Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling"

Skapare/primärforskare:

Martin Stjernman - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ola Olsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Henrik G. Smith - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ullrika Sahlin - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Beskrivning:

I den här studien undersöker vi förhållandet mellan fågelförekomst och intensitet i markanvändning i ett antal landskap (1km radie) belägna i Skånes slätt- och mellanbygd. I upp till 16 punkter (ca 400 m emellan varje) räknades vid två tillfällen alla fåglar tillhörande ett urval arter som betraktas beroende av jordbruksmark. Alla individer inom 150 m från observationspunkten sedda inom 5 min inkluderades. Markanvändningsinformation för landskapen hämtades från Jordbruksverkets Blockdatabas. Utförligare information om variabler i data finns i metadata och vidare finns metoder och data utförligare beskrivna i Stjernman et al. Ecological Applications (In press).

Artikeln (Stjernman et al Ecological Applications 2019, In Press) och dataset citeras vid användning av data.

Ämnesområde:

Karta:

Ladda ner data:

SND 1080-001-V1.0.zip Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling"

Skapare/primärforskare:

Martin Stjernman - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ola Olsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Henrik G. Smith - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ullrika Sahlin - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Identifierare:

SND-ID:

Beskrivning:

I den här studien undersöker vi förhållandet mellan fågelförekomst och intensitet i markanvändning i ett antal landskap (1km radie) belägna i Skånes slätt- och mellanbygd. I upp till 16 punkter (ca 400 m emellan varje) räknades vid två tillfällen alla fåglar tillhörande ett urval arter som betraktas beroende av jordbruksmark. Alla individer inom 150 m från observationspunkten sedda inom 5 min inkluderades. Markanvändningsinformation för landskapen hämtades från Jordbruksverkets Blockdatabas. Utförligare information om variabler i data finns i metadata och vidare finns metoder och data utförligare beskrivna i Stjernman et al. Ecological Applications (In press).

Artikeln (Stjernman et al Ecological Applications 2019, In Press) och dataset citeras vid användning av data.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-05-11 — 2011-06-14

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Skåne

Population:

Jordbruksfåglar

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Finansiering:

Forskningsrådet Formas —226-2013-1204

Forskningsrådet Formas —210-2009-1680

Forskningsrådet Formas —219-2013-1271

Ämnesområde:

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND 1080-001-V1.0.zip Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling"

Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling"

Citering:

Martin Stjernman, Ola Olsson, Henrik G. Smith, Ullrika Sahlin (2019). Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling". Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/58w0-m352

Datainsamling:

2011-05-11 — 2011-06-14

Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservationer