Landanvändningstyper i sydvästra Etiopien, 1974 - 2011

SND-ID: SND 1076

Skapare/primärforskare

Tola Gemechu Ango - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen orcid

Beskrivning

Landanvändningstyper mellan 1974 och 2011 i sydvästra Etiopien.
Data är insamlad till doktorsavhandlingen: Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture–Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1076

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Kulturgeografiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)
  • Diarienummer hos finansiär: SWE-2009-134 (to Kristoffer Hylander))

Finansiering 2

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 229-2009-991 (to Kristoffer Hylander))
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

lantbrukare, fält

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1974 – 2011

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Geografisk beskrivning: Geradistrictet i Sydvästra Etiopien.

Publikationer

Ango, Tola Gemechu. "Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture–Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia." PhD diss., Department of Human Geography, Stockholm University, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-128537
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Landanvändningstyper i sydvästra Etiopien, 1974 - 2011

Beskrivning

Dataset innehåller markanvändningstyper för 246 områden i Gera-distriktet i sydvästra Etiopien. Data består av GIS-filer med kompletterande data i excelformat.

Version 1.0

Citering

Tola Gemechu Ango. Stockholms universitet (2018). Landanvändningstyper i sydvästra Etiopien, 1974 - 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/ckwz-5y16

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Tola Gemechu Ango - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1974 – 2011

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-05-03–2011-07-10

Antal individer/objekt

246

Publicerad: 2018-12-20
Senast uppdaterad: 2020-01-22