Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome

Skapare/primärforskare:

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Beskrivning:

Data från publikationen Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome (2016) (PMID: 27725146 https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.09.049).

Materialet är en del av ett större forskningsprojekt där betydelsen av tarmflora för symtom vid IBS (irritabel tarm) studeras, liksom dess interaktion med andra patofysiologiska variabler.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Skapare/primärforskare:

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1083

Beskrivning:

Data från publikationen Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome (2016) (PMID: 27725146 https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.09.049).

Materialet är en del av ett större forskningsprojekt där betydelsen av tarmflora för symtom vid IBS (irritabel tarm) studeras, liksom dess interaktion med andra patofysiologiska variabler.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2015

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Patienter med IBS och friska kontroller - tamflora-symtom-inetraktioner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt

Etikprövning:

Göteborg — dnr 731-09

Kontakt för frågor om data:

Magnus Simrén

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tap J, Derrien M, Törnblom H, Brazeilles R, Cools-Portier S, Doré J, Störsrud S, Le Nevé B, Öhman L, Simrén M, Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome, Gastroenterology (2016), doi: 10.1053/j.gastro.2016.09.049.
Länk till artikel

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome

Citeringsförslag:

Magnus Simrén. Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition (2019). Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/5rbz-ww62

Skapare/primärforskare:

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Beskrivning:

Data som använts för analys i artikeln Identification of an Intestinal Microbiota Signature AssociatedWith Severity of Irritable Bowel Syndrome, PMID: 27725146

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2015

Publicerad: 2019-02-08
Senast uppdaterad: 2020-02-06