Association of gut microbial Clostridia with brain functional connectivity and gastrointestinal sensorimotor function in patients with irritable bowel syndrome, based on tripartite network analysis

Skapare/primärforskare:

Magnus Simren - Göteborgs universitet

Beskrivning:

Data från vetenskaplig artikel (Labus, J.S., Osadchiy, V., Hsiao, E.Y. et al. (2019) ) med fokus på interaktion mellan tarmflora och hjärnan hos patienter med IBS (irritabel tarm) och friska kontrollpersoner; detta är del i ett större projekt som värderar tarmflorans betydelse vid IBS och hur denna samverkar med andra faktorer och kan leda till symtom hos patienter med IBS.

Skapare/primärforskare:

Magnus Simren - Göteborgs universitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1082

Beskrivning:

Data från vetenskaplig artikel (Labus, J.S., Osadchiy, V., Hsiao, E.Y. et al. (2019) ) med fokus på interaktion mellan tarmflora och hjärnan hos patienter med IBS (irritabel tarm) och friska kontrollpersoner; detta är del i ett större projekt som värderar tarmflorans betydelse vid IBS och hur denna samverkar med andra faktorer och kan leda till symtom hos patienter med IBS.

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

IBS och friksa kontroller - tarmflora-hjärna-symtom-interaktioner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt
Patienter som remitterats för värdering av IBS-besvär; friska frivilliga kontroller

Etikprövning:

Göteborg —731-09

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Labus, J.S., Osadchiy, V., Hsiao, E.Y. et al. Evidence for an association of gut microbial Clostridia with brain functional connectivity and gastrointestinal sensorimotor function in patients with irritable bowel syndrome, based on tripartite network analysis. Microbiome 7, 45 (2019) doi:10.1186/s40168-019-0656-z
Länk till artikel

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1082-001-V1.0.zip (609.75 KB)

Association of Gut Microbial Clostridia With Brain Functional Connectivity and Gastrointestinal Sensorimotor Function in Patients With Irritable Bowel Syndrome, Based on Tripartite Network Analysis

Citering:

Magnus Simren. Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition (2019). Association of Gut Microbial Clostridia With Brain Functional Connectivity and Gastrointestinal Sensorimotor Function in Patients With Irritable Bowel Syndrome, Based on Tripartite Network Analysis. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/ejpj-p674

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2015