Seismisk, hydrogeologisk och magnetisk studie av markreflektion av ett område som är benäget för snabblera jordskred i sydvästra Sverige

Skapare/primärforskare:

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Beskrivning:

Snabblera jordskred är vanliga geohazards i Norden och Kanada. Närvaron av potentiella snabba leror bekräftas med hjälp av geotekniska undersökningar, men geofysiska metoder i närheten av ytan, såsom seismiska och resistivitetsundersökningar, kan också bidra till att identifiera grovkornigt material i samband med utvecklingen av snabba leror. Vi presenterar resultaten av fyra reflexions-seismiska profiler bredvid Göta-floden i Sverige, längs vilka många snabblera jordskredssår finns. Ett omfattande grovkornigt lager finns i sedimentärsekvensen och tolkas och modelleras i ett regionalt sammanhang. Hydrologisk modellering av det grovkorniga skiktet utförs. Magnetiska data studeras också inom denna undersökning.

Karta:

Skapare/primärforskare:

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Identifierare:

SND-ID: SND 1079

Beskrivning:

Snabblera jordskred är vanliga geohazards i Norden och Kanada. Närvaron av potentiella snabba leror bekräftas med hjälp av geotekniska undersökningar, men geofysiska metoder i närheten av ytan, såsom seismiska och resistivitetsundersökningar, kan också bidra till att identifiera grovkornigt material i samband med utvecklingen av snabba leror. Vi presenterar resultaten av fyra reflexions-seismiska profiler bredvid Göta-floden i Sverige, längs vilka många snabblera jordskredssår finns. Ett omfattande grovkornigt lager finns i sedimentärsekvensen och tolkas och modelleras i ett regionalt sammanhang. Hydrologisk modellering av det grovkorniga skiktet utförs. Magnetiska data studeras också inom denna undersökning.

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Salas-Romero, S., Malehmir, A., Snowball, I., & Dessirier, B., Subsurface structures of a quick-clay sliding prone area revealed using land-river reflection seismic data and hydrogeological modeling, in review in JGR: Earth Surface, 2019

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Dataset SND 1079-001

Seismisk, hydrogeologisk och magnetisk studie av markreflektion av ett område som är benäget för snabblera jordskred i sydvästra Sverige

Citering:

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier (2019). Seismisk, hydrogeologisk och magnetisk studie av markreflektion av ett område som är benäget för snabblera jordskred i sydvästra Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/acbv-h350

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2018-03-05

Version 1.0:

Dataset SND 1079-002

Modellerade ytor för gränsytor i ett område som är benägna för snabblera jordskred i sydvästra Sverige.

Citering:

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier (2019). Modellerade ytor för gränsytor i ett område som är benägna för snabblera jordskred i sydvästra Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/md19-qw71

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2018-03-05

Version 1.0:

Dataset SND 1079-003

Hydrogeologisk modellering av ett område som är benäget för snabblera jordskred i sydvästra Sverige

Citering:

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier (2019). Hydrogeologisk modellering av ett område som är benäget för snabblera jordskred i sydvästra Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/19t9-js25

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2018-03-05

Version 1.0:

Dataset SND 1079-004

Magnetisk studie av ett område som är benäget för snabblera jordskred i sydvästra Sverige

Citering:

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier (2019). Magnetisk studie av ett område som är benäget för snabblera jordskred i sydvästra Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/a8xn-fc97

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2018-03-05