Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete.En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1073

Beskrivning:

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete.En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 2012-3760

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Singer A, Bradter U, Fabritius H, Snäll T. In press. Dating past colonization events to project future species distributions. Methods in Ecology and Evolution.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Upphovsrätt:

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/2041210x

Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

Citeringsförslag:

Tord Snäll. Sveriges lantbruksuniversitet (2018). Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6xjf-ma84

Skapare/primärforskare:

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997 — 2010

Variabler:

37

Publicerad: 2018-11-30
Senast uppdaterad: 2018-12-11