Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

SND-ID: SND 1079

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Beskrivning

Jordskred av snabblera är vanliga "geohazards" i Norden och Kanada. Närvaron av potentiella snabbleror bekräftas med hjälp av geotekniska undersökningar, men geofysiska metoder i närheten av ytan, såsom seismiska och resistivitetsundersökningar, kan också bidra till att identifiera grovkornigt material i samband med utvecklingen av snabba leror. Vi presenterar resultaten av fyra reflexions-seismiska profiler bredvid Göta-floden i Sverige, längs vilka många jordskred av snabblera finns. Ett omfattande grovkornigt lager finns i sedimentärsekvensen och tolkas och modelleras i ett regionalt sammanhang. Hydrologisk modellering av det grovkorniga skiktet utförs. Magnetiska data studeras också inom denna undersökning.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Salas-Romero, S., Malehmir, A., Snowball, I., & Dessirier, B., Subsurface characterization of a quick-clay vulnerable area using near-surface geophysics and hydrological modelling, accepted in Solid Earth, 2019

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Version 1.0

Citering

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet (2019). Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/acbv-h350

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Övrigt

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 – 2018-03-05

Dataset 2
Modeled subsurface interfaces of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Version 1.0

Citering

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet (2019). Modeled subsurface interfaces of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/md19-qw71

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 – 2018-03-05

Dataset 3
Hydrogeological modeling of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Version 2.0

2019-09-09
https://doi.org/10.5878/r1kq-0f98

Data korrigerade

... Visa mer..

Citering

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet (2019). Hydrogeological modeling of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/r1kq-0f98

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 – 2018-03-05

Dataset 4
Magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Version 1.0

Citering

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet (2019). Magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/a8xn-fc97

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 – 2018-03-05

Publicerad: 2019-01-18
Senast uppdaterad: 2020-01-22