Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

Skapare/primärforskare

Beskrivning

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete.En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Ansvarig institution/enhet

Sveriges lantbruksuniversitet

Skapare/primärforskare

Identifierare

SND-ID: SND 1073

Beskrivning

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete.En mer utförlig beskrivning finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/snd1073

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 — 2010

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Finansiering

Vetenskapsrådet — dnr 2012-3760

Ladda ner metadata

Publikationer

Singer A, Bradter U, Fabritius H, Snäll T. In press. Dating past colonization events to project future species distributions. Methods in Ecology and Evolution.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Upphovsrätt

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/2041210x

Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)

Citeringsförslag

Tord Snäll. Sveriges lantbruksuniversitet (2018). <em>Kolonisations- och utdöendedata för aspfjädermossa (Neckera pennata)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/6xjf-ma84">https://doi.org/10.5878/6xjf-ma84</a>

Skapare/primärforskare

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 — 2010

Variabler

37

Publicerad: 2018-11-30
Senast uppdaterad: 2018-12-11