Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling"

Skapare/primärforskare:

Martin Stjernman - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ola Olsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Henrik G. Smith - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ullrika Sahlin - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Beskrivning:

I den här studien undersöker vi förhållandet mellan fågelförekomst och intensitet i markanvändning i ett antal landskap (1km radie) belägna i Skånes slätt- och mellanbygd. I upp till 16 punkter (ca 400 m emellan varje) räknades vid två tillfällen alla fåglar tillhörande ett urval arter som betraktas beroende av jordbruksmark. Alla individer inom 150 m från observationspunkten sedda inom 5 min inkluderades. Markanvändningsinformation för landskapen hämtades från Jordbruksverkets Blockdatabas. Utförligare information om variabler i data finns i metadata och vidare finns metoder och data utförligare beskrivna i Stjernman et al. Ecological Applications (In press).

Artikeln (Stjernman et al Ecological Applications 2019, In Press) och dataset citeras vid användning av data.

Ämnesområde:

miljö och naturvård, växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Ekologi, Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Biologi och ekologi (INSPIRE ämnesklassificering)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Skapare/primärforskare:

Martin Stjernman - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ola Olsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Henrik G. Smith - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ullrika Sahlin - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Identifierare:

SND-ID: SND 1080

Beskrivning:

I den här studien undersöker vi förhållandet mellan fågelförekomst och intensitet i markanvändning i ett antal landskap (1km radie) belägna i Skånes slätt- och mellanbygd. I upp till 16 punkter (ca 400 m emellan varje) räknades vid två tillfällen alla fåglar tillhörande ett urval arter som betraktas beroende av jordbruksmark. Alla individer inom 150 m från observationspunkten sedda inom 5 min inkluderades. Markanvändningsinformation för landskapen hämtades från Jordbruksverkets Blockdatabas. Utförligare information om variabler i data finns i metadata och vidare finns metoder och data utförligare beskrivna i Stjernman et al. Ecological Applications (In press).

Artikeln (Stjernman et al Ecological Applications 2019, In Press) och dataset citeras vid användning av data.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-05-11 — 2011-06-14

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Skåne

Population:

Jordbruksfåglar

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Finansiering:

Forskningsrådet Formas — dnr 210-2009-1680

Forskningsrådet Formas — dnr 226-2013-1204

Forskningsrådet Formas — dnr 219-2013-1271

Ämnesområde:

miljö och naturvård, växter och djur (CESSDA Topic Classification)
Ekologi, Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Biologi och ekologi (INSPIRE ämnesklassificering)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stjernman M., Sahlin U., Olsson O., and Smith H. G. 2019. Estimating effects of arable land-use intensity on farmland birds using joint species modelling. Ecological Applications In press

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling"

Citeringsförslag:

Martin Stjernman, Ola Olsson, Henrik G. Smith, Ullrika Sahlin. Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet (2019). Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/58w0-m352

Skapare/primärforskare:

Martin Stjernman - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ola Olsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Henrik G. Smith - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ullrika Sahlin - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-05-11 — 2011-06-14

Publicerad: 2019-01-25
Senast uppdaterad: 2019-06-07