Association of gut microbial Clostridia with brain functional connectivity and gastrointestinal sensorimotor function in patients with irritable bowel syndrome, based on tripartite network analysis

SND-ID: SND 1082

Skapare/primärforskare

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Beskrivning

Data från vetenskaplig artikel (Labus, J.S., Osadchiy, V., Hsiao, E.Y. et al. (2019) ) med fokus på interaktion mellan tarmflora och hjärnan hos patienter med IBS (irritabel tarm) och friska kontrollpersoner; detta är del i ett större projekt som värderar tarmflorans betydelse vid IBS och hur denna samverkar med andra faktorer och kan leda till symtom hos patienter med IBS.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 731-09

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

IBS och friksa kontroller - tarmflora-hjärna-symtom-interaktioner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Patienter som remitterats för värdering av IBS-besvär; friska frivilliga kontroller
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Labus, J.S., Osadchiy, V., Hsiao, E.Y. et al. Evidence for an association of gut microbial Clostridia with brain functional connectivity and gastrointestinal sensorimotor function in patients with irritable bowel syndrome, based on tripartite network analysis. Microbiome 7, 45 (2019) doi:10.1186/s40168-019-0656-z
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1186/s40168-019-0656-z

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Association of Gut Microbial Clostridia With Brain Functional Connectivity and Gastrointestinal Sensorimotor Function in Patients With Irritable Bowel Syndrome, Based on Tripartite Network Analysis

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Magnus Simrén. Göteborgs universitet (2019). Association of Gut Microbial Clostridia With Brain Functional Connectivity and Gastrointestinal Sensorimotor Function in Patients With Irritable Bowel Syndrome, Based on Tripartite Network Analysis. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/ejpj-p674

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2015

Publicerad: 2019-02-06
Senast uppdaterad: 2019-12-10