Fästingburna sjukdomar och friluftsbeteende - survey data från ett valexperiment

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Gothenburg Centre for Sustainable Development orcid

Beskrivning

Vi analyserar betalningsviljan för att undvika områden med fästingar samt borrelia- och TBE-risk. I Norrlandslänen där förekomsten av fästingar är relativt ny är betalningsviljan för att undvika risk väsentligt högre än i andra län. Vi finner även att TBE vaccinerade respondenter har en lägre betalningsvilja. Dessa skillnader i betalningsvilja för riskreducering bör beaktas vid ekonomisk värdering av nya risker orsakade av miljö- och klimatförändringar.

Syfte:

Att analysera betalningsviljan för att minska risken för fästingbett, fästingburen encefalit (TBE) och borrelios i samband med friluftsaktiviteter i Sverige.

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Gothenburg Centre for Sustainable Development orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1070

Beskrivning

Vi analyserar betalningsviljan för att undvika områden med fästingar samt borrelia- och TBE-risk. I Norrlandslänen där förekomsten av fästingar är relativt ny är betalningsviljan för att undvika risk väsentligt högre än i andra län. Vi finner även att TBE vaccinerade respondenter har en lägre betalningsvilja. Dessa skillnader i betalningsvilja för riskreducering bör beaktas vid ekonomisk värdering av nya risker orsakade av miljö- och klimatförändringar.

Syfte:

Att analysera betalningsviljan för att minska risken för fästingbett, fästingburen encefalit (TBE) och borrelios i samband med friluftsaktiviteter i Sverige.

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-01 — 2013-11-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Etikprövning

Göteborg — dnr 544-13

Publikationer

Slunge, D., Sterner, T. and Adamovicz, W. Valuation when Baselines are Changing: Tick-borne Disease Risk and Recreational Choice. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2019.101119

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Fästingburna sjukdomar och friluftsbeteende - survey data från ett valexperiment

Citering

Daniel Slunge. Göteborgs universitet, Gothenburg Centre for Sustainable Development (2019). <em>Fästingburna sjukdomar och friluftsbeteende - survey data från ett valexperiment</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/z9n6-m595">https://doi.org/10.5878/z9n6-m595</a>

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Gothenburg Centre for Sustainable Development orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01 — 2013-11-30

Datainsamlare: Enkätfabriken

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-01 — 2013-11-30

Variabler

170

Publicerad: 2019-08-28
Senast uppdaterad: 2019-09-05