Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete.



En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Ladda ner data:

Kolonisations- och utdöendedata för apspfjädermossa (Neckera pennata)

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1073

Beskrivning:

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete.



En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Språk:

Svenska

Upphovsrätt:

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/2041210x

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 2012-3760

Version 1.0:

Ladda ner data:

Kolonisations- och utdöendedata för apspfjädermossa (Neckera pennata)

Upphovsrätt:

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/2041210x

Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

Citering:

Tord Snäll (2018). Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6xjf-ma84

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997 — 2010

Variabler:

37