Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning

Skapare/primärforskare

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Beskrivning

Mätning av blodnivå av Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning och rökning.

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Identifierare

SND-ID: SND 1084

Beskrivning

Mätning av blodnivå av Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning och rökning.

Etikprövning

Lund — dnr 786-03 med komplettering för biomarköranalys 2015-03-11

Ladda ner metadata

Publikationer

Matrix Metalloproteinases in COPD and atherosclerosis with emphasis on the effects of smoking M. Kraen, S. Frantz, U. Nihlén, G. Engström, C. G. Löfdahl, P. Wollmer & M. Dencker, 2019 Feb 21, In : PLoS ONE. 14, 2, e0211987.
Länk
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211987

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning

Citering

Morten Kraen. Lunds universitet (2019). <em>Matrix Metalloproteinases vid kronisk obstruktiv lungsjukdom och åderförkalkning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/eybp-ex91">https://doi.org/10.5878/eybp-ex91</a>

Skapare/primärforskare

Morten Kraen - Lunds universitet och Region Skåne

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2019-02-06
Senast uppdaterad: 2020-02-20