Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

Primärforskare:

Beskrivning:

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete. En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Ladda ner data:

SND1073-001-V1.0-csv.zip Kolonisations- och utdöendedata för apspfjädermossa (Neckera pennata)

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Beskrivning:

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete. En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Språk:

Svenska

Upphovsrätt:

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/2041210x

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997 — 2010

Geografisk plats:

Analysenhet:

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiär:

Vetenskapsrådet —2012-3760

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1073-001-V1.0-csv.zip Kolonisations- och utdöendedata för apspfjädermossa (Neckera pennata)

Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

Citering:

Tord Snäll (2018). Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata). Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6xjf-ma84

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997 — 2010

Variabler:

37