: 2019-02-08