Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige

Beskrivning:

Dataset med hög rumlig upplösning för CO2-avflyttning i ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag). Viktiga hydrologiska parametrar mätades för att uppskatta k600, direkt bestämd pCO2 och beräknad strömavlopp CO2-undvikning över 168 platser i strömnätet.

Nyckelord:

Karta:

Huvudman:

Ladda ner data:

SND1077-001-V1.0.zip (197.83 KB)
SND1077-002-V1.0.zip (220.21 KB)
Globala mönster av CO2-koncentrationer och k600 i vattendrag

Identifierare:

SND-ID: SND 1077

Beskrivning:

Dataset med hög rumlig upplösning för CO2-avflyttning i ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag). Viktiga hydrologiska parametrar mätades för att uppskatta k600, direkt bestämd pCO2 och beräknad strömavlopp CO2-undvikning över 168 platser i strömnätet.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-07-11 — 2016-07-20

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag)

Nyckelord:

Kontaktperson för frågor om data:

Gerard Rocher-Ros

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1077-001-V1.0.zip (197.83 KB)

Dataset SND 1077-001

Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige

Citering:

Gerard Rocher-Ros, Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (2018). Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/pxa2-vy55

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1077-002-V1.0.zip (220.21 KB)
Globala mönster av CO2-koncentrationer och k600 i vattendrag

Dataset SND 1077-002

Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database

Citering:

Gerard Rocher-Ros, Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (2019). Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/77ps-4f21

Dataformat / datastruktur:

Numeriska