Landanvändningstyper i sydvästra Etiopien, 1974 - 2011

Primärforskare:

Beskrivning:

Landanvändningstyper mellan 1974 och 2011 i sydvästra Etiopien. Data insamlad till doktorsavhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-128537 För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1076

Karta:

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Beskrivning:

Landanvändningstyper mellan 1974 och 2011 i sydvästra Etiopien. Data insamlad till doktorsavhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-128537 För mer utförlig beskrivning se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1076

Språk:

Engelska

Personal data:

Data contain personal data

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974 — 2011

Geografisk plats:

Geografisk beskrivning:

Geradistrictet i Sydvästra Etiopien.

Analysenhet:

Population:

lantbrukare, fält

Typ av dataformat:

Geospatial

Numeriska

Text

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Finansiär:

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) —SWE-2009-134 (to Kristoffer Hylander))

Forskningsrådet Formas —229-2009-991 (to Kristoffer Hylander))

Restriktioner:

Researchers should have ethical vetting to use the personal data in the data set.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ango, Tola Gemechu. "Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture–Forest Mosaic: A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia." PhD diss., Department of Human Geography, Stockholm University, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-128537
Läs fulltext

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Landanvändningstyper i sydvästra Etiopien, 1974 - 2011

Beskrivning:

Dataset innehåller markanvändningstyper för 246 områden i Gera-distriktet i sydvästra Etiopien. Data består av GIS-filer med kompletterande data i excelformat.

Data collection:

2011-05-03 — 2011-07-10 (Icke-deltagande fältobservationer)

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974 — 2011

Antal individer/objekt:

246