Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

Skapare/primärforskare:

Matilda Agorelius (masterstudent) - Lunds universitet

Johanna Noberius (masterstudent) - Lunds universitet

Beskrivning:

Jämförelse av beräkningsmetoderna i Sponthandboken 2018.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet

Skapare/primärforskare:

Matilda Agorelius (masterstudent) - Lunds universitet

Johanna Noberius (masterstudent) - Lunds universitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1081

Beskrivning:

Jämförelse av beräkningsmetoderna i Sponthandboken 2018.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Kontakt för frågor om data:

Ola Dahlblom

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

Citeringsförslag:

Matilda Agorelius (masterstudent), Johanna Noberius (masterstudent). Lunds universitet (2019). Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cpv2-cj90

Skapare/primärforskare:

Matilda Agorelius (masterstudent) - Lunds universitet

Johanna Noberius (masterstudent) - Lunds universitet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2019-01-31
Senast uppdaterad: 2019-02-27