Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning.

Skapare/primärforskare:

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Beskrivning:

Mätning av blodnivå av Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning och rökning.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Identifierare:

SND-ID:

Beskrivning:

Mätning av blodnivå av Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning och rökning.

Etikprövning:

Lund —Dnr: LU 786-03 med komplettering för biomarköranalys 2015-03-11

Ämnesområde:

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1084-001-V1.0.zip (341.09 KB)

Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning.

Citering:

Morten Kraen. Lunds universitet (2019). Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/eybp-ex91