Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

Skapare/primärforskare

Matilda Agorelius (masterstudent) - Lunds universitet

Johanna Noberius (masterstudent) - Lunds universitet

Beskrivning

Jämförelse av beräkningsmetoderna i Sponthandboken 2018.

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Matilda Agorelius (masterstudent) - Lunds universitet

Johanna Noberius (masterstudent) - Lunds universitet

Identifierare

SND-ID: SND 1081

Beskrivning

Jämförelse av beräkningsmetoderna i Sponthandboken 2018.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

Citering

Matilda Agorelius (masterstudent), Johanna Noberius (masterstudent). Lunds universitet (2019). <em>Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cpv2-cj90">https://doi.org/10.5878/cpv2-cj90</a>

Skapare/primärforskare

Matilda Agorelius (masterstudent) - Lunds universitet

Johanna Noberius (masterstudent) - Lunds universitet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2019-01-31
Senast uppdaterad: 2019-02-27