Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning

SND-ID: SND 1084

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Beskrivning

Mätning av blodnivå av Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning och rökning.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitet
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 786-03 med komplettering för biomarköranalys 2015-03-11

Metod
Geografisk täckning
Publikationer

Matrix Metalloproteinases in COPD and atherosclerosis with emphasis on the effects of smoking M. Kraen, S. Frantz, U. Nihlén, G. Engström, C. G. Löfdahl, P. Wollmer & M. Dencker, 2019 Feb 21, In : PLoS ONE. 14, 2, e0211987.
Länk
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211987

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Morten Kraen. Lunds universitet (2019). <em>Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/eybp-ex91">https://doi.org/10.5878/eybp-ex91</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Publicerad: 2019-02-06
Senast uppdaterad: 2020-02-20