Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige

Skapare/primärforskare

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Beskrivning

Dataset med hög rumlig upplösning för CO2-avflyttning i ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag). Viktiga hydrologiska parametrar mätades för att uppskatta k600, direkt bestämd pCO2 och beräknad strömavlopp CO2-undvikning över 168 platser i strömnätet.

Karta

Skapare/primärforskare

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Identifierare

SND-ID: SND 1077

Beskrivning

Dataset med hög rumlig upplösning för CO2-avflyttning i ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag). Viktiga hydrologiska parametrar mätades för att uppskatta k600, direkt bestämd pCO2 och beräknad strömavlopp CO2-undvikning över 168 platser i strömnätet.

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-07-11 — 2016-07-20

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Ett strömnätverk i norra Sverige (52,5 km2; Miellajokka upptag)

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige

Citering

Gerard Rocher-Ros, Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (2018). <em>Fysikalisk-kemiska parametrar mätt vid en stor rumslig upplösning i Miellajokka-avrinningen, Sverige</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/pxa2-vy55">https://doi.org/10.5878/pxa2-vy55</a>

Skapare/primärforskare

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database

Citering

Gerard Rocher-Ros, Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (2019). <em>Paired values of CO2 and k600 from the GLORICH database</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/77ps-4f21">https://doi.org/10.5878/77ps-4f21</a>

Skapare/primärforskare

Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Gerard Rocher-Ros - Umeå universitet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2019-02-27
Senast uppdaterad: 2019-11-06