The QoG Agency Database - Agency Head (1960-2014)

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Carl Dahlström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Holmgren - University of Oslo

Beskrivning

This database consists of a comprehensive sample of administrative agencies in the Swedish executive bureaucracy between 1960 and 2014. The purpose of the dataset is to provide a quantitative catalogue of Swedish agencies for public use.

Scholars who wish to use this dataset in their research are kindly requested to use the following
citation:
Dahlström, Carl, Mikael Holmgren, Christian Björkdahl, Kersti Hazell, Anna Khomenko, Richard Svensson, and Pär Åberg. 2018. "Swedish Administrative Agencies, 1960-2014." University of Gothenburg: The Quality of Government Institute.

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Carl Dahlström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Holmgren - University of Oslo

Identifierare

SND-ID: SND 1078

Beskrivning

This database consists of a comprehensive sample of administrative agencies in the Swedish executive bureaucracy between 1960 and 2014. The purpose of the dataset is to provide a quantitative catalogue of Swedish agencies for public use.

Scholars who wish to use this dataset in their research are kindly requested to use the following
citation:
Dahlström, Carl, Mikael Holmgren, Christian Björkdahl, Kersti Hazell, Anna Khomenko, Richard Svensson, and Pär Åberg. 2018. "Swedish Administrative Agencies, 1960-2014." University of Gothenburg: The Quality of Government Institute.

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Etikprövning

Göteborg — dnr 1030-13

Version 1.0

Ladda ner citering

The QoG Agency Database - Agency Head (1960-2014)

Citering

Carl Dahlström, Mikael Holmgren, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Göteborgs universitet (2019). <em>The QoG Agency Database - Agency Head (1960-2014)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/05sv-vw31">https://doi.org/10.5878/05sv-vw31</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Carl Dahlström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Holmgren - University of Oslo

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 — 2018-03-05

Publicerad: 2019-01-18
Senast uppdaterad: 2019-01-23