Vad vet grundskoleeleven om kartan 2013?

Skapare/primärforskare:

Pontus Hennerdal - Stockholms universitet orcid

Beskrivning:

Under 1968 genomförde Sonja Peterson en studie som omfattade alla elever från årskurs 1 till årskurs 9 i Arvika. Den studien fick namnet: Vad vet grundskoleeleven om kartan? och publicerades 1971 i rapportserien: Rapporter från Pedagogiska institutionen i Göteborg. Som del av de doktorandstudier Pontus Hennerdal genomförde vid Stockholms universitet återskapades delar av det prov Peterson använt i sin studie. Tillsammans med några nya frågor genomfördes under 2013 även Hennerdals studie med elever i Arvika. Denna gång elever från årskurs 2 till årskurs 9. Detta arkiv består av de svar från de 1206 ifyllda enkäter som fylldes i under vårterminen 2013 under Hennerdals Arvikastudie med jämförelser med det material Peterson samlade in 45 år tidigare.

Ämnesområde:

obligatorisk utbildning och förskoleutbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik, Lärande, Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Pontus Hennerdal - Stockholms universitet orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1085

Beskrivning:

Under 1968 genomförde Sonja Peterson en studie som omfattade alla elever från årskurs 1 till årskurs 9 i Arvika. Den studien fick namnet: Vad vet grundskoleeleven om kartan? och publicerades 1971 i rapportserien: Rapporter från Pedagogiska institutionen i Göteborg. Som del av de doktorandstudier Pontus Hennerdal genomförde vid Stockholms universitet återskapades delar av det prov Peterson använt i sin studie. Tillsammans med några nya frågor genomfördes under 2013 även Hennerdals studie med elever i Arvika. Denna gång elever från årskurs 2 till årskurs 9. Detta arkiv består av de svar från de 1206 ifyllda enkäter som fylldes i under vårterminen 2013 under Hennerdals Arvikastudie med jämförelser med det material Peterson samlade in 45 år tidigare.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1968-02-01 — 1968-05-17

2013-01-28 — 2013-02-01

Analysenhet:

Population:

Elever i årskurserna 2 till 9

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

obligatorisk utbildning och förskoleutbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik, Lärande, Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hennerdal, P. (2016) Changes in place location knowledge: A follow-up study in Arvika, Sweden, 1968 and 2013. International Research in Geographical and Environmental Education 25(4), 309-327. DOI: 10.1080/10382046.2016.1207991
DiVA
DOI: 10.1080/10382046.2016.1207991

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Vad vet grundskoleeleven om kartan 2013?

Citeringsförslag:

Pontus Hennerdal. Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen (2019). Vad vet grundskoleeleven om kartan 2013? Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/m5fe-9t56

Skapare/primärforskare:

Pontus Hennerdal - Stockholms universitet orcid

Beskrivning:

Under vårterminen 2013 distribuerades prov (se bifogade filer) till samtliga klasser (årskurs 2 till 9) i Arvika. Alla årskurser hade inte alla provblad. Lärarna genomförde provet med respektive klass utifrån instruktionen:

Avsikten är att frågorna ska vara självinstruerande, att det enda som eleverna behöver förutom frågorna är en penna och ett radergummi, samt att svarandet på frågorna skall hinnas med under en lektionstimme. Men studien förstörs inte av att man hjälper elever att förstå någo

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Pedagogiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-02-01 — 1968-05-17

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Pedagogiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-01-28 — 2013-02-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-01-28 — 2013-02-01

Variabler:

150

Antal individer/objekt:

1206

Publicerad: 2019-02-11
Senast uppdaterad: 2019-02-13