Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

SND-ID: SND 1081

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Matilda Agorelius (masterstudent) - Lunds universitet

Johanna Noberius (masterstudent) - Lunds universitet

Beskrivning

Jämförelse av beräkningsmetoderna i Sponthandboken 2018.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitet
Skyddsvärde och etikprövning
Metod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset
Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Matilda Agorelius (masterstudent), Johanna Noberius (masterstudent). Lunds universitet (2019). <em>Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cpv2-cj90">https://doi.org/10.5878/cpv2-cj90</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Matilda Agorelius (masterstudent) - Lunds universitet

Johanna Noberius (masterstudent) - Lunds universitet

Publicerad: 2019-01-31
Senast uppdaterad: 2019-02-27