Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Skapare/primärforskare:

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Beskrivning:

Jordskred av snabblera är vanliga "geohazards" i Norden och Kanada. Närvaron av potentiella snabbleror bekräftas med hjälp av geotekniska undersökningar, men geofysiska metoder i närheten av ytan, såsom seismiska och resistivitetsundersökningar, kan också bidra till att identifiera grovkornigt material i samband med utvecklingen av snabba leror. Vi presenterar resultaten av fyra reflexions-seismiska profiler bredvid Göta-floden i Sverige, längs vilka många jordskred av snabblera finns. Ett omfattande grovkornigt lager finns i sedimentärsekvensen och tolkas och modelleras i ett regionalt sammanhang. Hydrologisk modellering av det grovkorniga skiktet utförs. Magnetiska data studeras också inom denna undersökning.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Skapare/primärforskare:

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Identifierare:

SND-ID: SND 1079

Beskrivning:

Jordskred av snabblera är vanliga "geohazards" i Norden och Kanada. Närvaron av potentiella snabbleror bekräftas med hjälp av geotekniska undersökningar, men geofysiska metoder i närheten av ytan, såsom seismiska och resistivitetsundersökningar, kan också bidra till att identifiera grovkornigt material i samband med utvecklingen av snabba leror. Vi presenterar resultaten av fyra reflexions-seismiska profiler bredvid Göta-floden i Sverige, längs vilka många jordskred av snabblera finns. Ett omfattande grovkornigt lager finns i sedimentärsekvensen och tolkas och modelleras i ett regionalt sammanhang. Hydrologisk modellering av det grovkorniga skiktet utförs. Magnetiska data studeras också inom denna undersökning.

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Salas-Romero, S., Malehmir, A., Snowball, I., & Dessirier, B., Subsurface characterization of a quick-clay vulnerable area using near-surface geophysics and hydrological modelling, accepted in Solid Earth, 2019

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Dataset 1

Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Citeringsförslag:

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/acbv-h350

Skapare/primärforskare:

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Dataformat / datastruktur:

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2018-03-05

Version 1.0:

Dataset 2

Modeled subsurface interfaces of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Citeringsförslag:

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Modeled subsurface interfaces of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/md19-qw71

Skapare/primärforskare:

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2018-03-05

Version 2.0:

2019-09-09 doi:10.5878/r1kq-0f98

Data korrigerade

Version 1.0:

Dataset 3

Hydrogeological modeling of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Citeringsförslag:

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Hydrogeological modeling of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/r1kq-0f98

Skapare/primärforskare:

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2018-03-05

Version 1.0:

Dataset 4

Magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Citeringsförslag:

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/a8xn-fc97

Skapare/primärforskare:

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-01-01 — 2018-03-05

Publicerad: 2019-01-18