Fästingburna sjukdomar och friluftsbeteende - survey data från ett valexperiment

SND-ID: SND 1070

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Gothenburg Centre for Sustainable Development orcid

Beskrivning

Vi analyserar betalningsviljan för att undvika områden med fästingar samt borrelia- och TBE-risk. I Norrlandslänen där förekomsten av fästingar är relativt ny är betalningsviljan för att undvika risk väsentligt högre än i andra län. Vi finner även att TBE vaccinerade respondenter har en lägre betalningsvilja. Dessa skillnader i betalningsvilja för riskreducering bör beaktas vid ekonomisk värdering av nya risker orsakade av miljö- och klimatförändringar.

Syfte:

Att analysera betalningsviljan för att minska risken för fästingbett, fästingburen encefalit (TBE) och borrelios i samband med friluftsaktiviteter i Sverige.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Gothenburg Centre for Sustainable Development

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 544-13

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-01 – 2013-11-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Slunge, D., Sterner, T. and Adamovicz, W. Valuation when Baselines are Changing: Tick-borne Disease Risk and Recreational Choice. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2019.101119

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Fästingburna sjukdomar och friluftsbeteende - survey data från ett valexperiment

Version 1.0

Citering

Daniel Slunge. Göteborgs universitet (2019). Fästingburna sjukdomar och friluftsbeteende - survey data från ett valexperiment. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/z9n6-m595

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Gothenburg Centre for Sustainable Development orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-01 – 2013-11-30

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-10-01–2013-11-30
  • Datainsamlare: Enkätfabriken
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

170

Publicerad: 2019-08-28
Senast uppdaterad: 2019-09-05