Effekterna av inaktin på mitokondriell funktion och produktion av fria syreradikaler

Skapare/primärforskare:

Fredrik Palm - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Tomas Schiffer - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Beskrivning:

Inaktin är ett bedövningsmedel som ofta används i råttstudier. Det har okså visat sig ha fysiologiska effekter som att minska blodflödet i njurarna, glomerulär filtrationshastighet. Det är okänt om inaktin också påverkar isolerade njurmitokondrier som kan vara viktigt när man studerar relaterade ämnen i bedövade djur. Syftet med denna studie var att utvärdera om inaktin har effekter på mitokondriell funktion och produktion av reaktiva syrearter. Njurmitokondriell funktion och reaktiv syreproduktion efter akut (5 min) eller längre (1,5 timmars) hos inaktinanestetiserande råttor bestämdes genom användning av respirometri med hög upplösning.

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Fredrik Palm - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Tomas Schiffer - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Identifierare:

SND-ID: SND 1068

Beskrivning:

Inaktin är ett bedövningsmedel som ofta används i råttstudier. Det har okså visat sig ha fysiologiska effekter som att minska blodflödet i njurarna, glomerulär filtrationshastighet. Det är okänt om inaktin också påverkar isolerade njurmitokondrier som kan vara viktigt när man studerar relaterade ämnen i bedövade djur. Syftet med denna studie var att utvärdera om inaktin har effekter på mitokondriell funktion och produktion av reaktiva syrearter. Njurmitokondriell funktion och reaktiv syreproduktion efter akut (5 min) eller längre (1,5 timmars) hos inaktinanestetiserande råttor bestämdes genom användning av respirometri med hög upplösning.

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Effekterna av inaktin på mitokondriell funktion och produktion av fria syreradikaler

Citeringsförslag:

Fredrik Palm, Tomas Schiffer. Uppsala universitet (2018). Effekterna av inaktin på mitokondriell funktion och produktion av fria syreradikaler. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6m1n-7j65

Skapare/primärforskare:

Fredrik Palm - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Tomas Schiffer - Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2018-11-12
Senast uppdaterad: 2019-02-08