Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige

SND-ID: SND 1077

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beskrivning

Dataset med hög rumlig upplösning för CO2-avflyttning i ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag). Viktiga hydrologiska parametrar mätades för att uppskatta k600, direkt bestämd pCO2 och beräknad strömavlopp CO2-undvikning över 168 platser i strömnätet.
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-07-11–2016-07-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag)

Publikationer
Dataset 1
Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Gerard Rocher-Ros, Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (2018). <em>Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/pxa2-vy55">https://doi.org/10.5878/pxa2-vy55</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Dataset 2
Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Gerard Rocher-Ros, Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (2019). <em>Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/77ps-4f21">https://doi.org/10.5878/77ps-4f21</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Publicerad: 2019-02-27
Senast uppdaterad: 2019-11-06