Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

SND-ID: SND 1079

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Beskrivning

Jordskred av snabblera är vanliga "geohazards" i Norden och Kanada. Närvaron av potentiella snabbleror bekräftas med hjälp av geotekniska undersökningar, men geofysiska metoder i närheten av ytan, såsom seismiska och resistivitetsundersökningar, kan också bidra till att identifiera grovkornigt material i samband med utvecklingen av snabba leror. Vi presenterar resultaten av fyra reflexions-seismiska profiler bredvid Göta-floden i Sverige, längs vilka många jordskred av snabblera finns. Ett omfattande grovkornigt lager finns i sedimentärsekvensen och tolkas och modelleras i ett regionalt sammanhang. Hydrologisk modellering av det grovkorniga skiktet utförs. Magnetiska data studeras också inom denna undersökning.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Salas-Romero, S., Malehmir, A., Snowball, I., & Dessirier, B., Subsurface characterization of a quick-clay vulnerable area using near-surface geophysics and hydrological modelling, accepted in Solid Earth, 2019

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Version 1.0

Citering

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). <em>Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/acbv-h350">https://doi.org/10.5878/acbv-h350</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Övrigt

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01–2018-03-05

Dataset 2
Modeled subsurface interfaces of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Version 1.0

Citering

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). <em>Modeled subsurface interfaces of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/md19-qw71">https://doi.org/10.5878/md19-qw71</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01–2018-03-05

Dataset 3
Hydrogeological modeling of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Version 2.0

2019-09-09
https://doi.org/10.5878/r1kq-0f98

Data korrigerade

... Visa mer..

Citering

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). <em>Hydrogeological modeling of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/r1kq-0f98">https://doi.org/10.5878/r1kq-0f98</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01–2018-03-05

Dataset 4
Magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

Version 1.0

Citering

Silvia Salas Romero, Alireza Malehmir, Ian Snowball, Benoît Dessirier. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). <em>Magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/a8xn-fc97">https://doi.org/10.5878/a8xn-fc97</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01–2018-03-05

Publicerad: 2019-01-18
Senast uppdaterad: 2020-01-22