Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV)

Skapare/primärforskare:

Tomas Lundälv - Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur

Beskrivning:

Göteborgs universitets marina stationer har flera instrument för inspelningar under vatten. En av dem är den fjärrstyrda undervattensfarkost (ROV undervattensrobot) som finns vid Tjärnö marina station. Den här datakällan innehåller bild- och filminspelningar från ROV-baserade undersökningar i Kosterregionen och Koster nationalpark, och går tillbaka till 1993.

Karta:

Skapare/primärforskare:

Tomas Lundälv - Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur

Identifierare:

SND-ID: SND 1069

Beskrivning:

Göteborgs universitets marina stationer har flera instrument för inspelningar under vatten. En av dem är den fjärrstyrda undervattensfarkost (ROV undervattensrobot) som finns vid Tjärnö marina station. Den här datakällan innehåller bild- och filminspelningar från ROV-baserade undersökningar i Kosterregionen och Koster nationalpark, och går tillbaka till 1993.

Språk:

Engelska

Upphovsrätt:

CC BY 4.0

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-01-01 — pågående

Geografisk utbredning:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt

Kontaktperson för frågor om data:

Matthias Obst

Version 1.0:

Ladda ner data:

SO Hamnero 19990813

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1069-001

Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - SO Hamnero

Citering:

Tomas Lundälv. Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur (2019). Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - SO Hamnero. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/5sn7-fr09

Primärforskare:

Beskrivning:

DATE 1999/08/13
Dive_number 3
CameraID TjarnoROV1
Dive_code 990813_3
Dive_ID 1122
Centroid_Lat 58.55585
Centroid_Long 11.0928
FileName_new TjarnoROV1-990813_3-1122
Title Pockmark SO Hamnero N 58 33,351 O 11 05,568
Total_length_m
Total_time 0:51:02
Purpose
Habitat Sublittoral sediment
Filename_old 990813 SO Hamnero
scientificName meatzoa
taxonID 5000001

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Video

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-08-13 — 1999-08-13

Version 1.0:

Ladda ner data:

Pockmark Bratten NO 20060726

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1069-002

Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - Pockmark Bratten NO

Citering:

Tomas Lundälv. Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur (2019). Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - Pockmark Bratten NO. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/z2be-4d91

Primärforskare:

Beskrivning:

DATE 2006/07/26
Dive_number 2
CameraID TjarnoROV1
Dive_code 060726_2
Dive_ID 1630
Centroid_Lat 58.55020187
Centroid_Long 10.65801876
FileName_new TjarnoROV1-060726_2-1630
Title Pockmark Bratten NO
Total_length_m 642.3917772
Total_time 0:23:40
Purpose
Habitat Sublittoral sediment
Filename_old 060726 Pockmark Bratten NO
scientificName meatzoa
taxonID 5000001

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Video

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006-07-26 — 2006-07-26

Version 1.0:

Ladda ner data:

SO Spiran, KH52 20071003

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1069-003

Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - SO Spiran, KH52

Citering:

Tomas Lundälv. Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur (2019). Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - SO Spiran, KH52. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/r9e5-sy58

Primärforskare:

Beskrivning:

DATE 2007/10/03
Dive_number 1
CameraID TjarnoROV1
Dive_code 071003_1
Dive_ID 1725
FileName_new TjarnoROV1-071003_1-1725
Title SO Spiran, KH52
Centroid_Lat 58.69550217
Centroid_Long 11.03880462
Total_length_m 859.4627928
Total_time 4:43:46
Purpose KH
Habitat Sublittoral sediment
Filename_old KH52
scientificName meatzoa
taxonID 5000001

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Video

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-10-03 — 2007-10-03

Version 1.0:

Ladda ner data:

N Væderøarna KH54 20071004

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1069-004

Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - N Væderøarna KH54

Citering:

Tomas Lundälv. Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur (2019). Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - N Væderøarna KH54. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/vsr9-0909

Primärforskare:

Beskrivning:

DATE 2007/10/04
Dive_number 1
CameraID TjarnoROV1
Dive_code 071004_2
Dive_ID 1727
FileName_new TjarnoROV1-071004_2-1727
Title N Væderøarna KH54
Centroid_Lat 58.6480441
Centroid_Long 11.0166788
Total_length_m 66.9
Total_time 2:51:34
Purpose KH
Habitat Sublittoral sediment
Filename_old KH54
scientificName meatzoa
taxonID 5000001

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Video

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-10-04 — 2007-10-04

Version 1.0:

Ladda ner data:

KH60, V Koster 20071115

Licens:

Creative Commons License

Dataset SND 1069-005

Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - KH60, V Koster

Citering:

Tomas Lundälv. Göteborgs universitet, Sven Lovén centrum för marin infrastruktur (2019). Marina bild och film från undervattenfartyg (ROV) - KH60, V Koster. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/1gp6-3423

Primärforskare:

Beskrivning:

DATE 2007/11/15
Dive_number 1
CameraID TjarnoROV1
Dive_code 071115_1
Dive_ID 1738
FileName_new TjarnoROV1-071115_1-1738
Title KH60, V Koster
Centroid_Lat 58.89996589
Centroid_Long 10.90246902
Total_length_m 93.5
Total_time 1:25:34
Purpose KH
Habitat Sublittoral sediment
Filename_old KH60
scientificName meatzoa
taxonID 5000001

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Video

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-11-15 — 2007-11-15