Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome

Skapare/primärforskare

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Beskrivning

Data från publikationen Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome (2016) (PMID: 27725146 https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.09.049).

Materialet är en del av ett större forskningsprojekt där betydelsen av tarmflora för symtom vid IBS (irritabel tarm) studeras, liksom dess interaktion med andra patofysiologiska variabler.

Skapare/primärforskare

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Identifierare

SND-ID: SND 1083

Beskrivning

Data från publikationen Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome (2016) (PMID: 27725146 https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.09.049).

Materialet är en del av ett större forskningsprojekt där betydelsen av tarmflora för symtom vid IBS (irritabel tarm) studeras, liksom dess interaktion med andra patofysiologiska variabler.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 — 2015

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Patienter med IBS och friska kontroller - tamflora-symtom-inetraktioner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Patienter om remitterats för bedömning av IBS + friska frivilliga kontroller

Etikprövning

Göteborg — dnr 731-09

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Tap J, Derrien M, Törnblom H, Brazeilles R, Cools-Portier S, Doré J, Störsrud S, Le Nevé B, Öhman L, Simrén M, Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome, Gastroenterology (2016), doi: 10.1053/j.gastro.2016.09.049.
Länk till artikel

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome

Citering

Magnus Simrén. Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition (2019). <em>Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/5rbz-ww62">https://doi.org/10.5878/5rbz-ww62</a>

Skapare/primärforskare

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Beskrivning

Data som använts för analys i artikeln Identification of an Intestinal Microbiota Signature AssociatedWith Severity of Irritable Bowel Syndrome, PMID: 27725146

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 — 2015

Publicerad: 2019-02-08
Senast uppdaterad: 2020-02-06