Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning

SND-ID: SND 1084

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Beskrivning

Mätning av blodnivå av Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning och rökning.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 786-03 med komplettering för biomarköranalys 2015-03-11

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Matrix Metalloproteinases in COPD and atherosclerosis with emphasis on the effects of smoking M. Kraen, S. Frantz, U. Nihlén, G. Engström, C. G. Löfdahl, P. Wollmer & M. Dencker, 2019 Feb 21, In : PLoS ONE. 14, 2, e0211987.
Länk
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211987

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Morten Kraen. Lunds universitet (2019). <em>Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/eybp-ex91">https://doi.org/10.5878/eybp-ex91</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Publicerad: 2019-02-06
Senast uppdaterad: 2020-02-20