Landanvändningstyper i sydvästra Etiopien, 1974 - 2011

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Tola Gemechu Ango - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen orcid

Beskrivning:

Landanvändningstyper mellan 1974 och 2011 i sydvästra Etiopien.
Data är insamlad till doktorsavhandlingen: Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture–Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1076

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Tola Gemechu Ango - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1076

Beskrivning:

Landanvändningstyper mellan 1974 och 2011 i sydvästra Etiopien.
Data är insamlad till doktorsavhandlingen: Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture–Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia.

För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1076

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974 — 2011

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Etiopien

Geografisk beskrivning: Geradistrictet i Sydvästra Etiopien.

Analysenhet:

Population:

lantbrukare, fält

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Finansiering:

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) — dnr SWE-2009-134 (to Kristoffer Hylander))

Forskningsrådet Formas — dnr 229-2009-991 (to Kristoffer Hylander))

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ango, Tola Gemechu. "Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture–Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia." PhD diss., Department of Human Geography, Stockholm University, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-128537
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Landanvändningstyper i sydvästra Etiopien, 1974 - 2011

Citeringsförslag:

Tola Gemechu Ango. Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen (2018). Landanvändningstyper i sydvästra Etiopien, 1974 - 2011. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/ckwz-5y16

Skapare/primärforskare:

Tola Gemechu Ango - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen orcid

Beskrivning:

Dataset innehåller markanvändningstyper för 246 områden i Gera-distriktet i sydvästra Etiopien. Data består av GIS-filer med kompletterande data i excelformat.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-05-03 — 2011-07-10

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974 — 2011

Antal individer/objekt:

246

Publicerad: 2018-12-20
Senast uppdaterad: 2020-01-22