Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome

SND-ID: SND 1083

Skapare/primärforskare

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Beskrivning

Data från publikationen Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome (2016) (PMID: 27725146 https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.09.049).

Materialet är en del av ett större forskningsprojekt där betydelsen av tarmflora för symtom vid IBS (irritabel tarm) studeras, liksom dess interaktion med andra patofysiologiska variabler.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 731-09

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Patienter med IBS och friska kontroller - tamflora-symtom-inetraktioner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Patienter om remitterats för bedömning av IBS + friska frivilliga kontroller

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Tap J, Derrien M, Törnblom H, Brazeilles R, Cools-Portier S, Doré J, Störsrud S, Le Nevé B, Öhman L, Simrén M, Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome, Gastroenterology (2016), doi: 10.1053/j.gastro.2016.09.049.
Länk till artikel

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome

Ladda ner data

Beskrivning

Data som använts för analys i artikeln Identification of an Intestinal Microbiota Signature AssociatedWith Severity of Irritable Bowel Syndrome, PMID: 27725146

Version 1.0

Citering

Magnus Simrén. Göteborgs universitet (2019). Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/5rbz-ww62

Ladda ner citering

Skapare/primärforskare

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2015

Publicerad: 2019-02-08
Senast uppdaterad: 2020-02-06