Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

SND-ID: SND 1073

Skapare/primärforskare

Beskrivning

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete.En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-3760
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Singer A, Bradter U, Fabritius H, Snäll T. In press. Dating past colonization events to project future species distributions. Methods in Ecology and Evolution.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/2041210x

Dataset
Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Tord Snäll. Sveriges lantbruksuniversitet (2018). Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6xjf-ma84

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 2010

Variabler

37

Upphovsrätt

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/2041210x

Publicerad: 2018-11-30
Senast uppdaterad: 2018-12-11