Vad vet grundskoleeleven om kartan 2013?

SND-ID: SND 1085

Skapare/primärforskare

Pontus Hennerdal - Stockholms universitet orcid

Beskrivning

Under 1968 genomförde Sonja Peterson en studie som omfattade alla elever från årskurs 1 till årskurs 9 i Arvika. Den studien fick namnet: Vad vet grundskoleeleven om kartan? och publicerades 1971 i rapportserien: Rapporter från Pedagogiska institutionen i Göteborg. Som del av de doktorandstudier Pontus Hennerdal genomförde vid Stockholms universitet återskapades delar av det prov Peterson använt i sin studie. Tillsammans med några nya frågor genomfördes under 2013 även Hennerdals studie med elever i Arvika. Denna gång elever från årskurs 2 till årskurs 9. Detta arkiv består av de svar från de 1206 ifyllda enkäter som fylldes i under vårterminen 2013 under Hennerdals Arvikastudie med jämförelser med det material Peterson samlade in 45 år tidigare.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Kulturgeografiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Elever i årskurserna 2 till 9

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1968-02-01 – 1968-05-17

2013-01-28 – 2013-02-01

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik, Lärande, Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hennerdal, P. (2016) Changes in place location knowledge: A follow-up study in Arvika, Sweden, 1968 and 2013. International Research in Geographical and Environmental Education 25(4), 309-327. DOI: 10.1080/10382046.2016.1207991
DiVA
DOI: https://doi.org/10.1080/10382046.2016.1207991

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Vad vet grundskoleeleven om kartan 2013?

Ladda ner data

Beskrivning

Under vårterminen 2013 distribuerades prov (se bifogade filer) till samtliga klasser (årskurs 2 till 9) i Arvika. Alla årskurser hade inte alla provblad. Lärarna genomförde provet med respektive klass utifrån instruktionen:

Avsikten är att frågorna ska vara självinstruerande, att det enda som eleverna behöver förutom frågorna är en penna och ett radergummi, samt att svarandet på frågorna skall hinnas med under en lektionstimme. Men studien förstörs inte av att man hjälper elever att förstå någo

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Pontus Hennerdal. Stockholms universitet (2019). Vad vet grundskoleeleven om kartan 2013? Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/m5fe-9t56

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Pontus Hennerdal - Stockholms universitet orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-01-28 – 2013-02-01

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Pedagogiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1968-02-01–1968-05-17
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Pedagogiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-01-28–2013-02-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

150

Antal individer/objekt

1206

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-02-11
Senast uppdaterad: 2019-02-13