Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Data från publikation (PMID: 27725146 ) - del av större projekt där betydelsen av tarmflora för symtom vid IBS (irritabel tarm) studeras, liksom dess interaktion med andra patofysiologiska variabler.

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1083

Beskrivning:

Data från publikation (PMID: 27725146 ) - del av större projekt där betydelsen av tarmflora för symtom vid IBS (irritabel tarm) studeras, liksom dess interaktion med andra patofysiologiska variabler.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2015

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Patienter med IBS och friska kontroller - tamflora-symtom-inetraktioner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt
Patienter om remitterats för bedömning av IBS + friska frivilliga kontroller

Etikprövning:

Göteborg —731-09

Kontaktperson för frågor om data:

Magnus Simren

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1083-001-V1.0.zip (455.77 KB)

Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome

Citering:

Magnus Simren, Göteborgs universitet. Göteborgs universitet, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition (2019). Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/5rbz-ww62

Beskrivning:

Data som använts för analys i artikeln Identification of an Intestinal Microbiota Signature AssociatedWith Severity of Irritable Bowel Syndrome, PMID: 27725146

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2015