Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling"

SND-ID: SND 1080

Skapare/primärforskare

Martin Stjernman - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ola Olsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Henrik G. Smith - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ullrika Sahlin - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Beskrivning

I den här studien undersöker vi förhållandet mellan fågelförekomst och intensitet i markanvändning i ett antal landskap (1km radie) belägna i Skånes slätt- och mellanbygd. I upp till 16 punkter (ca 400 m emellan varje) räknades vid två tillfällen alla fåglar tillhörande ett urval arter som betraktas beroende av jordbruksmark. Alla individer inom 150 m från observationspunkten sedda inom 5 min inkluderades. Markanvändningsinformation för landskapen hämtades från Jordbruksverkets Blockdatabas. Utförligare information om variabler i data finns i metadata och vidare finns metoder och data utförligare beskrivna i Stjernman et al. Ecological Applications (In press).

Artikeln (Stjernman et al Ecological Applications 2019, In Press) och dataset citeras vid användning av data.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 210-2009-1680

Finansiering 2

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 226-2013-1204

Finansiering 3

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 219-2013-1271
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Population

Jordbruksfåglar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-05-11 – 2011-06-14

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Skåne

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Stjernman M., Sahlin U., Olsson O., and Smith H. G. 2019. Estimating effects of arable land-use intensity on farmland birds using joint species modelling. Ecological Applications In press

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling"

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Martin Stjernman, Ola Olsson, Henrik G. Smith, Ullrika Sahlin. Lunds universitet (2019). Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/58w0-m352

Ladda ner citering

Skapare/primärforskare

Martin Stjernman - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ola Olsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Henrik G. Smith - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ullrika Sahlin - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-05-11–2011-06-14
Publicerad: 2019-01-25
Senast uppdaterad: 2019-06-07