Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning

Skapare/primärforskare:

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Beskrivning:

Mätning av blodnivå av Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning och rökning.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet

Skapare/primärforskare:

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Identifierare:

SND-ID: SND 1084

Beskrivning:

Mätning av blodnivå av Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning och rökning.

Etikprövning:

Lund — dnr 786-03 med komplettering för biomarköranalys 2015-03-11

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Matrix Metalloproteinases in COPD and atherosclerosis with emphasis on the effects of smoking M. Kraen, S. Frantz, U. Nihlén, G. Engström, C. G. Löfdahl, P. Wollmer & M. Dencker, 2019 Feb 21, In : PLoS ONE. 14, 2, e0211987.
Länk
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211987

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning

Citeringsförslag:

Morten Kraen. Lunds universitet (2019). Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/eybp-ex91

Skapare/primärforskare:

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2019-02-06
Senast uppdaterad: 2020-02-20