Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Beskrivning:

Dataset med hög rumlig upplösning för CO2-avflyttning i ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag). Viktiga hydrologiska parametrar mätades för att uppskatta k600, direkt bestämd pCO2 och beräknad strömavlopp CO2-undvikning över 168 platser i strömnätet.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1077

Beskrivning:

Dataset med hög rumlig upplösning för CO2-avflyttning i ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag). Viktiga hydrologiska parametrar mätades för att uppskatta k600, direkt bestämd pCO2 och beräknad strömavlopp CO2-undvikning över 168 platser i strömnätet.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-07-11 — 2016-07-20

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag)

Nyckelord:

Kontakt för frågor om data:

Gerard Rocher-Ros

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 1

Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige

Citeringsförslag:

Gerard Rocher-Ros, Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (2018). Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/pxa2-vy55

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 2

Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database

Citeringsförslag:

Gerard Rocher-Ros, Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (2019). Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/77ps-4f21

Skapare/primärforskare:

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2019-02-27
Senast uppdaterad: 2019-11-06